2017-06-20 Свидетелство за съдимост | pravatami.bg

Свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост

Реших да кандидатствам за нова работа. За да ме одобрят първото и най-важно условие е да подам редовни документи. Сред тях се изисква и свидетелство за съдимост. Не съм си изваждал досега подобен документ. Как мога да се сдобия с такова?

Какво представлява свидетелството за съдимост?

Свидетелството за съдимост е документ, съдържащ информация за съдебното ми минало. За издаването му, молба трябва да подам в бюрото за съдимост при районния съд. Най-често свидетелство за съдимост ми е необходимо за:

  • получаване на определено разрешително (за притежание на оръжие, търговия с ценни книжа и др.);
  • заемане на определена длъжност (съдия, прокурор, следовател и др.);
  • регистрация за упражняване на определена свободна професия (адвокат, лекар и др.), както и в други случаи.

Каква е процедурата по издаване на свидетелство за съдимост?

За да ми бъде издадено свидетелство за съдимост, първо подавам заявление по образец. Бланка мога да си взема на място в бюрото за съдимост при Районния съд.

Заявление мога да подам лично, когато искам свидетелство за мен самия. А когато ми е необходимо свидетелство за съдимост за друго лице, трябва да представя следните документи:

  • за друго лице, различно от горепосочените – изрично нотариално заверено пълномощно.

Къде подавам заявлението?

Натисни тук, за да дочетеш пълния текст с права.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

-20% отстъпки за правни услуги, персонален адвокат, безплатен достъп до база данни с документи

Виж как10 правни курса, които ти спестяват стотици левове