Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Придобивна давност

Автор:
Придобивна давност

Повече от десетилетие баба и дядо обработват както своята нива, така и съседната, тъй като години наред земята пустее и собственик не се появява. Наскоро обаче при тях отишъл един господин, който им заявил, че това е неговата нива и любезно ги помолил да освободят имота му. Аз се поинтересувах и открих, че баба и дядо могат да се позоват на т.нар. придобивна давност. Ето какво прочетох по въпроса:

Във връзка с придобивната давност трябва добре да запомня следното:

 • Давността е период от време, с изтичането на който законодателят свързва настъпването на определени правни последици. Придобивната давност, както личи от наименованието, е свързана с придобиване право на собственост или друго ограничено вещно право (право на строеж, право на ползване и др.). За да придобия една вещ по давност са необходими 2 условия – да владея ( Да съм владелец означава да упражнявам фактическа власт върху една вещ с намерение да придобия права върху нея след изтичане на законоустановен период от време) вещта и да изтече определен период от време, през който аз непрекъснато (Да владея една вещ непрекъснато не означава да си я нося със себе си на работа, в банята и изобщо да не се отделям от нея. Има се предвид да упражнявам върху вещта фактическа власт явно, трайно, необезпокоявано и да изключа възможността други лица да въздействат върху нея. Напр. ако ще придобивам по давност едно колело да го карам когато поискам, да го държа в гаража си и т.н.) упражнявам фактическата власт върху нея.
 • Непрекъснатото владение се прекъсва, ако не го упражнявам повече от 6 месеца. Напр. ако искам да придобия по давност един недвижим имот – владея го, стопанисвам го, плащам му данъците, ремонтирам, собственикът никакъв го няма, не ме безпокои, но се налага да замина за чужбина. Една година отсъствам и се оказва, че междувременно друго семейство се е настанило в имота. Давността, която е текла в моя полза вече е прекъсната и аз не мога да стана собственик на имота. Ако отново установя фактическа власт върху жилището започва да тече нова давност, т.е. не присъединяваме вече изтеклата.
 • Също така не съм длъжен да доказвам, че съм владял вещта всеки ден. Ако докажа например, че съм я владял в понеделник, сряда и петък, законодателят е въвел предположение, че съм я владял и в промеждутъка.
 • Възможно е и т.нар. присъединяване на владение на моя праводател. Напр. едно лице владее недвижим имот като недобросъвестен владелец 9 години след неговата смърт наследникът му може да владее още една година имота, да присъедини към своето владение и това на наследодателя и да стане собственик на имота на основание изтекла придобивна давност.

Кога не мога да придобия по давност?

 • Трябва да знам, че вещи, които са придобити по престъпен начин, не могат да се придобият по давност. Напр. продават ми крадено колело. Крадецът колкото и да владее и ползва колелото, той никога няма да стане негов собственик. Ако го продаде на мен обаче, след 5 години непрекъснато владение аз ще придобия правото на собственост.
 • Не могат да се придобиват по давност вещи, които са публична държавна или общинска собственост. Такива са например републиканските пътища, подземните богатства, крайбрежната плажна ивица и др.

Придобиване по давност на движими вещи

Излизам от дома си и виждам до оградата едно колело. Няколко дни никой не идва да си го вземе. Решавам, че ще се възползвам и започвам да си го ползвам като свое. Карам си колелото, сменям му гумите, слагам му светлоотразители и т.н., изобщо с действията си манифестирам, че това колело вече си е мое. И така повече от 5 години. Не щеш ли след петата година един господин ме спира на улицата и ми заявява, че това е неговото колело, което му били откраднали и си го познал. Е, за нещастие на господина аз вече съм собственик на колелото, защото съм го владял непрекъснато повече от 5 години и със своите действия по недвусмислен начин съм показал, че го смятам за свое.

Придобиване по давност на недвижими имоти

Тук ключова роля играе това дали съм добросъвестен или недобросъвестен владелец.

 • Да съм добросъвестен владелец означава да владея недвижимия имот на правно основание, годно да ме направи собственик, но без да знам, че праводателят ми е несобственик или че не е спазена предписаната от закона форма. На човешки език ще илюстрираме със следния пример – купувам си къща от Стоян. Оказва се обаче, че той не е собственик на къщата, защото, когато я е купувал, не е сключил договора за покупко-продажба във формата на нотариален акт. Този договор е нищожен, не поражда правно действие и Стоян не е станал собственик, но ми прехвърля имота в качеството си на такъв. Аз обаче не знам за тази “малка” подробност. Плащам цената, нанасям се в къщата, владея я и въпреки че продавачът не е бил собственик, след 5 години непрекъснато добросъвестно владение аз ще стана собственик на къщата и ще мога да искам издаване на констативен нотариален акт, за да е ясно, че имотът е мой.
 • Ако знам, че Стоян не е собственик, аз пак мога да придобия къщата по давност. В случая обаче съм недобросъвестен владелец и условието е да упражнявам фактическа власт върху имота непрекъснато в продължение на поне 10 години. През този период във всеки момент ще ме грози опасността действителният собственик да поиска защита на правата си от съда. В този случай имотът ще ми бъде отнет и единственото, което мога да се надявам да получа е обезщетение за средствата, които съм инвестирал в пазенето на имота и за това, че по някакъв начин съм подобрил имота, т.е. с моите действия съм повишил неговата стойност.
 • Източници

  § Закон за собствеността:

   чл.70,ал.1,ЗС – относно добросъвестния владелец;

  чл.73,ЗС – относно правата на недобросъвестния владелец;

  чл.74,ЗС – относно правата на недобросъвестния владелец;

  чл.79,ал.1,ЗС – относно придобиване по давност на недвижим имот чрез недобросъвестно владение;

  чл.79,ал.2,ЗС – относно придобиване по давност на недвижим имот чрез добросъвестно владение;

  чл.80,ал.1,ЗС – относно придобиване по давност на движими вещи;

  чл.80,ал.2,ЗС – относно забраната да се придобиват по давност вещи, придобити чрез престъпление;

  чл.81,ЗС – относно прекъсването да давността;

  чл.82,ЗС – относно присъединяване на владението;

  чл.83,ЗС – относно презумпцията за непрекъснато владение;

  чл.86,ЗС – относно забраната да се придобиват по давност вещи публична държавна и общинска собственост;

  чл.108,ЗС – относно искът за собственост.

  § Закон за държавната собственост:

  чл.2,ал.2,ЗДС – относно обектите публична държавна собственост.

  § Закон за задълженията и договорите:

  чл. 26,ал.2,ЗЗД – относно нищожност поради липса на форма;

  чл.113,ЗЗД – относно законоустановеност на давностните срокове.

  чл. 117, ЗЗД – относно прекъсването на давността.

  §Граждански процесуален кодекс:

  чл.587,ГПК – относно констативния нотариален акт.

  § Конституция на Република България:

  чл.18,ал.1,КРБ – относно обектите изключителна държавна собственост.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии