Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Ще имаме първолак. Как да го запишем в избраното училище?

Автор:
Ще имаме първолак. Как да го запишем в избраното училище?
NB! Това право важи за записването на първокласници за учебната 2015-2016 г. От 1 август 2016 г. влиза в сила новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ако детето ми е в предучилищнен клас или група сега, ще е добре да проверя дали няма промяна в изискванията или процедурата за записване на детето ми в избраното от мен училище.

Моето дете порасна и идва време то да тръгне да училище. Като родител аз се стремя към най-доброто за него и трябва да взема важно решение за неговото бъдеще. Трябва да намеря подходящо училище, което да предложи качествено образование. Как обаче става записването в първи клас?

Кога мога да запиша детето си в първи клас?

Съществуват две изисквания, за да запиша сина си или дъщеря си в първи клас:

 1. Първото е предучилищната подготовка.

Тя е задължителна. Законът ми дава възможност да запиша детето си в подготвителна група в детска градина, или подготвителен клас в училище. За да го запиша обаче, детето ми трябва да е навършило 5-годишна възраст. По принцип предучилищната подготовка трае до две години, но ако реша, че бъдещия първолак се справя добре,  може и по-малко. Законът определя, че детето ми задължително трябва да ходи на предучилищна подготовка поне една година преди постъпването му в първи клас. След като я завърши му се издава удостоверение.

Но това не винаги е възможно – понякога децата не успяват да се подготвят за училище в предучилищната група или клас, или изобщо не са били записани в такива. Например, ако със семейството ми живеем в чужбина и се върнем когато малчуганът ни става на 7 години, ние можем да го запишем в първи клас и без удостоверение. Същото важи и за чужденците – те също могат да запишат децата си в първи клас без удостоверение. Това може да стане в училища, които не изискват задължително удостоверение за завършване на предучилищна група или клас. В тези случаи училището трябва да организира допълнителни курсове за да могат учениците да продължат развитието си.

 1. Навършена определена възраст.

Другото изискване е за навършването на определена възраст. По принцип законът предвижда, че детето може да бъде записано в училище, когато навърши седем години. Но има и две изключения от това правило. Първото е, че мога да запиша бъдещия първолак и по-рано – когато навърши 6 години. За да го направя, то трябва да съм преценил (Като правя преценката си трябва да съм сигурен, че и детето ми иска да го запиша в първи клас по-рано, защото иначе може да се оплаче в дирекция “Социално подпомагане”. Също така е добре да проверя дали малчуганът е готов за първи клас, като го заведа в дирекция “Социално подпомагане” за да поговорят и да ни помогнат с преценката), че детето ми се е развило достатъчно за това. Другият вариант е да го запиша по-късно от годината в която навършва 7-годишна възраст. Това може да стане, ако детето ми се е разболяло или е станало нещо друго, което е влошило здравословното му състояние. За да го направя трябва да подам молба до регионалния инспекторат по образованието.

Как мога да запиша детето си в избраното училище?

Избрахме училище и сега искаме да го запишем. Записването обаче е последният етап от цялата процедура. Приемът в първи клас преминава през три нива:

 1. Кандидатстване

Първо трябва да подам необходимите документи, които се изискват от избраното училище. Задължително трябва да представя молба, образец от която може да се намери в интернет страницата на училището или в училищната канцелария. Към молбата трябва да приложа копие от удостоверението за завършване на подготвителна група или клас, ако училището ги изисква. Може да ми изискват и други документи, в зависимост от училището. Например, ако детето ми ще учи специалност духови инструменти, то трябва да се издаде медицинско свидетелство за състоянието на белите му дробове и сърцето. Също така може да се иска проверка на способностите на бъдещия първокласник, ако искам да го запиша в музикална паралелка, художествена паралелка, спортна паралелка и др.

 1. Класиране

Вторият етап е класирането.  Всяко училище има различни критерии за класиране. При някои се дава приоритет на децата, които са завършили подготвителен клас в съответното училище, други училища предпочитат да приемат малчугани, които живеят близо до училището и т.н. Тези критерии, както и сроковете за обявяване на класирането и записване на учениците се избират от педагогическия съвет. Тук трябва да следя сроковете. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на училището и в сградата му, например в канцеларията на училището, на специално табло за кандидатстване.

 1. Записване

Последният етап е записването на ученика в първи клас. Това става в определен от училището срок. Ако детето ми е класирано в избраното училище, то трябва да предам оригинала на удостоверението за завършен подготвителен клас или група. По този начин показвам на училището, че това е окончателното ми решение и не съм записал малчугана в друго училище. Много често хората подават документи в няколко училища, но са длъжни да запишат първолака само в едно от тях. Като запиша детето си в избраното училище, но то е класирано в две или повече училища, другите места се освобождават за следващите кандидати. Ако детето ми не е класирано в избраното училище, мога да изчакам малко за да видя дали ще се освободи място там.

Какво трябва да знам:

 • На детето се полага безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място, ако в нашия град няма училище.
 • Училището е длъжно да приеме детето ми, ако то има специални образователни потребности или хронично заболяване.
 • Може да ми бъде отпусната еднократна помощ от дирекция “Социално подпомагане”, ако запиша детето ми в първи клас. Тази помощ е целева – да мога да купя необходимите пособия (раница, тетрадки, учебни помагала и други).
 • Източници

  § Закон за народната просвета (ЗНП):

  чл. 7, ал. 2 – за възрастта за записване в първи клас

  чл. 20, ал. 1 – относно задължителната предучилищна подготовка

  чл. 26, ал. 3 – относно правото на безплатен транспорт на ученика

  чл. 26а, ал. 4 – относно проверката на възможностите на детето при кандидатстване в училище по изкуства

  чл. 26а, ал. 5 – относно проверката на възможностите на детето при кандидатстване в училище по култура

  чл. 27, ал. 2 – задължение за приемане на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

  § Правилник за прилагане на закона за народната просвета (ППЗНП)

  чл. 6, ал. 4 – относно задължителната подготовка на детето една година преди постъпване в училище

  чл. 35, ал. 1 – относно възможността за постъпване в първи клас на деца, навършили 6 годишна възраст

  чл. 37, ал. 1 – относно отлагането на постъпване в първи клас на деца

  чл. 41, ал. 1 – относно издаването на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас

  чл. 114, ал. 2 – относно записване на деца, които не са изкарали подготвителен клас или подготвителна група или нямат училищна готовност

  чл. 150, ал. 1, т. 6 – относно правомощието на педагогическия съвет да определи начина за приемане на ученици в училището

  § Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

  чл. 10а – относно отпускането на помощ за първокласник

  § Наредба №3 от 26.03.2004 г. за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап на образование в училищата по изкуствата

  чл. 5, ал. 1, т. 4 относно медицинското свидетелство за състоянието на белите му дробове и сърцето, изисквано при кандидатстване в специалност духови инструменти в специализирано училище

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Людмил Иванов

Людмил Иванов

автор

Завърших "Финанси" във ВТУ и към момента съм последен курс на специалност "Право" пак там. Интересите ми са насочени предимно в сферите, където се преплитат двете специалности.

Свързани статии