Ситуацията:

Моментът, в който възниква нуждата да ми бъде издадено удостоверение за наследници не е от приятните, защото е предшестван от смъртта на близък човек. В такива ситуации на хората “хич не им е до институции”, но поне остава успокоението, че процедурата е много кратка и не затормозява излишно гражданите. В конкретния случай ми се налага да подам молба – декларация, за да ми бъде издадено удостоверение, че съм наследник на наскоро починал роднина.

Удостоверението се издава само на лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението (в него се вписват всички живи и починали български граждани, чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване е Република България, чужденците, които са получили статут на бежанци или на които е предоставено убежище) и за които има съставен акт за смърт.

Ако искам да си спестя бюрокрацията при всичко свързано с наследството като промяна на партиди на имоти, документи и други – мога бързо и лесно да наема специалист да направи това вместо мен.

Каква е процедурата и какви документи да подготвя?

  1. Отивам в кметството на общината по постоянния адрес на моя наследодател, където попълвам молба – декларация за издаване на удостоверение за наследници.
  2. Заплащам държавна такса, за която има информация по – долу.
  3. Предоставям попълнена молба – декларация, своята лична карта и акта за смърт на починалия роднина. В случай че действам чрез пълномощник, той прилага и  нотариално заверено пълномощно от мен.

Кой може да се ползва от него?

След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички останали наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите.

Колко ще ми струва услугата?

Всяка община определя размера на таксите, които взема за извършване на административни услуги, затова таксата, която дължа, се определя с Решение на общинския съвет на общината по постоянния адрес на починалия. За Столична община таксата е:

  1. За обикновена услуга – издаване на удостоверение за наследници в срок от 7 дни – 5 лева.
  2. За бърза услуга – издаване на удостоверение за наследници в срок от 3 дни – 7, 50 лева.
  3. За експресна услуга – издаване на удостоверение за наследници в срок от 24 часа – 10 лева.

Как да попълня молбата – декларация?