Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да регистрирам оръжието си?

Автор:
Как да регистрирам оръжието си?

Закупил съм си оръжие или пък са ми го подарили! Трябва да се информирам за последните промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Логично възникват доста въпроси относно тази чисто административна процедура. Ето и някои отговори, които могат да ми бъдат полезни.

Законът типизира оръжията на огнестрелни и неогнестрелни.

В този случай е важно да знам разликата между двата вида, тъй като те подлежат на различни режими на регистрация.

NB! Огнестрелно оръжие е всяко оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество. Неогнестрелни оръжия са пневматични, газови и сигнални оръжия. Съгласно последните промени в закона, на регистрация подлежат и неогнестрелните оръжия.

Министерството на вътрешните работи изгражда и поддържа единен автоматизиран регистър относно всички дейности по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства.

За да закупя и боравя с огнестрелно оръжие, трябва да се сдобия със следните  разрешителни:

 • Разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси
 • Разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси
 • Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Преди да посетя оръжеен магазин трябва да се сдобия с разрешение за придобиване, тъй като в магазина ще ми го изискат.

I. За да се сдобия с разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, трябва да подам следните документи.

 1. Заявление по образец до директора на ГД “Охранителна полиция” – МВР или съответно до началника на РУ “Полиция” по постоянен ми адрес.
 2. Копие от лична карта.
 3. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава (ако съм гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, и пребивавам на територията на Република България или съм гражданин на трета държава, и съм постоянно пребиваващ на територията на Република България), удостоверяващо, че не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер (оригинал).
 4. Документ от Националната следствена служба (Окръжна следствена служба) или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу мен няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (оригинал).
 5. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че не страдам от психически разстройства (оригинал).
 6. Ловен билет, заверен за съответната година, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча (не се изисква за придобиване на късо нарезно огнестрелно оръжие).
 7. Диплома за завършено основно образование.
 8. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство или в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата (когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси).
 9. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка, която включва името на производителя, държавата или адреса на производствения обект, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство, нанесени върху основен компонент на огнестрелното оръжие.
 10. Документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за придобиване на ООБ по сметка на ГДОП или РУП по постоянния ми адрес).
 11. При необходимост други документи в подкрепа на посочените мотиви за придобиване на ООБ.

Огнестрелни оръжия и боеприпаси могат да се придобиват  чрез закупуване, дарение, замяна, по наследство или чрез награда.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии