Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Изпълнително дело – правата на взискателя

Автор:
Изпълнително дело – правата на взискателя

Иван ми дължи 5000 лева и съдът го осъди да ми плати сумата. Беше ми издаден  изпълнителен лист и образувах изпълнително дело при съдебен-изпълнител. Като взискател (в изпълнителното дело така се нарича кредиторът) как и към какво мога да насоча изпълнението, за да си получа парите?

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Имам право да поискам налагане на запор или възбрана

Съдебният изпълнител ще наложи:

 1. Запор на заплата – работодателят ще превежда на съдебния изпълнител част от заплатата  на длъжника ми.
 2. Запор на банкови сметки – знам в коя банка Иван има разплащателна сметка, информирам съдебния изпълнител и той запорира сметката в конкретната банка.
 3. Запор на други вземания на длъжника – Иван получава наем от своя наемател всеки месец, съдебният изпълнител задължава наемателя да превежда наема директно по сметката на съдия изпълнителя.
 4. Запор на движима вещ – ако знам, че Иван кара кола най-нов модел, мога да насоча изпълнението именно към нея. Съдебният изпълнител ще запорира колата и така длъжникът ми няма да може да я продаде на друг.
 5. Запор на налични (Наличните ценни книжа са дикументи, за които законът е установил, че материализират изявления относно съществуването на едо право. Без документа не би могло да се упражни правото) или безналични ценни книжа (Тези ценни книги нямат материален носител. Те се в специална Книга за безналичните акции, която се води към Централния депозитар. Титулярът им получава удостоверение, което не е ценна книга. Когато титулярът на безналична ценна книга извърши сделка, то това се отразява в съответния депозитар)
 6. Запор върху дял от търговско дружество – Иван е съдружник в ООД и притежава 30% от капитала му. Съдебният изпълнител налага запор на дяла на Иван, като вписва този запор в Търговския регистър. След изтичане на три месеца от вписването, ако все още сумата не ми е изплатена от дружеството, мога да поискам от съдебния изпълнител да ме овласти да предявя иск пред окръжния съд по седалище на дружеството за неговото прекратяване. Следва процедура по ликвидация на дружествотото.
 7. Възбрана на обособена част от предприятие – магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел или друга организационна структура, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност.
 8. Възбрана на недвижим имот – с цел длъжникът ми да не може да продаде на друг имота.

Имам право да да поискам опис, оценка и изнасяне на публична продан

Ако длъжникът ми не получава заплата, няма средства по банковата сметка и не мога да си получа парите, то искам от съдебния изпълнител: 1. извършване на опис на вещта; 2. оценка (най-често от вещо лице). След това следва изнасяне на публична продан на движимата (вече запорираната кола) или недвижимата вещ (вече възбранения апартамент) на длъжника ми. След продажбата на вещта, парите се ползват за удовлетворяване на моето вземане.

Други права

Ами ако не ми дължат пари, а например предаване на кола, апартамент или нещо друго?

 • В случай че длъжникът трябва да ми върне движима вещ (колата, която му бях заел за няколко седмици), съдебният изпълнител отнема принудително вещта и ми я предава. Ако обаче вещта вече не е у длъжника или е развалена, дава ми се нейната равностойност.
 • След спор за имот, съдът ми присъди апартамента, но не мога да изгоня ответника. Тогава съдебният изпълнител извършва въвод във владение срещу длъжника.
 • Имам право да бъда оправомощен от съдебния изпълнител да извърша действие за сметка на длъжника.
 • Ако длъжникът ми не извършва действие, което е задължен да извърши, имам право да поискам от съдебния изпълнител да му налага глоби за всяко неизпълнение.
 • Също така имам право да се присъединя по друго изпълнително дело.
 • Ако съдебният изпълнител откаже изпълнение на посочено от мен действие, имам право да обжалвам отказа.
 • Източници

  Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 507 ГПК – относно запор на вземане на длъжника

  чл. 512 ГПК – относно запор върху трудово възнаграждение

  чл. 515 – 516 ГПК – относно изпълнение върху налични и безналични ценни книжа

  чл. 517 ГПК – относно изпълнение върху дял от търговско дружество

  чл. 517а ГПК – относно възбрана на обособена част от предприятие

  чл. 521 ГПК – относно предаване на движима вещ

  чл. 522 ГПК – относно въвода във владение срещу длъжника

  чл. 526 ГПК – относно изпълнение на задължение за заместимо действие

  чл. 527 ГПК – относно изпълнение на задължение за незаместимо действие и за бездействие

  Симеон Тасев, Методи Марков – Гражданско право – обща част. Modus studendi, 2013, издателство: Сиби

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии