Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Искам да запиша детето в детска градина. Mission impossible или има надежда?

Автор:
Искам да запиша детето в детска градина. Mission impossible или има надежда?

Времето лети и малкият човек вече не е толкова малък. Дойде време да го запишем на детска градина. По телевизията сме гледали за разни луди опашки от изнервени родители, които започват да се вият от малките часове. И нас ли това ни чака? А как стои прословутият въпрос с ваксините? В случай че поради една или друга причина не сме сложили всички? А ако успеем да съберем средства за частна детска градина, какви са правилата на играта там?

Как се извършва кандидатстването и класирането за детска градина?

Детските градини представляват подготвителни институции в системата на предучилищното и училищното образование, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. За щастие големите опашки за подаване на документи, които бяха проблем главно в София и в големите градове, вече са в миналото. В повечето големи градове в страната в момента съществуват електронни информационни системи за обслужване на детските заведения (като тази на София), чрез които родителите могат да се регистрират, да подадат информация, както и да посочат желанията си.

Тъй като в София и в някои от по-големите градове в страната свободните места в повечето детски градини са по-малко от броя на желаещите, приемът се извършва на конкурсни начала. Конкретно в София принципът за класиране е следният: въз основа на три групи критерии (общи, социални и допълнителни) всяко дете трупа точки и в зависимост от свободните места в градините се извършва класиране по ред на желанията. Кандидатите се разделят по общ (60% от квотата) и по социален (40%) критерий.

Общите критерии за класиране са:

 • Постоянен или настоящ адрес на територията на населеното място на поне единия от родителите.
 • Поне един работещ родител, който е социално осигурен (или родител редовен студент или докторант).
 • Детето има поне един родител/настойник или баба/дядо, които работят в общинска детска градина или ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди заявяване на предимство.
 • Детето е посещавало самостоятелна общинска детска ясла на територията на общината най-малко 6 месеца преди записване. 

Детето ни може да кандидатства и на социална база, в случай се отговаря на някой от социалните критерии като например то е:

 1. дете-сирак;
 2. дете-полусирак;
 3. дете, на което поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност  от 71 % до 100 %;
 4. дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права;
 5. дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или в семейство на роднини и близки;
 6. дете в риск – например, което е жертва на насилие или експлоатация, което страда от увреждания или трудно лечими заболявания (съгласно определението по §1, т. 11, букви „б” и „в” от Закона за закрила на детето);
 7. дете от многодетно семейство  с три и повече деца от едно домакинство;
 8. деца-близнаци.

Малкият човек може да ползва преференции, (т.е., да получи допълнителни точки) ако отговаря на някой от допълнителните критерии, които се приемат от Педагогическия съвет на всяка детска градина и се обявяват ежегодно при изнасянето на информацията за свободните места.

NB! Критериите се доказват на място в момента на записване на детето в детското заведение. Трябва да се представят всички необходими документи. Ако документите не съответстват на заявените критерии, директорът ще откаже записване и ще върне кандидатурата за повторно класиране със съответния намален брой точки.

Какви документи са ни нужни, за да запишем детето в детска градина?

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии