Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога мога да ползвам намаление при пътуване с влак?

Автор:
Кога мога да ползвам намаление при пътуване с влак?

Пътувам често с влак – и по работа, и в свободното си време – до различни дестинации. Кога имам право на намаление от цената на билета? Какви документи трябва да представя, за да получа такова намаление?

Имам ли право на намалена цена или на безплатен билет при пътуване с БДЖ?

Да. Безплатните и намалени цени на пътувания важат, ако съм гражданин на Република България, както и за чуждите граждани с постоянно местожителство и продължително пребиваващи в страната.

Какви са основните правила при ползване на намаление в БДЖ?

При закупуване на билети и при тяхната проверка, трябва да покажа документ, доказващ правото ми на намаление или безплатен билет. Намаленията важат само за пътувания във втори клас на бързи и пътнически влакове.Не мога да ползвам две намаления в едно пътуване.

Имам право на 10% намаление, когато си закупя билет за отиване и връщане за която и да е категория влакове. Връщането трябва да извърша в:

 • деня на пътуване при разстояние до 100 км;
 • третия ден, считано от датата ми на отиване, когато съм пътувал до 300 км;
 • 30 – дневен срок от датата на пътуване при разстояние над 300 км.

Ако пътувам с детето си, което е между 7 и 10-годишна възраст, билетът му е с 50% допълнително намаление от редовната цена на билета за пътнически и бърз влак, ако представя железопътна карта Дете.

Ако пътувам в група между 3 и 6 пътници, получаваме 15% намаление от редовните цени за пътуване в една посока с всяка категория влакове.

Пътувам с 20% намаление, когато:

 1. Закупя двупосочен билет за определени дестинации. Такива са например: София – Бургас – София; София – Варна – София; София – Пловдив – София; София – Русе – София; Пловдив – Бургас – Пловдив; Варна – Русе – Варна; Бургас – Русе – Бургас; Бургас – Варна – Бургас. Списъкът и пълните условия за използване на билетите с намаление мога да открия на сайта на БДЖ.
 2. Закупя двупосочни излетни билети за пътувания с пътнически влакове в крайградските зони на разстояние до 50 км. в почивни дни. Билетите ми са валидни от петък (след 14:00 ч.) до 24:00 ч. на последния почивен ден.
 3. Пътувам в група от минимум десет души и един ръководител. Тук трябва да представя поименен списък на групата в два екземпляра.

Пътувам с 50% намаление от билета, ако съм притежател на една от следните железопътни карти:

  • Дете – Картата се издава на деца от 7 до 10 навършени години срещу удостоверение за раждане на детето и актуална снимка. Важи за първа и втора класа на влакове. Валидността е една година или до датата на навършване на 10-годишна възраст на детето през съответната година. Цената за издаване е 1 лв.;
  • Семейство – Картата се издава на семейства с две и повече деца до 18-годишна възраст срещу лична карта на единия родител, актуална снимка и удостоверение за раждане на децата. Валидна е за една година или до датата на навършване на 18-годишна възраст на едно от децата през съответната година. Цената за издаване е 1 лв.;
  • Младеж – Картата се издава на младежи до 26 навършени години срещу лична карта и актуална снимка. Валидна е една година или до датата на навършване на 26-годишна възраст през съответната година. Цената за издаване е 30 лв.;
  • Класик – Картата се издава на постоянните клиенти на БДЖ ЕАД срещу лична карта и актуална снимка. При ненавършени 26 години мога да ползвам  Валидна е за една година. Цената за издаване е 50 лв.
   При ненавършени 26 години мога да ползвам карта “Младеж” като по-изгодна алтернатива.;
  • Учащ – картата се издава на учащи под 26 години от всички категории училища и висши учебни заведения в страната или на територията на друга държава-член на Европейския съюз срещу представяне на уверение/ удостоверение от учебното заведение, студентите представят и студентска книжка със заверен семестър и актуална снимка. Ако се представя уверение/удостоверение от учебно заведение от друга държава-член на Европейския съюз, то задължително се придружава и с оригинален официален (или нотариално заверено копие) превод на български език. Валидна е от 1-ви октомври на текущата година до 30-ти септември на следващата година, освен ако в уверението не е посочен по-кратък срок или до датата на навършване на 26-годишна възраст. Цената за издаване е 1 лв.
   С Карта “Учащ” получавам и 50% намаление не само на билети, но и на абонаментни карти;
  • ТПЛ – Картата се издава на трудно подвижни лица срещу удостоверение за инвалидност, актуална снимка и лична карта. Валидна е една година, освен ако в удостоверението не е посочен по-кратък срок. Цената за издаване е 1 лв.

ВАЖНО! Ако съм придружител на трудно подвижно лице се ползвам със същите права на намаление. За придружители се считат и кучета-водачи;

 • Възрастен – Картата се издава на жени на възраст над 62 години и мъже на възраст над 65 години, които получават пенсия, срещу лична карта (паспорт), копие от разпореждането за получаване на пенсия и актуална снимка. Имам право на карта “Възрастен”, независимо от вида на пенсията, която получавам. Картата е пожизнена. Цената за издаването й е 1 лв.

Важно! При представяне на железопътна карта, получавам намаление от 25% или 50% (ако съм притежател на железопътна карта “Дете”, “ТПЛ”, “Учащ” или “Възрастен”) на абонаментни карти за пътуване. Абонаментните карти са безименни и се издават за неограничен брой пътувания с бързи и пътнически влакове в рамките на валидностния им срок. Картите са:

          1. За пътуване на редовни цени – валидна за срок от пет дни, един или три месеца.

