Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми в процедурата по въвод във владение

Автор:
Правата ми в процедурата по въвод във владение

Купих си апартамент на търг от съдебен изпълнител. Все още обаче не живея в апартамента. Какво да направя, за да се нанеса най-накрая в новия си дом?

Процедура по въвод във владение

Първо, трябва да съм извършил следните действия:

 1. Платил съм в срок от две седмици след края на търга цялата цена, за която ми е продаден имотът;
 2. Платил съм такса за изготвяне на Постановление за възлагане (което е моят акт за собственост върху апартамента) – таксата е в размер 1,5% от предложената от мен цена, но не повече от 3600 лв. с ДДС, и 1% – за въвод в имота;
 3. Постановлението за възлагане е изготвено и влязло в сила;
 4. Внесъл съм по сметка на Общината платен местен данък за прехвърляне на имоти (до 3% от цената на имота) и за Агенция по вписвания – 0,1% за вписване на Постановлението;
 5. Депозирал съм в Агенция по вписване Постановлението за възлагане с платената такса.

Сега следва да се обърна към съдебния изпълнител, за да извърши той въвод във владение на имота – това е действието, с което официално ми се предава владението на имота.

Предишният собственик може доброволно да ми предаде апaртамента, като ми даде ключовете, а съдебният изпълнител състави протокол за това, който и двамата да подпишем. Така без главоболия се настанявам в апартамента.

Ако предаването не стане доброволно, то насрочваме дата за въвода. В деня на въвода в апартамента живее предишният собственик.  Ако той не освободи имота, съдебният изпълнител може да иска съдействие от ключар за отваряне на вратата, и от органите на МВР – за принудителното извеждане на бившия собственик, както и на неговото семейство, служители и т.н.

Влизам в апартамента. Там старият собственик е оставил все още много от вещите си. В такива случаи съдебният изпълнител дава допълнителен срок за преместването им. След изтичането на този срок аз без проблем мога да ги изнеса на улицата, считайки ги за изоставени и безстопанствени.

Старият собственик напуска апартамента, вече няма нито една негова вещ. Следва ключар да смени ключалката на входната врата. Съдебният изпълнител съставя протокол за въвода, с който официално ми се предава владението на имота.

При въвода в апартамента имаше трето лице

В деня на въвода заварихме в апартамента трето лице – не беше предишният собственик, нито негов роднина. Твърдеше, че е закупил имота преди мен и че той всъщност е собственик. Какво става тогава – мога ли да вляза във владение на апартамента?

Въводът се извършва срещу всяко лице, което не е собственик на имота. Но ако третото лице претендира право на собственост, тотава то може да търси разрешаването на въпроса за правата си от съда.

Ако след съдебно решение не съм признат за собственик и бъда отстранен от апартамента (това действие се нарича евикция), то имам право да получа обратно внесената цена за имота, лихвите и разноските за участие в търга, както и платените такси към държавата и общината.

Самоуправство

Живея си доволно и щастливо в новия апартамент. Един ден след работа се прибирам и заварвам ключалката на входната врата сменена – старият собственик се е барикадирал и отказва да излезе от апартамента. Това негово действие се нарича самоуправство – той след като вече веднъж е бил отстранен от съдебния изпълнител, самоволно се опитва да си върне владението над апартамента. В такива случаи трябва да се обърна към съдебния изпълнител, който извършва нов въвод във владение, а предишният собственик може да бъде глобен до 3000 лв или да бъде лишен от свобода до три години.

 • Източници

  Гражданскипроцесуален кодекс (ГПК):

  чл. 492, ал. 3, ГПК – относно внасяне на задатък от купувач

  чл. 498, ал 1 ГПК – относно въвод на купувача от публична продан

  чл. 498, ал 2 ГПК – относно въвод срещу трето лице

  чл. 499 ГПК – относно връщане на даденото при съдебно изпълнение (евикция)

  чл. 431, ал. 1 и 2 ГПК – относно правомощията на съдебния изпълнител

  чл. 522 ГПК – относно въвода във владение от съдебен изпълнител

  чл. 525, ал. 1 ГПК – относно самоволно възвръщане на владението

  чл. 525, ал. 2 ГПК – относно наказателната отговорност на длъжника при самоволно възвръщане на владението

  Наказателен кодекс (НК):

  чл. 323, ал. 2 НК във връзка с чл. 525, ал. 2 ГПК – санкция при самоволно възвръщане на владението;

  • Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ТДТССГПК):

  чл. 50, ТДТССГПК – относно таксата за изготвяне на постановление за възлагане от ДСИ;

  • Тарифа за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители (ТТРЗЧСИ):

  чл. 23, ТТРЗЧСИ – относно таксата за издаване на постановление за възлагане от ЧСИ.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии