Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Син талон – отнемане и връщане на контролни точки

Автор:
Син талон – отнемане и връщане на контролни точки

“Аз не спазвам пътни знаци, те са само за глупаци! Имам си кола и книжка, независим съм от всякакъв обществен транспорт. Мога да отида където си поискам и когато си поискам”. Така разсъждават много. Нещата обаче не са толкова лесни. Винаги “в пространството” ще съществуват правилата за движение, с които трябва да се съобразявам и нарушението на които ще има неблагоприятни последици за мен.  В този ред на мисли cъвсем основателно и логично изниква въпросът запознат ли съм с това какво е син талон и кога, как и защо се отнемат и възстановяват точки?

Син талон

Когато ми издават свидетелството за управление на МПС (т.е. когато вземам книжка) заедно с това получавам и един талон. На него са записани трите ми имена, ЕГН-то, номерата на талона и на свидетелството ми за управление, първоначалния брой точки и мястото, където се водя на отчет. Този талон се нарича контролен, още син талон, служи за потвърждаване на валидността на книжката ми и съдържа определен брой точки. Тяхната функция е отчитане на извършените от мен нарушения, т.к. при всяко ми се отнемат точки. Максималният брой точки е 39 и не се променя дори да ми издадат и свидетелство за управление на МПС от друга категория, напр. имам книжка за кола и за мотор или управлявам освен лек автомобил категория В, и товарен автомобил, категория С, – точките ми са 39, не 78. От 21.01.2017, новите водачи обаче получават първоначално 26 точки, а останалите 13 получават след като придобият 24 месеца шофьорски стаж.

Обжалване на Наказателни постановления и актове на КАТ: Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

1. Отнемане на точки – oснования

Точки могат да ми бъдат отнети само и единствено на основанията, предвидени в действащото законодателство. А те са:

 • ако шофирам “почерпен”, след като съм употребил алкохол, като допустимата концентрация на алкохол в кръвта е от 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 точки;

Важно! Ако концентрацията на алкохол в кръвта ми е над 1,2 промила нося и наказателна отговорност и мога да бъда осъден на лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от двеста до хиляда лева.

 • ако съм достатъчно “благоразумен” да повторя шофирането в нетрезво състояние – 15 точки;
 • ако откажа да ме проверят с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества в кръвта ми – 12 точки;
 • ако управлявам МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;
 • ако управлявам МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;
 • ако наруша на правилата за преминаване през железопътен прелез – 5 контролни точки;
 • ако  превиша разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или извършвам обществен превоз на пътници и опасни товари  – 12 контролни точки;
 • ако не спра на пътен знак “Стоп” – 8 контролни точки;
 • ако използвам мобилен телефон докато шофирам без хендсфри – 6 контролни точки;
 • ако не си сложа предпазения колан или каската – 6 контролни точки;
 • ако превозвам  деца без да спазя изискванията за обезопасяването им – 6 контролни точки;
 • ако премина при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 8 контролни точки, а ако го направя повторно – 12 контролни точки;;
 • ако не дам предимство на пешеходец при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;

Важно! Отнемането на точки не е единствената санкция, в отделните случаи, според разпоредбите на закона, могат да ми наложат глоба, да ми вземат книжката или да ме осъдят на лишаване от свобода.

Златен талон – отнемане на точки

Ако съм от примерните водачи, които 6 години не са имали никакви нарушения на пътя, подал съм заявление и съм отличени със златен талон “Водач на МПС без наказания”, ми се отнемат точки само при шофиране в нетрезво състояние и ако откажа да ми направят алкохолна проба. В този случай заплащам глоба, талонът ми се отнема и получавам син.

Повече за златния талон.

2. Отнемане на точки – процедура

 • Когато извърша нарушение, органите на реда ме хванат в крачка и ми съставят акт за това, ми се взема синия талон.
 • Колкото и да ме е яд, не трябва да късам екземпляра от акта, който ми е връчен, а да се го запазя “най-прилежно”, защото той замества талона за срок от 1 месец.
 • Въз основа на акта се издава наказателно постановление, с което ми се налага съответното наказание – глоба; лишаване от правото да управлявам МПС. Точките ми се отнемат с влязло в сила наказателно постановление, където задължително се посочва колко точки ми се отнемат и колко ми остават.
 • Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно от решението или определението на съда при обжалване.
 • Талонът ми се връща, когато изпълня задължението, наложено ми с наказателното постановление (платя си глобата). 

Какво става ако са ми отнети всички точки?

Ако се стигне до там, че да ми отнемат всички точки, губя придобитата правоспособност и съм длъжен да върна свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи, т.е. вземат ми книжката. Мога да се явя на изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС отново не по-рано от 6 месеца от датата, на която съм върнал своята книжка в съответното поделение на МВР.

Възстановяване (връщане) на точки

Точките ми се възстановяват в два случая: 

 • Служебно от органите на МВР до максималния размер (39т.) след изтичане на две години от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което са ми отнети контролни точки, т.е. 2 години трябва да съм “чист като снежинка” на пътя.
 • Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки, след като съм преминал допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година. Например, шофирал съм 2 пъти в нетрезво състояние и са ми взели 25 точки, в ако мина допълнително обучение, в резултат на него контролните ми точки могат да бъдат увеличени с не повече от 13 и то само веднъж за 1 година.

Актуализира Магдалена Митева

 • Източници

  § Закон за движението по пътищата

  чл. 157 – относно отнемането на точки;

  чл. 158 – относно връщането на точки;

  чл. 174 – относно шофирането в нетрезво състояние;

  чл. 177 – относно нарушенията за отнемане на точки;

  чл. 180 – относно нарушенията за отнемане на точки;

  чл. 183 – относно нарушенията за отнемане на точки;

  § НАРЕДБА № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, 04.02.2013г.

  чл. 2 – относно получаването на талона и броя точки;

  чл. 3 – относно отнемането на точките;

  чл. 6 – относно нарушенията, за които се отнемат точки;

  § НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

  чл. 2 – относно издаването на талона;

  чл. 8 – относно съдържанието на контролния талон;

  чл. 25 – относно издаването на дубликато от талона;

  чл. 26 – относно отнемането на талона;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии