Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да гласувам в чужбина?

Автор:
Как да гласувам в чужбина?

Аз съм пълнолетен гражданин на Република България и живея в чужбина. Предстоят избори и искам да гласувам. Не знам обаче каква е процедурата за гласуване, нито къде да упражня правото си на глас извън България. На всички избори ли мога да гласувам? Възможно ли е да не отворят избирателна секция в града, където живея?

Кога мога да гласувам извън България?

Извън България се провеждат избори за народни представители, за президент и вицепрезидент, както и за членове на Европейския парламент от Република България. Организира се и провеждането на национален референдум. На него мога да гласувам само ако постоянният ми адрес е в България и отговарям на останалите условия за притежаване на избирателни права. Не мога обаче да гласувам на местни избори, ако живея в чужбина, защото такива не се провеждат там. На тях имам право да гласувам, ако съм живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. 

По принцип имам право да гласувам на избори за държавни или местни органи и на референдуми само ако:

 • имам българско гражданство;
 • навършил съм пълнолетие;
 • не съм поставен под запрещение (например: имам психично заболяване и затова ми е отнета гражданската дееспособност, т.е нямам правновалидна воля и не мога да извършвам юридически действия);
 • не изтърпявам наказание лишаване от свобода. 

Необходимо е да изпълня и някои допълнителни изисквания, за да мога да гласувам в чужбина.

 1. Трябва да заявя желанието си поне 25 дни преди изборния ден с писмено заявление до дипломатическото или консулското представителство на България в страната, в която живея.
 2. Трябва да го подпиша саморъчно и да го подам лично или да го пратя по пощата. Имам възможност да подам електронно такова. Това може да стане на сайта на Централната избирателна комисия. 

В заявлението трябва да впиша на български език:

 • имената си по паспорт, военна карта или лична карта;
 • ЕГН;
 • постоянния си адрес в България;
 • мястото, където искам да гласувам (няма значение дали на кирилица, или латиница);
 • настоящия ми адрес (адрес на пребиваване в чужбина);
 • електронен адрес, на който да бъда уведомен за резултата от проверката на данните ми от ЦИК – по мое желание. 

За да гласувам на избори за членове на Европейския парламент от Република България, ми е нужна и декларация по образец, че отговарям на условията да избирам – освен основните изисквания трябва да декларирам, че съм живял най-малко през последните три месеца в България или в друга държава – членка на Европейския съюз.

Целта на подаването на тези заявления е както да заявя желанието си да гласувам, така и въз основа на броя им да се определи броят на избирателните секции и да се изготвят избирателните списъци. 

Кога може да се отвори избирателна секция в града ми?

Избирателна секция в моя град със сигурност ще има, ако в него се намира дипломатическо или консулско представителство на България. Мога да гласувам в избирателна секция в такива представителства в която и да е страна в чужбина (независимо дали е членка на Европейския съюз, или не). В секция извън тях мога да гласувам само ако има поне 60 избиратели, подали заявление. Това е нужният брой избиратели за образуване на избирателна секция извън дипломатическо или консулско представителствоАко обаче живея в държава извън ЕС (например: Турция, Швейцария, Македония) , мога да упражня правото си на глас извън дипломатическо или консулско представителство само ако има и решение на Централната избирателна комисия. То се взема по мотивирано предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Възможно е да се отворят и още секции, при условие че има повече от 500 избиратели, подали заявление в населеното място.

Как да разбера дали съм включен в избирателните списъци?

Избирателните списъци се изготвят от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Ще бъда включен в тях само ако съм подал заявление. Тези списъци се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на представителства до 18 дни преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните работи или на дипломатическите и консулските представителства. Там мога да проверя данните си и номера и адреса на избирателната секция. Мога да направя тази справка по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер. 

Как да защитя правата си ако не бъда вписан?

Важно! Ако не съм вписан в списъка, въпреки че съм подал заявление, имам право да оспоря това в срок от 3 дни от публикуването му пред ЦИК. Тя се произнася с решение. Ако не съм доволен от решението (например ако отново ми е отказано вписването), мога да го обжалвам пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му. 

Ако пък не съм вписан в списъка, но имам право да гласувам, може да бъда дописан от секционната избирателна комисия. За целта трябва да представя:

 • документ за самоличност;
 • декларация по образец, че отговарям на условията да избирам;
 • декларация по образец, че не съм гласувал и няма да гласувам повторно на тези избори на друго място – при избори за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България.

Ако комисията откаже да ме впише и да ме допусне до гласуване в изборния ден, трябва да ми връчи писмен отказ. Имам право да го оспоря пред Централната избирателна комисия по електронен път. Тя трябва да се произнесе незабавно с решение на интернет страницата си. 

Процедура по гласуване

Гласуването се извършва по избирателни секции в изборни помещения, в които има кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини. Имам възможност да избирам между гласуване с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване. Мога да гласувам от  7,00 ч. местно време и до 20,00 ч. местно време. Ако съм дошъл в изборната секция преди 20:00, но още не съм гласувал, трябва да установят самоличността ми.

 • Източници

  Конституция на Републка България (КРБ):

  чл.42 ал.1 – относно изискванията за правото на глас.

  Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС):

  чл. 4 ал.1 – относно участието в национален референдум извън България.

  Изборен кодекс (ИК):

  чл. 13 – относно изборите, които се провеждат извън България;

  чл. 14 ал.1,2,3 – относно изискванията за отваряне на избирателна секция извън България;

  чл. 15 – относно отварянето на допълнителни секции;

  чл. 16 ал.1,2,3,4 – относно заявленията за участие в избори извън България;

  чл. 31 ал.1 –  относно избирателните списъци;

  чл. 32 – относно публикуването на избирателните списъци;

  чл. 33 ал.1, 2 – относно невписването в избирателните списъци;

  чл. 33 ал.3  – относно отказа на СИК за довписване;

  чл.206 ал.1 – относно начините за гласуване;

  чл. 219, 220 ал.1 – относно продължителността на изборния ден;

  чл. 350 ал.1 – относно изискванията за упражняване на активно избирателно право на избори за членове на Европейския парламент;

  чл. 396 ал.1  – относно изискванията за упражняване на активно избирателно право на местни избори.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Теодора Доненчева

Теодора Доненчева

автор

Теодора е студент по право в СУ "Св. Климент Охридски". Обича да чете и пътува и се интересува от международната политика, но правото е нейният приоритет и мечта. Надява се всеки да успее да намери своя път към него, защото то е навсякъде и предназначението му е да служи на всички като изкуство на доброто и справедливото.

Свързани статии