Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да изчистя съдебното си минало? (Реабилитация)

Автор:
Как да изчистя съдебното си минало? (Реабилитация)

Последиците от осъждането ми за извършено от мен престъпление не се изчерпват с налагането и изтърпяването на наказанието ми. Фактът на всяка влязла в сила срещу мен присъда се отразява в т.нар. свидетелство за съдимост. Този документ често е необходим за участието ми в определени сфери на обществения живот – например при постъпване на работа, участие в обществени поръчки и др. Но държавата не може да ме обвърже завинаги с последиците от осъждането ми. Средството, с което те могат да бъдат преодолени, е т.нар. реабилитация.

Може да се каже, че в този момент това е едно от най-важните неща в живота ми – да си изчистя съдебното минало. Не е скъпо да се консултирам със специалист в наказателното право – мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Действие на реабилитацията

Реабилитацията заличава осъждането и отменя последиците, които законите свързват със самото осъждане. В зависимост от наличието на ограничения в това отношение, тя може да бъде:

 • пълна – заличава осъждането и последиците му без ограничения. Винаги настъпва по право, автоматично с изтичането на съответния срок, предвиден в закона;
 • непълна – заличава осъждането и последиците му, но доколкото в закон не е предвидено друго. Настъпва по право или с акт на съда.

Пълна реабилитация

За настъпване на пълната ми реабилитация законът предвижда сравнително дълги срокове. Те текат от изтърпяване на наложеното ми наказание и размерът им се определя от него. За да настъпи пълната ми реабилитация, трябва да изтекат:

 • 20 г. при наказание доживотен затвор без замяна или доживотен затвор;
 • 15 г. при наказание лишаване от свобода повече от 10 г.;
 • 10 г. при наказание лишаване от свобода от 3 до 10 г.;
 • 5 г. при наказание лишаване от свобода по-малко от 3 г.
 • 2 г. за всички останали случаи

Задължително условие е и в тези срокове да не съм извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.

Непълна реабилитация

Непълна реабилитацията ще настъпи за мен по право, когато отговарям на някое от следните условия:

 • бил съм осъден условно и в изпитателния срок не съм извършил друго престъпление, за което да трябва да изтърпя отложеното ми с условното осъждане наказание;
 • бил съм осъден на лишаване от свобода до 3 г. или на пробация, като в течение на 3 г. от изтичане на срока на наложеното ми с присъдата или намаленото ми с работа или помилване наказание не съм извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;
 • бил съм осъден заедно или поотделно на глоба, обществено порицание или лишаване от права, като в течение на 1 г. от изпълнение на наказанието не съм извършил друго престъпление от общ характер;
 • бил съм осъден като непълнолетен, като в течение на 2 г. от изтърпяване на наказанието ми не съм извършил друго престъпление от общ характер, за което да ми е било наложено наказание лишаване от свобода.

Важно! Ако като пълнолетен извърша престъпление и веднъж вече съм бил реабилитиран, не мога да се ползвам от тези възможности и да бъда реабилитиран по право отново.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии