Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Още малко за трудовия стаж (част 2)

Автор:
Още малко за трудовия стаж (част 2)

Вече научих какво е трудов стаж и как се изчислява той. В следващите редове ще прочета още отговори на актуални въпроси по темата.

В кои случаи ще ми се признае трудов стаж, без да имам сключен трудов договор?

На пръв поглед звучи невероятно, но има доста ситуации, в които стажът ми ще се зачита и без наличието на валиден трудов договор, без значение дали работя в България, или друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария:

 • ако съм бил/а уволнен/а и впоследствие уволнението ми е признато за незаконно, за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването ми на работа;
 • ако съм трудоустроен/а или съм бременна, и не работя, защото работодателят ми не ми е предоставил подходящата работа, която ми е  предписана от здравните органи; 
 • ако съм останал/а без работа поради незаконно задържане на трудовата ми книжка;
 • ако съм родител/осиновител и се грижа за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст;
 • ако съм останал/а без работа и получавам обезщетения за безработица, или съм включен/а в школи и курсове за преквалификация. 

Ако срещу мен е повдигнато несправедливо обвинение?

Трудовият ми стаж ще се зачете и при следните обстоятелства:

 • ако работодателят ми ме е уволнил поради задържане от органите на властта, а аз:
 • не съм бил/а привлечен/а като обвиняем;
 • съм оправдан/а;
 • не съм извършил/а престъплението;
 • съм извършил/а нещо, което впоследствие не е признато за престъпление;
 • ако съм изтърпял/а наказание “лишаване от свобода”, което впоследствие е признато за неоснователно наложено.

Ще се зачита ли трудовият ми стаж, ако се окаже, че съм работил при некоректно сключен договор?

Сключил/а съм трудов договор, без да знам, че е в противоречие на закона или на колективния трудов договор. В тези случаи трудовият договор може да бъде обявен за недействителен от съда. Изработеното от мен време до този момент ще ми се зачете за трудов стаж, все едно съм работил по коректно сключен договор. Ако нямам позволената възраст да извършвам тази дейност – компетентна да признае договора за недействителен е Инспекцията по труда. Няма значение дали съм извършвал/а работата в тук или в друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. 

Има ли значение трудовият стаж за правото ми на пенсия и за нейният размер?

Не. Трудовият стаж не бива да се бърка с осигурителния. Те са различни по смисъл понятия и често пъти не съвпадат по своята продължителност. Повече за осигурителния стаж мога да науча от тук.

Пренася ли се трудовият ми стаж, ако сменя предприятието, в което работя?

Да. Стажът ми ще се зачита при определяне на допълнителното ми възнаграждение, ако съм изпълнявал/а същата или сходна работа и в предишното предприятие. Например ако съм работил/а като продавач-консултант в магазините на различни собственици. Това важи и ако съм изпълнявал същата или сходна работа и в друга държава членка на Европейския съюз. 

Как ще се изчисли стажът ми, ако съм упражнявал/а свободна професия и премина на трудов договор?

Когато известно време съм упражнявал/а свободна професия, това време ще ми се зачете за трудов стаж, ако:

 • ще извършвам същата или сходна дейност и след сключване на трудовия договор. Например досега съм бил/а психолог на частна практика и започвам работа като такъв в определена болница, или пък съм бил/а адвокат и съм назначен/а като юрисконсулт в държавна институция и
 • през времето, в което съм упражнявал/а свободна професия, съм заплащал/а осигуровките си. Кои са те, мога да разбера тук.  

Какво ще стане с досегашния ми трудов стаж по определена специалност, ако реша да се преквалифицирам?

Ако сменя професията си, ще ми се начислява нов трудов стаж по новата специалност. В този случай възнаграждението ми ще започне да се увеличава след първата година от новия трудов стаж. 

 • Източници

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 354, ал. 1 – кога се зачита трудов стаж без работникът/служителят да е в трудово правоотношение;

  чл. 353 – относно трудовия стаж при недействителен трудов договор;

  чл. 74. ал. 2 – относно недействителността на трудовия договор.

  Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ):

  чл. 12, ал. 4, т. 1 и 4 – относно запазването на трудовия стаж при смяна на предприятието, в което е работил работникът/служителят;

  чл. 12, ал. 4, т. 4 – относно трудовия стаж след като е била упражнявана свободна професия и се сключи трудов договор.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

автор

Маргарита е завършила “право” в Русенски университет “Ангел Кънчев” през 2016 г, а в момента работи като юрисконсулт в търговско дружество. Професионалните й интереси са в областта на наказателноправните науки, търговското и семейното право. Обича да пътува на дълги разстояния, а в свободното си време изучава древните цивилизации. В “Pravatami.bg” продължава да учи с удоволствие и да помага на хората в търсене на знанието.

Свързани статии