 1. За пътуване с намаление -10% – за служители на фирма, подала заявка за такава карта (виж по-надолу). Срокът за валидност се определя от фирмата-заявител.
 2. За пътуване с намаление -50% и -25% – срещу представяне на железопътна карта. Валидна е за един или три месеца.
 3. Еднодневна карта за пътуване в участъка София – Перник и София – Своге – цената на картата е 4 лв.

Пътувам със 75% намаление

При организирани групи от учащи (ученици, студенти и деца от детски градини)  с минимум 10 души и един ръководител. Ръководителят представя писмо с подпис, печат и изходящ номер от учебното заведение, организация или детска градина. Писмото следва да съдържа следните данни: брой учащи до 26 навършени години (за детски градини, съответно брой деца до 7 навършени години); име, фамилия и телефон на ръководителя на групата; брой на придружаващите групата лица; маршрут, дата и час на пътуване.

Намаления при пътуване на служители от фирми и организации

Ако съм собственик на фирма, мога да снабдя служителите си с абонаментни карти за пътуване на цени с намаление от 10%. За целта подавам заявка за издаване на минимум двадесет абонаментни карти за моите служители, като трябва да посоча маршрута на пътуване и срока на валидност на картите. Заявката мога да подам във всички железопътни бюра и гари, в които се издават абонаментни карти. Формулярът за заявка се намира онлайн в сайта на БДЖ.

Пътувам безплатно, ако попадам в една от следните групи:

 1. Дете до навършени 7 години – пътува задължително с придружител. Трябва да представя акт за раждане на детето.
 2. Групови пътувания на деца до 7 години – За целта трябва да се представи писмо и поименен списък в два екземпляра с посочена дата на раждане, заверени с подпис и печат от овластеното длъжностно лице. (заедно с придружителите на групата, които пътуват при същите условия).
 3. Инвалиди със 71% или над 71% трайно намалена работоспособност (I и II група инвалидност), военноинвалиди, децата с тежки телесни и душевни увреждания, както и придружителите им – Тези лица имат право на 2 безплатни пътувания (отиване и връщане) годишно. За целта се представя удостоверение за инвалидност, издадено от регионалните центрове за социални грижи, и лична карта. При издадена карта “ТПЛ” имат право на неограничен брой пътувания с 50% намаление.

  Важно! Ако съм придружител се ползвам от правото на безплатно пътуване, само когато пътувам заедно с инвалида.
 4. Ветераните от войните – Представя се удостоверение, издадено от Централния военен архив – В. Търново, и лична карта /паспорт/ имат право на неограничен брой пътувания в границите на областта, в която живеят, и един път годишно на отиване и връщане в страната във втора класа на бързите и пътническите влакове.
 5. Носителите на ордена За храброст – Представя се достоверение, издадено от Министерство на отбраната, и лична карта /паспорт/ – имат право на три безплатни пътувания годишно на отиване и връщане във втора класа на бързите и пътническите влакове.
 6. Многодетните майки – Многодетна е майка, която е родила/ осиновила и отгледала три и повече деца над едногодишна възраст. Такава представя удостоверение, издадено от общинския център за социални грижи, и лична карта. – имат право на един път годишно безплатно пътуване на отиване и връщане във втора класа на бързите и пътническите влакове.
 7. Народните представители – Представя се лична карта, издадена от Народното събрание.

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение (ТППРБЖТВС):

  чл. 45 – относно издаването на абонаментни карти;

  чл. 50 – относно групови пътувания до 10 души;

  чл. 50, ал. 2, т. 4 – относно намаление при малки групи пътуващи;

  чл. 70, ал. 2, т. 1 – относно намаление при “Железопътна карта – Дете”;

  чл. 70, ал. 2, т. 2 – относно железопътна карта “ТПЛ”;

  чл. 70, ал. 2, т. 3 – относно железопътна карта “Семейство”;

  чл. 70, ал. 2, т. 4 – относно железопътна карта “Младеж”;

  чл. 70, ал. 2, т. 5 – относно железопътна карта “Класик”;

  чл. 72 – относно намаление при закупуване на двупосочен билет;

  чл. 73 –  относно пътуване с излетни билети;

  чл. 75, ал. 3 – относно лицата, които могат да пътуват безплатно;

  чл. 75, ал. 4 – относно използване само на едно намаление при пътуване;

  чл. 76, изр. 1 – относно ограниченията за безплатно пътуване;

  чл. 76, ал. 1 – относно безплатно пътуване на деца до 7 годишна възраст;

  чл. 76, ал. 5 – относно безплатно пътуване за ветераните от войните;

  чл. 76, ал. 6 – относно безплатно пътуване за носители на ордена “За храброст”;

  чл. 76, ал. 7 – относно безплатно пътуване за многодетни майки;

  чл. 76, ал. 8 – относно безплатно пътуване за народните представители;

  чл. 76, ал. 2, т. 1 – относно издаване на железопътна карта “Учащ”;

  чл. 76, ал. 2, т. 2, изр. 2 – относно намаление при групи учащи до 26 годишна възраст;

  чл. 76, ал. 4 – относно намаления за лица с трайно намалена работоспособност;

  чл. 80, ал. 1 – относно представянето на документ, удостоверяващ правото на безплатно пътуване.

  РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии