Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да сменя името си?

Автор:
Как да сменя името си?

Искам да си сменя името, но в закона съществуват някои ограничения, с които съм длъжен да се съобразя. Какво бих могъл да направя, за да сменя името си?

  • При осиновяване името на детето може да бъде променено от съда според желанието на осиновителите. Тук трябва да се добави, че при осиновяване и промяна на името на навършило 14 години дете, за да бъде извършена промяната, трябва да бъде поискано неговото изрично съгласие. Две са хипотезите при промяна на бащино и фамилно име при осиновяване – при пълно и непълно осиновяване. При пълно осиновяване презимето и фамилията на детето се променят според името на осиновителя. При непълно осиновяване промяната на презимето и фамилията на детето се променят с решение на съда при желание на осиновителя, като при навършило 14 години дете се иска съгласието му.
  • При сключване на граждански брак всеки от встъпващите в брак има правото да запази своето фамилно име, да приеме това на съпруга си, както и да добави фамилното име на съпруга си към своето. Това се извършва при съставянето на акта за сключване на граждански брак, като съпрузите изрично заявяват избора на един от описаните варианти.
  • Когато някое от имената ми е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, като преценката дали името ми отговаря на някое от горните определения се прави от съда.
  • Когато важни обстоятелства налагат смяна на името, като например разминаване между имената на осиновения и осиновителя и това създава пречки при доказване връзката на осиновяването. И тук преценката е на съда, той е компетентният орган, който да се произнесе дали конкретните обстоятелства са “важни” и налагат промяна на името.
  • Възможно е да съм известен в обществото с определен псевдоним. В този случай по решение на съда мога да прибавя псевдонима към своето име. Отново съдът решава дали псевдонимът ми е достатъчно широко обществено разпространен и имам ли основание за промяна.
  • Ако съм лице, придобило или възстановило българското си гражданство, имам право да променя бащиното и фамилното си име с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола, както и да побългаря собственото си име.

Каква е процедурата при смяна на името? Какво трябва да направя?

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии