Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Каква е цената на правосъдието (съдебни разноски)?

Автор:
Каква е цената на правосъдието (съдебни разноски)?

Правата ми са нарушени. Искам да потърся защита от съда и съм твърдо решен да предявя иск срещу нарушителя. Макар като гражданин да имам право на правосъдие, то струва пари, а понякога дори повече, отколкото съм склонен да платя. Колко всъщност ще ми струва да осъдя някого? Кой и при какви условия ще бъде осъден да плаща?

За какво всъщност плащам?

С времето парите, които се заплащат в хода на съдебното производство, са станали известни с общото наименование “разноски”. Разноските, обаче, биват различни видове, които могат да бъдат обобщени, както следва:

1.       Държавна такса

При предявяването на иск, а също и при извършването на други процесуални действия (такива процесуални действия са най-разнообразни и могат да бъдат характерни както за съдебното производство по принцип, така и за някои особени ситуации.

Такси, които мога да очаквам да заплатя във всяко производство, са например такса за издаване на документ или такса за обжалване на акт на съда. Специфични такси се заплащат в особените производство като смяна на име, осиновяване и обезпечаване на иск), законът постановява, че аз трябва предварително да внеса предвидената такса. В противен случай съдът няма да разгледа моя иск или да извърши действието, което съм поискал, дори и всички други предпоставки да са налице. Таксите са дължими за действия, които се извършват от съда.

2.      Разноски в хода на производството

Тези разноски се различават от таксите основно по това, че те се дължат с оглед обезпечаването на нормалния ход на производството – това означава, че за да продължи делото или да се извърши някое действие, трябва да се заплатят допълнително пари. Такъв е случаят, когато аз поискам от съда да назначи вещо лице, което да извърши експертиза, тъй като очаквам експертизата да докаже правотата на моите твърдения. Вещите лица не са служители на съда и предлагат услугите си срещу хонорар, който се определя от съда. Ако аз поставя задачи на вещото лице, ще трябва да му платя хонорар за извършването им. Друг типичен случай е призоваването на свидетел, което също е свързано с разходи. Те често са свързани с необходимостта от ангажиране на трети лица в процеса – вещи лица, свидетели и др., а не с конкретни действия на съда.

 3.     Адвокатски хонорар

Най-същественият разход, който ще ми се наложи да заплатя, е адвокатският хонорар. Той не е задължителен, тъй като аз сам решавам, дали да използвам услугите на професионалист. Колко пари да отделя за адвокат мога да проверя тук.

А колко всъщност ще трябва да платя в рамките на делото?

Не винаги мога да си отговоря с абсолютна точност на този въпрос, но имам възможност поне приблизително да сметна размера на разноските, които ще трябва да заплатя. Тук на помощ ще ми дойде Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

адв. Никола Пенчев

адв. Никола Пенчев

адвокат

Ники е част от екипа от 2014 г. За него pravatami.bg е мисия - да направи правото достъпно за всички. Ники харесва както правото, така и технологиите и съчетаването им в едно е сбъдната мечта за него.

Свързани статии