Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Пътник + права = приятно пътуване с автобус в ЕС

Автор:
Пътник + права = приятно пътуване с автобус в ЕС

„Стягам багажа и дим да ме няма…” или време е за отпуска! Ще попътувам малко, ще видя места, неизвестни и непосещавани, може би няколко европейки столици… Но съм млад човек без стабилни и високи доходи, затова вече веднъж пътувах с влак, а сега ще пътувам с автобус. По-бавно е, но за сметка на това е по-евтино. Какво задължително трябва да знам, за да може пътуването да е също толкова приятна част от отпуската?

С оглед на улесняване транспортните услуги и защита правата на потребителите, в случая на пътниците, има приети редица актове на европейското законодателство. Те се прилагат ако разстоянието, на което пътувам, е повече от 250 км и началната или крайната точка попадат в границите на Европейския съюз.

При пътен инцидент:

 • В случай на пътен инцидент, който причини смърт, наследниците ми имат право на обезщетение, което покрива и разходите за погребение. Размерът на обезщетението не може да бъде по-малък от 220 000 евро на починал пътник.
 • В случай на пътен инцидент, който причини телесна повреда или загуба на багаж, също имам право на обезщетение. Размерът на обезщетението не може да бъде по-малък от 1 200 евро на единица багаж.
 • В случай на произшествие превозвачът трябва да ми осигури пропорционална на нуждите помощ – например настаняване в хотел (но за не повече от две нощувки, с максимална цена до 80 евро), храна, дрехи, транспорт и, разбира се, предоставяне на първа помощ.

В случай на дублирано място или закъснение:

Ако се окаже, че мястото, което имам в автобуса, е дублирано, т.е. имам същия номер място като някой друг, или се очаква автобусът да потегли с повече от 120 минути закъснение, то автобусният превозвач трябва да предложи следните опции:

 • Да ми се възстанови стойността на билета и да се върна до началната точка на отпътуване безплатно, когато вече е осъществена част от пътуването, но автобусът има проблеми с отпътуването от междинна точка.
 • Да продължа пътуването до крайната цел при първа възможност без допълнително заплащане.

Ако закъснението е повече от 90 минути, автобусната компания или техния представител трябва да ми предложи безплатно:

 • закуски, храна и напитки;
 • хотелска стая или друг вид настаняване плюс транспорта до там. Тук важи правилото за не повече от две нощувки с максимална стойност до 80 евро.

Ако превозвачът не предложи тези опции, имам право на обезщетение в размер на  цялата стойност на билета плюс половината от нея. Обезщетението трябва да бъде изплатено в рамките на месец след подаване на искането.

В случай на повреда на автобуса:

 • Превозвачът трябва да ми осигури продължаване на пътуването с друго превозно средство или
 • придвижване с транспортни средства, осигурени от превозвача, до най-близкото възможно място (например автогара), откъдето мога да продължа пътуването си.

В подобни екстремни ситуации е изключително важно да получавам информация, за да мога да взема най-правилното и акуратно решение за себе си. Затова превозвачът е задължен да ми предостави информация до 30 минути, след като самият той е бил уведомен за създалата се ситуация. Информацията трябва да бъде изчерпателна – например причините за закъснението или отмяната, очакваното време за отпътуване и възможните алтернативни способи за осъществяване на пътуването.

Важно!  В случай че съм лице с намалена подвижност или с друг тип увреждане, превозвачът не може да откаже да ми продаде билет на това основание. Изключение прави обстоятелството, при което поради конструкцията на превозното средство или инфраструктурата (край автобусните спирки и автогарите) качването, слизането или самият превоз се оказват физически невъзможни.

Как да защитя правата си, ако са били нарушени?

В срок от 3 месеца от датата на извършване на транспортната услуга, респективно датата, на която е трябвало да бъде извършена, имам право да подам жалба до превозвача. В едномесечен срок превозвача отговаря на пътника дали неговата жалба е основателна, отхвърлена или все още се разглежда. Все пак превозвачът трябва да даде отговор максимално до 3 месеца. Имам възможност да се обърна и към съответния национален орган, който е длъжен да защитава правата ми при пътуване с автобус. За България това е Комисията за защита на потребителите.

 • Източници

  Актуализира: Петилина Петрова

  Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 2006/2004 (Регламент (ЕС) 181/2011):

  чл. 2 – относно категорията пътнически превози;

  чл. 7 – относно обезщетения в случай на смърт;

  чл. 7, т.2, буква а) – относно обезщетенията в случай на смърт;

  чл. 7, т.2, буква б) – относно обезщетенията в случай на телесна повреда и загуба на багаж;

  чл. 8 – относно задълженията на превозвача в случай на произшествие;

  чл. 19, пар. 1,2 и 3 – относно задълженията на превозвача в случай на пренасочване и закъснение;

  чл. 20 – относно задължението на превозвача да предоставя информация;

  чл. 21 – относно задаължението на превозвача да предостави минимални необходими условия;

  чл. 27 – относно условията за подаване на жалба;

  чл. 28 – относно създаването на национални органи по контрол.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолина Григорова

Виолина Григорова

автор

Наскоро дипломиран юрист, Виолина работи в областта на Обществените поръчки, но продължава да намира време да пише за pravatami.bg. Казва, че работата в обществена полза ѝ носи незаменимо удовлетворение.

Свързани статии