Станах майка и чувството е чудесно. Да имаш дете е прекрасно, но е свързано и с много разходи, а аз все още уча за висше образование. Какви плащания мога получа и при какви условия?

На какви помощи имам право?

Помощи се отпускат по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Такива помощи са предвидени за следните групи хора:

  • за семейства на български граждани – за децата, които отглеждат в страната;
  • за семейства, в които единият от родителите е български гражданин – за децата български граждани, които се отглеждат в страната;
  • за семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени пир такива семейства;
  • за бременните жени-чужди граждани и за семействата на чужди граждани, които пребивават постоянно и отглеждат децата си в страната, в случай че получаването на такива помощи е предвидено в закон или в международен договор, по който България е страна.

Еднократните семейни помощи са: