Стани автор

Pravatami.bg е отворена онлайн платформа, която позволява на всеки желаещ да стане автор и да допринесе за общото благо, като напише статия. Над 200  хил. души посетиха pravatami.bg през изминалия месец. Присъедини се към нас, за да разкодираме законите на разбираем език за всички тези хора.

Правила за писане на статии

1. Позовавай се предимно на Закона (не на форуми или чужди статии).

2. Пиши полезни и практични параграфи, а не излишни подробности (общият обем на материала не следва да надвишава 1000 думи).

3. Не се описват излишни процедури, които са непосилни за читателя без съдействието на адвокат (тук не можем да сме полезни, затова само се споменават с по едно изречение).

4. Абстрахирай се от академичния стил на писане и нека статиите да не изглеждат както в учебниците и законите, а като разказ в 1 л. ед. ч.

5. Примери, примери, примери! Нужни са примери. Колкото повече, толкова по – добре, целта е да се обхванат колкото се може повече житейски хипотези.

6. Избягвай употребата на твърде много правни термини, а където използването им е наложително, разяснявай тяхното значение.

7. Мисли, рови се и се опитвай да даваш практични съвети, които ги няма буквално написани в учебниците и законите.

8. Избирай простите изречения, а не сложни съставни изречения с 10 обстоятелствени пояснения – трудно е за разбиране.

9. Не се допускат препратки към външни сайтове с рекламна и търговска цел. Възможни са препратки към сайтове на държавни органи и институции.

10. Изброй източниците си в края на статията и посочвай нормативните основания след всяко свое твърдение, напр. “мога да разваля договора и без да давам срок, ако поради забавата на длъжника изпълнението е станало безполезно /чл. 87, ал. 2 ЗЗД/.

Ще разкодираме ли заедно законите?

Ако си регистриран потребител можеш да добавиш нова статия от бутона отдолу.

Добави статия

Статията ще бъде прегледана от редактор преди да бъде публикувана. Запазваме си правото да не публикуваме материала, ако не отговаря на изискванията по-горе.