Докато се прибирах към вкъщи намерих на земята мобилен телефон. Взех го със себе си и сега не съм сигурен какво да правя. Какви права и задължения имам?

Мога ли да стана собственик на намерената вещ?

Не, няма законен вариант, при който човек може да стане собственик на намерена чужда вещ. Единствено общината или държавата в някои случаи могат да станат собственици на намерени вещи, но ако се изпълнят определени условия, за които ще стане въпрос по-надолу. 

Какви задължения имам?

Основното задължение на всеки, който намери чужда вещ, е да я върне на нейния собственик в 7-дневен срок. Ако не мога да открия собственика или не знам кой е, тогава трябва да предам вещта в служба „Общинска собственост“ към съответната община. От практическа гледна точка обаче е прието, че предаването може да се осъществи и в съответното полицейско районно управление или кметството. Много важно тук е да знам, че за неспазване задължението за връщане на вещта в 7-дневен срок е предвидена глоба от 100 лв. до 300 лв. След предаване на вещта в общината, собственикът й има 1 година, за да си я потърси, след което тя става общинска собственост. 

Важно е също така да знам, че обществените места като летища, метростанции, автобусни и ЖП гари и др. имат собствен ред за предаване на намерени вещи, както и за тяхното съхранение и поискване. Особеното тук е, че вещите се смятат за забравени, а не изгубени и, ако не предам вещта, мога да бъда обвинен в кражба.

Какви права имам?