Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Смяна на личен лекар онлайн или извън срока. Как?

Автор:
Смяна на личен лекар онлайн или извън срока. Как?

Вече знам как мога да сменя личния си лекар. Все пак има още няколко въпроса, които ми се въртят в главата. Например мога ли да сменя личния си лекар онлайн, мога ли да направя избора си по всяко време на годината – т.е. извън месеците юни и декември? Отговори ще получа в следващите редове.

Мога да сменя личния си лекар онлайн. Как?

Има начин да сменя личния си лекар онлайн, като отново мога да направя избора си в срока от 1 до 30 юни или от 1 до 31 декември. Ето как се случват нещата на практика:

Като здравноосигурено лице (независимо дали съм с прекъснати здравноосигурителни права), аз мога да получа електронен достъп до здравното си досие. То съдържа информация за медицинските услуги, които съм ползвал и които са били заплатени от НЗОК, както и информация за това кой е личният ми лекар. Повече за електронното ми здравно досие, мога да науча тук.

В здравното си досие мога да вляза през персонализираната информационна система за здравно обслужване на гражданите, която НЗОК поддържа. За да вляза трябва да използвам един от следните варианти:

Важно! Мога да сменя личния си лекар онлайн само и единствено като използвам електронен подпис. За целта трябва: 

 1. електронно да попълня електронна форма за избор на лекар (както ако сменям личния си лекар по общите правила);
 2. да я подпиша с електронен подпис;
 3. да подам електронно.

Разбира се, процедурата е безплатна.

Личният лекар, който съм избрал, не може да откаже да ме включи в пациентската си листао. Аз съм включен в пациентската му листа от момента, в който съм го избрал и той е длъжен да ми оказва медицинска помощ именно от този момент. 

А мога ли да сменя личния си лекар извън месеците юни и декември?

Мога да сменя личния си лекар и извън установените срокове – т.е. извън месеците юни и декември. Имам това право обаче само в следните случаи:

 1. Когато сменя настоящия си адрес
 2. Когато личният ми лекар не може да оказва медицинска помощ трайно (за период по-дълъг от 20 дни) по някакви обективни причини – например разболял се е тежко, и тази му невъзможност е констатирана от НЗОК.
 3. Когато лечебното заведение (болницата), в която работи личния ми лекар, няма сключен договор с РЗОК. 
 4. Когато личният ми лекар прекрати договора си с НЗОК.

А винаги ли избирам личния си лекар сам?

Да, по принцип това е правилото, но от него има изключения.

На първо място, ако съм малолетен, непълнолетен, поставен под пълно или ограничено запрещение, моите родители, настойници или попечители избират вместо мен.

Второто изключение е малко по-особено. Директорът на РЗОК и председателите на съответните районни колегии на Българския лекарски съюз служебно правят избора за определени лица. Изборът е служебен ако съм:

 • в процедура за придобиване статут на бежанец;
 • настанен в дом за медико-социални услуги;
 • настанен в специално училище или дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в дом за деца с физически увреждания, в дом за деца с умствена изостаналост и деца, ползващи услуги от резидентен тип.

 • Източници

  Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от 2006 г. (Наредбата)

  чл. 4, ал. 3 – относно избора на личен лекар за малолетни, непълнолетни лица и лица поставени под пълно/ограничено запрещение;

  чл. 6, ал. 1 – относно избора на личен лекар;

  чл. 6, ал. 4 – относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока когато лечебното заведение (болницата), в която работи личния ми лекар, няма сключен договор с РЗОК;

  чл. 6, ал. 6 – относно онлайн избора на личен лекар;

  чл. 8, ал. 1 – относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока при констатирана от НЗОК трайна невъзможност личния ми лекар да ми окаже помощ;

  чл. 8, ал. 2 – относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока при промяна на настоящия ми адрес;
  пар. 1, т. 2 от ДР – относно понятието трайна невъзможност.

  Национален рамков договор за 2018 г. (НРД за 2018 г.)

  чл. 127, ал. 2 – относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока когато личният ми лекар прекрати договора си с НЗОК;

  чл. 129 – относно това за кои категории лица се осъществява служебен избор на личен лекар;

  чл. 130, ал. 4 – относно момента, от който пациентът е включен в пациентската листа.

  Решение на Надзорния съвет на НЗОК от 29.03.2016 г.

  чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 4 – относно онлайн избора на личен лекар.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боряна Русева

Боряна Русева

Праватар

Боряна е завършила Право в СУ “Св. Климент Охридски” през ноември 2016 г. Правото никога не е било детската й мечта, но я е научило, че всяка ситуация има няколко гледни точки. През свободното си време обича да чете книги – предимно исторически романи и поезия. Вярва, че хората трябва максимално да се стремят да правят това, което ги вдъхновява и ги кара да се чувстват пълноценни и удовлетворени.

Свързани статии