Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Права и задължения на пътуващите с БДЖ

Автор:
Права и задължения на пътуващите с БДЖ

Живея и уча в София, но съм родом от Варна. Обичам да се прибирам у дома, за да видя семейството и приятелите си. Затова и често ми се случва да използвам услугите на родните железници. И тъй като редовно пътувам с влак, трябва да знам своите права и задължения в рамките на пътуването.

Кои са основните ми задължения като пътник?

Знам, че най-много 5-10 минути след като тръгне влакът, идва кондукторът. Освен билета си, аз съм длъжен/на да му покажа картата си за намаление, ако се ползвам от такова – например аз съм студент и имам право на 50% отстъпка, но на такова има право и моята баба, както и малката ми сестра (докато навърши 7 години).

Добре е да знам също, че като си закупя билет, това не ми дава право на запазено място в купето. За да съм сигурен/а, че ще прекарам удобно и в седнало положение дългото пътуване до родния дом, трябва да заплатя допълнителна такса в размер на 0,50 лв на касите, когато си купувам билета.

Бързайки да не изтърва влака, може да се случи да се кача без билет. В този случай, за радост, няма да бъда свален/а на следващата спирка, а ще дължа цената на билета плюс добавка. Такава дължа и когато:

 • пътувам с подправен документ или с документ с изтекъл срок на валидност;
 • пътувам в посока, различна от тази посочена върху билета ми;
 • пътувам с билет, издаден за друг влак, или съдържащ други нередовности.

Ако все пак откажа да заплатя цената, персоналът на влака може съвсем правомерно да ме свали на следващата гара и бързо да приключа своето пътуване.

И така, заел/а съм своето място, нося си билета, но е важно да знам, че съм длъжен/на и да не нарушавам комфорта на другите пътници в купето и да не преча на персонала на влака да осъществява функциите си. Колкото и да обичам да пея под душа и да танцувам, едва ли купето е най-доброто място.

Освен това би следвало да знам, че няма купета за пушачи и тоалетните не са място за пуш-пауза. Затова ако не устоя на изкушението и бъда заловен/а от персонала, може да ми бъде наложена глоба от 20 лв., а при отказ или повторно провинение – да бъда свален/а от влака. Причина да бъда свален/а е и ако съм в нетрезво състояние. Ощe повече, всяко мое действие, което застрашава безпроблемното движение и функциониране на железопътното транспортно средство, може да доведе до предсрочно прекратяване на пътешествието ми.

Багаж – колко голям може да бъде и какво мога и не мога да пренасям?

Освен чантата за лаптоп, с която съм неразделен/на, имам право да нося куфар или сак с тегло не повече от 30 кг.  Освен това мога да взема домашните си любимци със себе си при определени условия. Повече подробности мога да науча в Правила за превоз на ръчен багаж и домашни любимци във влака.

Важно е да знам, че аз нося отговорност за наглеждането на багажа и животните си.

Ако забравя багажа си, мога да се свържа с гаровия персонал, който следва да го потърси. За тази услуга дължа 2 лв., а ако бъде намерен багажът ми заплащам и ½ от стойността на билета.

Имат ли БДЖ задължения към мен?

Както аз като пътник имам задължения, така и превозвачът ми носи отговорност за моето безопасно и комфортно пътуване. Възможно е влакът да има голямо закъснение, в следствие на което да пропусна важен ангажимент. Ако закъснението е повече от 60 минути, мога:

 • да се откажа от пътуването, ако още не е започнало, и да получа обратно пълната стойност на билета;
 • ако пътуването вече е започнало, да се откажа от част от пътуването и да се върна обратно в началната гара, като получа обратно сумата за неосъществената част или части от пътуването и за вече осъществената част или части, ако пътуването е ненужно от гледна точка на първоначалния план за пътуването ми;
 • да продължа и да бъда пренасочен/а, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение при първа възможост;
 • да продължа или да бъда пренасочен/а, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение на по-късна, удобна за мен дата.

Ако пък пътувам из Европа, мога да науча за правата си тук.

Моят превозвач е отговорен и за телесната ми неприкосновеност – за това аз да пристигна жив/а и здрав/а. В рамките на пътуването той е длъжен да ми осигури здравословна среда, като:

 • отговаря за живота и всяко телесно или психическо увреждане, причинено ми по време на превоза, когато съм се намирал/а във влака или съм се качвал/а, или слизал/а от него;
 • отговаря и за пълната или частична липса или повреда на ръчен багаж, багажни или колетни пратки, вкл. и на животни;
 • носи отговорност за действията на персонала и служителите си, свързани с изпълнението на превозната услуга.

Ако ми бъде причинено телесно или психическо увреждане, превозвачът е длъжен да ми изплати обезщетение, което включва: разноските за лечение и транспорт и  обезщетение за вредите, причинени ми от пълната или частичната нетрудоспособност или поради увеличаване на разходите по причина на претърпените вреди. В случай на смърт обезщетението включва и необходимите разноски по погребението или кремирането, както и обезщетение на лицата, които са имали право на издръжка от загиналото лице.

Как да защитя правата си?

Ако правата ми бъдат нарушени, мога да се обърна към:

 1. БДЖ – в 6-месечен срок за предявяване на рекламация, като за да докажа правото си трябва да представя билет, багажна или колетна разписка.
 2. Изпълнителен директор на изпълнителна агенция “Железопътна администрация – ако превозвачът не ми отговори в рамките на един месец или не съм доволен/на от отговора, мога да се обърна към директора на ИА “ЖП администрация” в предвидената форма. Отказът на изпълнителния директор да уважи жалбата ми, както и самото му решение, мога да обжалвам пред съда.
 3. Съда – в случай че жалбата ми е свързана с обезщетяване на вреди или става въпрос за предявяване на рекламация, мога да се обърна към компетентния съд.
 4. Комисия за защита на потребителите – в случаите, когато искам да предявя рекламация, мога да подам жалба и пред Комисия за защита на потребителите в предвидената форма.

От установяването на вредата има определени срокове, в които мога да подам своята жалба:

 • 3 години – за искове, които могат да се предявят пред съда за вреди, причинени в следствие на смърт или телесна повреда;
 • 1 година – за останалите искове;
 • 2 години – за искове за вреда, резултат от действие или бездействие на превозвача, независимо дали деянието е извършено умишлено или по непредпазливост;

Важно! За да не загубя правото си на иск, в срок от 12 месеца следва да сигнализирам пред органите на железниците за произшествието.

 • Източници

  Наредба № 43 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки

  чл. 5. – относно право на превоз;

  чл. 11 – относно билетите;

  чл. 12 – реквизити на билета;

  чл. 16 – относно абонаментните карти;

  чл. 17 – относно задължението за представяне на билет;

  чл. 22 – отстраняване от пътуване;

  чл. 23 – резервация на място;

  чл. 29, ал.1, т. 5 – относно забранени вещи за пренос;

  чл. 29, ал. 3 – право на безплатен превоз за куче водач;

  чл. 31 – отговорност на пътника за вещите и животните, които пренася;

  чл. 32 – относно проверка на документи;

  чл. 36 – относно плащане на добавка към цената на билета;

  чл. 37 – относно възможността за отстраняване от пътуването при отказ за заплащане;

  чл. 65 – относно отговорността на превозвача;

  чл. 66-69 – относно отговорността за имуществени и неимуществени вреди;

  чл. 74, ал. 2, 4 и 6 – относно възможността за подаване на жалба.

  Закон за железопътния транспорт

  чл.74-78 – отговорност на превозвача за имуществени и неимуществени вреди, причинени на пътника, освобождаване от отговорност

  Закон за защита на потребителите

  чл. 178 – относно подаване на жалба

  Тарифа  за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение

  чл. 34-35 – относно забраната за тютюнопушене;

  чл. 83 – относно превоз на багаж – допустимост на размери, условия за превоз на животни;

  чл. 84 – относно отговорността за повреда на багаж;

  чл. 87 – относно загубен багаж.

  Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

  дял III
  чл. 9 – относно задължения за поведение на пътника;

  чл. 12  – относно багажа на пътника;

  чл. 15 – отговорност на пътника за наблюдение на багажа;

  чл. 16 – относно възстановяване на средства и пренасочване;

  дял IV

  чл. 26 – относно основания за отговорност;

  чл. 27 – обезщетяване на вреди;

  чл. 33 – отговорност за повреда на предмети от превозвача;

  чл. 35 – освобождаване от отговорност на превозвача;

  чл. 36 – основания за отговорност на превозвача;

  чл. 58 – относно погасяване правото на иск.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Диляна Георгиева

Диляна Георгиева

автор

Диляна е студент по право в СУ „Св. Климент Охридски”. Има разностранни интереси – обича да спортува, да чете, да научава всеки ден по нещо ново. Интересува се и от доброволчески дейности – към момента членува в сдружение “ПраВодач”, чиято цел е да разясни неясните текстове на закона пред учениците. Харесва й винаги да е заета с ползотворни дейности – да намира смисъл в това, с което се занимава.

Свързани статии