Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да сменя личния си лекар?

Автор:
Как да сменя личния си лекар?

Временен избор на личен лекар

Това е една възможност, която се предоставя, когато отида да живея в друго населено място за период от 1 до 5 месеца в рамките на една календарна година. Тук процедурата е същата, както и документите, които се изискват – отново здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Разликата е, че се нуждая и от регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В този случай се ползвам със същите права, каквито бих имал и ако изборът ми не беше временен, а постоянен.

При изтичане на срока на временния избор, аз като здравноосигурено лице, автоматично се връщам в листата на постоянно избрания си личен лекар.

Налага ми се да ползвам медицинска помощ извънредно! Ами сега?

Когато пребивавам в друго населено място за срок, по-кратък от 1 месец и се налага да получа медицинска помощ по повод остро състояние, то аз мога да се обърна към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на съответните специалисти оказаната медицинска помощ спрямо мен като лице, което не фигурира в пациентските им листи. Задължително е да нося със себе си и  да представя здравноосигурителната си книжка.

Ако на мен като здравносигурено лице ми е поискано да заплатя оказаната ми медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискам от лекаря финансов документ за платените суми.

Какво да направя, ако правата ми са нарушени?

При нарушаване на правата ми на здравноосигурен мога да подам сигнали до директора на съответната РЗОК или до НЗК, като в случаите на неправомерно взети суми прилагам копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Ако имам допълнителни въпроси относно смяната на личения ми лекар, мога да се обърна към НЗОК като позвъня на телефонния номер за въпроси от гражданите  0800 14 800.

 • Източници

  § Официален интернет сайт на НЗОК

  § Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл. 37, ал. 1 от  ЗЗО – относно потребителската такса при  посещение на личен лекар.

  § НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

  § НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (НОПДМП):

  чл. 2, ал. 1 от НОПДМП – относно предоставянето на медецинска помощ;

  чл. 4, ал. 1 от НОПДМП – относно правото да избера личния си лекар;

  чл. 4, ал. 3 от НОПДМП – относно изборът на личен лекар от малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение;

  чл. 5, ал. 2 от НОПДМП – относно инфрмиране на гражданите за сключилите договор с НЗОК лечебни заведения;

  чл. 5, ал. 3 от НОПДМП – относно издаването на здравна книжка и регистрационни форми от НЗОК;

  чл. 6, ал. 1 от НОПДМП – относно правото на избор на лекар чрез попълване на реистрационна форма;

  чл. 7 от НОПДМП – относно периода, когато мога да сменя личния си лекар;

  чл. 8, ал. 2 и 3 от НОПДМП – относно причините за временен избор на личен лекар;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии