Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за данъка на колата ми?

Автор:
Какво трябва да знам за данъка на колата ми?

Този месец изкарах шофьорски курсове и взех книжка. Вече мога да шофирам. Започнах да разглеждам и различни коли, за да си купя скоро. Не съм наясно обаче дали имам някакви задължения след като си купя автомобил. Трябва ли да регистрирам новата си кола и да плащам данъци? Как ще стане това?

Първи стъпки след придобиването на МПС

След като вече се спра окончателно на марка и модел и с продавача се договорим за цената и останалите условия по продажбата на колата, трябва да сключа договор за покупко-продажба на въпросното МПС. От този момент аз ставам горд собственик на новия си автомобил. Тук обаче започват задълженията ми. За мен започва да тече 2-месечен срок, в който трябва да декларирам колата пред общината по постоянния ми адрес. Важно! Когато съм купил кола, която не е регистрирана за движение в България, трябва първо да я регистрирам за движение в КАТ  и чак тогава за мен почва да тече този двумесечен срок. Ако пък съм придобил колата по наследство, срокът за мен става 6-месечен. В този случай трябва да подам декларацията пред общината по последното местожителство на починалия. Важно! Ако съм купил колата заедно с някой друг и той подаде декларация преди мен, то не е нужно и аз да подавам. 

Кой плаща данък за МПС?

Аз като собственик имам задължение да плащам данък за придобитата кола. Трябва да съм я регистрирал за движение по пътищата в България, за да се обложи тя с данък.

Важно! Няма да плащам данък, когато:

 • съм с намалена работоспособност от 50-100%, а МПС-то е с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW;
 • съм купил електрически автомобил, мотоциклет, мотопед, или електрическо превозно средство категории L5е, L6е и L7е;
 • предишният собственик го е платил  за времето до края на календарната година. След изтичането ѝ обаче за съм длъжен да започна да го плащам.

Тези обстоятелства трябва да заявя, като подавам декларацията в общината или с нова данъчна декларация. Само така мога да се ползвам от данъчно облекчение или да бъда освободен напълно от плащането на данъка. 

Има ли други данъчни облекчения?

Годишният ми данък може да се намали:

 • при решение на общинския съвет с 20-40%, ако колата ми е с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдена с действащо катализаторно устройство и несъответстваща на екологичните категории “Евро 3”, “Евро 4”, “Евро 5”, “Евро 6” и “EEV”;
 • с 50%, ако колата е с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстваща на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4”;
 • с 60% при мощност на двигателя до 74 kW и категория “Евро 5” и “Евро 6”.

За да получа облекчението, трябва да докажа, че автомобилът е от съответната екологична категория. Това става, като представя документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория

Кога се плаща данъкът?

Мога да платя на 2 равни вноски. Сроковете ми са съответно до 30 юни и до 31 октомври на годината, в която дължа данъка. Важно!  Ако предплатя до 30 април за цялата година, получавам 5% отстъпка.

Веднага след придобиването пък разполагам със срок от 2 месеца да платя данъка в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването. Не бива да забравям да си плащам данъка, защото точно това е условие за редовност при периодичен технически преглед. 

Трябва да внеса данъка в приход на бюджета на общината, по постоянния ми адрес. 

Как се определя данъкът?

Аз като собственик съм длъжен да платя данъка си към общината, в която съм подал декларацията. Всяка община обаче сама приема наредба за определяне на размера на местните данъци и такси. Въпреки това има общи критерии. От значение е колко старо е превозното средство. Колкото по-ново е, толкова по-голям данък трябва да платя. (Например ако МПС-то произведено през 2010, данъкът ще се умножи с коефицент 1,5, а ако е произведено през 2015 – с 2,8) Данъкът зависи и от мощността на лекия автомобил. Колкото по-мощна кола си купя, толкова повече ще плащам. 

 1. до 37 kW включително – от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
 2. над 37 kW до 55 kW включително – от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
 3. над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
 4. над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
 5. над 110 kW – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW. 

Сега след като знам, че да си купя кола, не е просто игра, а влече най-вече сериозни парични задължения, съм готов да сключа сделката.

 • Източници

  Закон за движението по пътищата (ЗДвП):

  чл. 144 ал.1 – относно формата на договора за покупко—продажба на МПС;

  чл. 140 ал.1 – относно задължението за регистриране на МПС за движение по пътищата.

  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл. 54 ал.4 – относно сроковете за деклариране на МПС пред общината;

  чл. 32 ал.1 – относно сроковете за деклариране на МПС пред общината при придобиване по наследство;

  чл. 54 ал.8 – относно подаване на декларация от съсобственик;

  чл. 53 – относно това кой е данъчно задължен;

  чл.52 ал.1 – относно това кои МПС-та се облага с данък;

  чл. 58 ал.1 т.4, ал.2,3  – относно това кога мога да се освободя от плащане на данък;

  чл. 54 ал.6 – относно декларирането на обстоятелствата за освобождаване от плащане на данък или за получаване на данъчни облекчения;

  чл. 59 ал.1,2 – относно данъчните облекчения;

  чл.59 ал.5 – относно доказването на екологична категория;

  чл. 60 ал.1,2 – относно това кога се плаща данъкът;

  чл.60 ал.6 – относно периодичния технически преглед и връзката му с плащането на данъка;

  чл. 61 – относно това къде се внася данъкът;

  чл. 55 ал.1 – относно това как се определя размерът на данъка.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Теодора Доненчева

Теодора Доненчева

автор

Теодора е студент по право в СУ "Св. Климент Охридски". Обича да чете и пътува и се интересува от международната политика, но правото е нейният приоритет и мечта. Надява се всеки да успее да намери своя път към него, защото то е навсякъде и предназначението му е да служи на всички като изкуство на доброто и справедливото.

Свързани статии