Ежедневно шофирам. Пристигането ми сутрин в офиса, прибирането вечер у дома или пък оставянето на детето в училище неизменно вървят ръка за ръка с търсенето на свободно място за паркиране или престой. Оказва се, че имам права и задължения и в тези случаи, които ако не бъдат спазени, могат да доведат и до отнемане на контролни точки.

Каква е разликата между паркиране и престой?

В престой съм, когато автомобилът ми е спрян за кратко време, през което пътниците в него да могат да слязат или да се качат, или да се извършат различни товаро-разтоварителни работи в мое присъствие като шофьор.

Паркирането е всеки друг случай, когато съм спрял автомобила, стига да не е за престой или пък да не е моментно спиране, за избягване на инцидент по пътя.

Къде мога да спра за престой или паркиране?

Извън населено място:

  • Паркирам единствено извън платното за движение;
  • Престоявам извън платното за движение или най-вдясно на пътното платно, ако не мога да изляза от него.

В населено място:

  • На двупосочни улици паркирам и престоявам винаги най-вдясно по посоката на движение;
  • На еднопосочни улици мога да спра за престой и най-вляво по посоката на движение, стига да не преча на останалите шофьори.

ВАЖНО! Върху тротоара мога да се кача само ако автомобилът ми тежи до 2.5 тона и съм оставил разстояние за преминаване на пешеходците поне 2 метра.

Посочените правила важат доколкото на съответните места не е въведена забрана за паркиране или пък по-особен режим за паркиране, например Синя зона, платен абонамент, паркоместа за инвалиди и т.н.

Забраните и ограниченията за паркиране задължително се обособяват със знаци както следва:

Този знак маркира началото на зона, в която е забранено както паркирането, така и престоя. Доколкото обратното не е указано с други знаци, паркирането е забранено във всички случаи.
Този знак забранява единствено паркирането в определена зона. Това означава, че мога да спра за престой, ако това е разрешено от общите, правила посочени по-горе.


Ако нищо различно не е указано с табела или друго допълнение към знака, забрана за паркиране или престой важи до следващото кръстовище. Ако обаче има указание към знака, важи то, а не правилото за следващото кръстовище.

Къде престоят и паркирането са ми забранени?