Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Пътник + права = приятно пътуване с влак в ЕС

Автор:
Пътник + права = приятно пътуване с влак в ЕС

Като гражданин на Европейския съюз имам право да се придвижвам съвсем свободно на територията на всяка държава-членка. Реших да се възползвам от това си право си и да се кача на влак. Какво трябва да зная за пътуването с железопътен транспорт в рамките на Европейския съюз?

Какви права имам във влака?

1. Право да си закупя билет

Железопътната компания трябва да ми предостави възможност да си закупя билет:

 • от самата гара – на гише;
 • от автомат за продажба на билет;
 • онлайн – ако съществува такава опция за конкретната ЖП компания;
 • в самия влак

2. Право да превозя велосипеда си.

Това право се гарантира от ЖП компании, в чиито влакове има места за велосипеди, ако велосипедът ми е лесно преносим. Може да се наложи да заплатя допълнителна такса за превоз на велосипеда – това зависи от политиката на съответния превозвач.

3. Право да ползвам ЖП транспорт ако съм гражданин с увреждане.

Железопътните компании и началник-гарите са задължени да ми предоставят помощ при качването ми във влака, но за целта трябва да съм ги уведомил поне 48 часа преди пътуването. Помощ трябва да ми бъде оказана и на гарата, при смяна на влак, както и при пристигането ми до крайната цел.

4. Право да пристигна навреме (по разписание) до предвидената дестинация.

 • При закъснение на влака над 60 минути, железопътната компания трябва да ми предостави:
 • информация за закъснението – в колко часа се очаква да потеглим, съответно да пристигнем в крайната дестинация;
 • безплатни храни и напитки, съобразено с времето на престой и според наличните храни и напитки на гарата/ във влака;
 • безплатно настаняване в хотел и транспорта от и до него, когато това се налага и има възможност за настаняване.
 • алтернативен транспорт до крайната дестинация,  когато има блокиран влак на ЖП линията и превозът оттам е временно невъзможен.
 • В случай че влакът, за който имам вече закупен билет, се очаква да  закъснее с повече от 60 минути имам право да избера:
 • Възстановяване на стойността на билета за неосъществената част от пътуването, при изпускане на друг влак за връзка и прекъсване на пътуването, например.
 • Възстановяване на пълната стойност на билета, когато пътуването е било необратимо провалено и решавам незабавно да се откажа от него и да се прибера. Когато например пътувам до друг град за концерт, но очакваното закъснение е толкова голямо, че концертът започва без мен и няма смисъл да бия път.
 • Продължаване на пътуването или промяна на маршрута при сходни условия до крайната дестинация при първа възможност или при друга, удобна за мен дата.
 • В случай че закъснението на влака е вече факт, продължило е повече от 60 минути и е причинено по вина на железопътнта компания, имам право на обезщетение, което да ми бъде изплатено под формата на ваучери или в пари в срок от 1 месец от датата на пътуването. Сумата на обезщетението покрива процент от стойността на билета и зависи от продължителността на закъснението:

– за закъснение от 60 до 119 минути обезщетението ми е 25% от стойността на моя билет;

– за закъснения над 120 минути – обезщетението ми е 50%  от стойността на моя билет. Единственото условие е да предоставя това искане до железопътната компания и стойността на обезщетението да бъде равна на минимум 4 евро.

5. Право да пристигна до желаната от мен дестинация жив и здрав, без никакви телесни и психически травми.

При възникнала непредвидена ситуация ръководителите и началник-гарите са длъжни  да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят моята безопасност на гарата или във влака. Превозвачът дължи обезщетение, в случай на:

 • нараняване или всякакво увреждане на физическата и психическата ми цялост. В този случай превозвачът дължи обезщетение, което покрива:

– необходимите разноски за лечение и превоз до болницата;

– вреди, причинени поради пълна или частична нетрудоспособност;

– вредиq причинени поради увеличени нужди за храна, грижи и др.

 • смърт. При условие, че пътник загине или бъде ранен в железопътна катастрофа, превозвачът е задължен да извърши авансово плащане в срок от 15 дни от установяване на самоличността на загиналия. Стойността на  авансовото плащане в случай на смърт е най-малко 21 000 евро.

6. Право да превозя багаж, който да пристигне невредим заедно с мен до желаната дестинация. Железопътната компания носи и отговорност и за пълното или частичното изгубване или повреждане на моя багаж.

 • В случай че багажът ми бъде изгубен, имам  право на:
 • обезщетение, равно на стойността на багажа, когато тази размерът на щетата за мен е доказан;
 • обезщетение равно на 20 разчетни единици за всеки килограм багаж, или 300 разчетни единици за всеки колет,  когато размерът на щетата за мен не е доказан.
 • във всеки един от горните 2 случая, трябва да получа и цената за превоза на багажа, както и платените мита и акцизи.
 • В случай че багажът ми бъде повреден, имам право на:
 • обезщетение в размер на сумата за изгубен багаж, в случай че повреждането е толкова сериозно, че багажът ми е обезценен поради повредата;
 • обезщетение в размер на сумата за обезценената част от багажа, все едно че е изгубена.

Какво трябва да направя, ако считам че правата ми са били нарушени?

 • Първата стъпка, която трябва да е предприема, е да съобщя за нарушението като се свържа с железопътната компания или началник-гара. Ако няма  все пак няма никакъв резултат от предприетите от мен действия, мога да подам писмена жалба до железопътната компания както на самото гише за продажба на билети, така и до нейния централен отдел за обслужване на клиенти.
 • Ако все пак остана неудовлетворен, винаги мога да се обърна към националния орган, отговарящ за железопътния транспорт. Жалбата трябва да бъде подадена в държавата, в която се е случило нарушението на правата ми на пътуващ с ЖП транспорт.

Актуализира: Стела Парушева

 • Източници

  § Регламент № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт:

  чл. 5 – относно пътуването с велосипед;

  чл. 9 – относно продажбата на билети;

  чл. 13 – относно размера на отговорността при причинена смърт;

  чл. 16 – относно вида и размера на обезщетението;

  чл. 17 – относно размера на обезщетението, когато става въпрос за крайна дестинация;

  чл. 18 – относно отговорността на превозвача;

  чл. 22, 23 – относно помощта, която трябва да се окаже на лице с увреждане на гарата и във влака;

  чл. 24 – относно пътуването на лица с увреждания;

  чл. 27 – относно разглеждането на жалби;

  чл. 29 – относно правото на иформация.

  § Сайт на Европейския съюз

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии