Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как и кога мога да се обръщам към Европейския съд по правата на човека?

Автор:
Как и кога мога да се обръщам към Европейския съд по правата на човека?

Чувал съм често за съда в Страсбург и напоследък широко се използва израза “Ще те съдя в Страсбург!”, но какво представлява този съд? За обида или за неизплатено трудово възнаграждение от работодател мога ли да се обръщам към съда в Страсбург или трябва да става въпрос за по-сериозни нарушения?

Eвропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се намира в Страсбург, в своята дейност той се ръководи от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕК) и я прилага на територията на 47-те държави-членки на Съвета на Европа. Целта на съда е да следи за спазването и защитата на основните човешки права като правото на свобода, правото на живот, на справедлив съдебен процес по граждански и наказателни дела, на зачитане на личния и семейния живот, правото на ефективна защита, на зачитане на собствеността, правото на глас и зачитане на свободата на словото, на мисълта, съвестта и религията и други.

Конвенцията налага различни забрани и гарантира за тяхното спазване, включително забрана за смъртно наказание.

С допълнителен протокол към Конвенцията се премахва и смъртното наказание.

Конвенцията налага забрана:

  • за изтезания и малтретиране на лица, лишени от свобода;
  • на произволното и незаконно задържане;
  • на ограничения при изразяване на мнение или при предаването и получаването на информация;
  • на изземване или лишаване от собственост;
  • на дискриминацията при упражняването на правата и свободите, признати от Конвенцията;
  • на експулсиране (експулсиране е принудително извеждане в кратък срок на чужденец извън границите на страната, поради извършени нарушения или поради липса на основания за пребиваване в нея);
  • на смъртното наказание;
  • на конфискация на имущество и експроприация (конфискация на частна недвижима и движима собственост).
  • на робството и принудителния труд
  • на злоупотреба с права

Кога и как мога да подам жалба до Европейския съд по правата на човека?

Аз мога да се обърна до ЕСПЧ, когато сметна че моите основни права и гаранции, предоставени от Конвенцията, са нарушени или съм пряко и лично жертва на нарушение. Не мога да правя общи оплаквания относно закон или друг нормативен акт, който смятам, че е несправедлив, нито мога да се оплаквам от името на други лица, освен когато те не са ме изрично посочили за техен представител.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии