Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Право на задържане – какво включва?

Автор:
Право на задържане – какво включва?

Налага ми се спешно да пътувам до Варна. Автомобилът ми обаче е на ремонт, поради което моля приятеля си Петров да ми заеме неговия. Той се съгласява. По средата на пътя София-Варна колата изведнъж угасва. Синкав дим от предната част на автомобила…и двигателят отказва. Ами сега?!  Обаждам се на „пътна помощ”, транспортират ме до най-близкия сервиз. Повредата се оказва сериозна, ремонтът- скъп. Но нямам избор – неотложно и неизбежно е. Плащам.

Връщам се в София, искам парите си от Петров, но той отказва да плати. Какво да правя? Все пак причината за повредата не беше в мен, било е просто въпрос на време. Защо да плащам аз ремонт на чужда вещ?

Мога ли да откажа на Петров да му върна колата, докато той ми плати? Законът казва – “да” – и урежда в моя полза т.нар „право на задържане”.

Какво представлява правото на задържане?

Правото на задържане ми дава възможността да откажа да върна на длъжника си неговата вещ, докато той не ми плати направените от мен разноски за запазване, напр. платил съм за охраняем паркинг на колата, подобрение или поправка на вещта. Право да задържа чуждата вещ имам и когато съм претърпял вреди от тази вещ, напр. наранил съм се с неизправната резачка за дърва на съседа. Така принуждавам длъжника си да плати, без да е необходимо да водя дълги и скъпи съдебни процеси срещу него. Ето защо, ако Петров поиска автомобила си обратно, аз имам пълното право да му откажа да го върна, докато не получа парите, които той ми дължи за ремонта.

Върху какво се простира правото на задържане?

Мога да задържам само движими вещи – напр. телефон, компютър, телевизор, автомобил. Не мога обаче да упражнявам това право по отношение на недвижими имоти. Така, ако имам вземане във връзка с ремонт на апартамента на Петров, не мога да му забраня да го ползва, нито пък да заживея в него, докато не си получа парите.

Важно! Не е необходимо стойността на задържаната вещ да е еквивалентна на стойността на насрещното вземане. Ето защо аз ще мога да задържа автомобила, въпреки че стойността му е по-висока от цената на ремонта.

Това обаче не важи за случаите, в които се задържат стоки (това са заместими  движими вещи с търговско предназначение). В този случай мога да задържа само такова количество от тях, каквото  е необходимо за удовлетворяване на вземането ми.

Кога мога да упражня правото си на задържане?

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]


За да упражня правото си на задържане, трябва да са налице едновременно
 следните условия: .

 • Вземането ми да е изискуемо

Вземането е изискуемо, когато е настъпил падежът му. Напр. разбрал съм се да платя за ремонта на 01.06. – преди тази дата не мога да си искам парите, защото не съм ги дал.

За да мога да задържа вещта, разбира се, тя трябва да се намира у мен. Така, ако вече съм върнал автомобила на Петров, няма да мога да го искам обратно – ще мога да търся единствено парите, които той ми дължи.

 • Да съм получил вещта добросъвестно

Това означава, че фактическата власт не трябва да е установена чрез умишлени непозволени действия, напр. ако съм крадец.

 • Да е налице  насрещно вземане във връзка със запазване, поддържане, поправяне или подобрение на вещта или за вреди, причинени от нея.

Тоест – първо – Петров ми дължи пари. И – второ –  дължи ми ги, защото аз съм запазил, поправил, подобрил и пр. точно тази вещ, която имам право да задържа.

Как мога да упражня правото си на задържане?

Имам право на избор – мога да се обърна към съда. Мога да упражня правото си и извънсъдебно –  просто като откажа връщане на вещта.  Във втория случай не са необходими никакви писмени актове.

Какви са правата и задълженията ми по повод задържането на вещта?

Като титуляр на правото на задържане аз разполагам с две основни права:

 • Първо – да откажа връщане на вещта до удовлетворяване на вземането ми.
 • Второ – в производството по принудително изпълнение имам право да се удовлетворя по предпочитание от стойността на задържаната вещ. Това означава, че моето вземане ще бъде удовлетворено с предимство пред други такива.

Имам и две основни задължения:

 • Първо – да се грижа за вещта като добър стопанин. Това означава, че не мога да оставя автомобила на приятеля си без никаква грижа и надзор. А ако го направя и той бъде повреден, ще нося отговорност за непредпазливите си действия.
 • Второ – нямам право да  ползвам вещта, освен ако не сме уговорили друго. Ето защо не мога всеки ден да ходя на работа с автомобила на Петров под претекст, че той ми дължи пари. Мога само да не му го връщам.

Кога се губи правото на задържане?

 • При изпълнение на задължението, за което се упражнява – напр. Петров ми плаща дължимите пари.
 • При даване на обезпечение.
 • При загуба на вещта.
 • Доброволно връщане – дори и да върна колата на Петров не губя правото си да ми плати цената на ремонта(жест на добра воля).

(*) Статията е от рубриката ни “Стани Автор”

Автор Йонка Мраценкова

 • Източници

  Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  Чл. 91 – относно законовата уредба на облигационното право на задържане;

  Чл. 136, ал. 4 – относно реда на привилегиите;

  Чл. 63, ал.1 –  относно задължението за полагане на грижата на добрия стопанин;

  Чл. 15, ал. 2 – относно забраната за служене с вещта.

  Научни статии, монографии и учебници:

  • Калайджиев, А. Облигационно право, С.2011
  • Марков,М. Облигационно право, С.2011

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии