Изтича ми договорът с така “приятния” мобилен оператор и по този повод възнамерявам да сменя услугите му с тези на друг. Имам намерение обаче да продължа да използвам същия телефонен апарат. Но, за моя изненада или не (през последните години това се превърна в практика на мобилните оператори), телефонът се оказва кодиран (заключен). Аз, като съвестен потребител на мобилни услуги, отивам при мобилния оператор и искам от него да “отключи” телефона, който на практика си е мой. И тук, както се казва: “Ново 20” – отказват да ми отключат телефона и/или ми поставят доста “странни” условия за това, като напр. преподписване на договора със същия оператор.

Телефонът си е мой, мога да се разпореждам с него както аз реша!

При сключване на договора с мобилния оператор ми е предоставено мобилно устройство (телефон), изплатил съм цената цялата до стотинка наведнъж или съм я плащал на вноски всеки месец. Но съм платил всичко, което дължа за мобилния апарат и той по силата на договор между мен и мобилният оператор е станал моя собственост. Телефонът е мой, защото съм сключил договор за покупката му и съм изпълнил задължението си да платя цената за него. След като е моя собственост, аз мога да правя с телефона, каквото си поискам. Като собственик мога свободно да се разпореждам с тази своя вещ, в случая да решавам в мрежата на кой мобилен оператор ще говоря по телефона си. Иначе казано, мобилният оператор няма думата и не може да ми откаже отключването на телефона или да ми поставя каквито и да било условия за това (напр. преподписване на договор, вземане на още една сим-карта и т.н.). Противното е равносилно на възпрепятстване възможността ми да ползвам телефона си свободно.

Важно! Клаузи, които овластяват мобилният оператор, въпреки плащането на цената от моя страна да си “запази в тайна” отблокиращия код, са неравноправни и нищожни, т.е. като такива представляват едно “нищо” и се считат неписани – все едно, че ги няма.

Какво казват Общите условия на мобилните опeрaтори по въпроса?

Общите условия “мълчат”. Никъде в тях или в закона не е разгледан въпросът за кодирането (“заключването”) на мобилните телефони. Тогава не е ли незаконна тази практика? Законът не я забранява изрично. Нито Комисията за защита на потребителите, нито Комисията за регулиране на съобщенията са се произнесли в свои становища относно нея или по свързан въпрос.