Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кой и кога обявява бедствено положение?

Автор:
Кой и кога обявява бедствено положение?

Често лятно време природните стихии ни спохождат – я проливни дъждове, я големи горски пожари, причинени от големите жеги. И така и аз – както вчера спокойно си пиех биричката на морето, днес порои са наводнили улиците и са ги превърнали в реки, а аз гледам през прозореца – чудя се и се мая! Обявиха даже бедствено положение – ами сега?

Кога се обявява бедствено положение?

Бедствено положение не се обявява всеки път щом падне по-сериозен дъждец. Дали да се обяви такава извънредна ситуация се преценява, като се оценят някои от следните фактори:

 • има ли опасност и/или условия за загуба на човешки живот;
 • опасност за здравето на хората;
 • има ли наличие на значителни вреди на имуществото и икономиката;
 • има ли наличие на значителни последици за околната среда – например почвите са замърсени от радиоактивен отпадък или пък въздухът е с много завишени количества на отровни газове, някои животински видове са застрашени от промяната в условията и т. н.

Бедствено положение може да се обяви например при наличие на сериозни бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, земетресения и други. 

А кой го обявява?

Бедствено положение може да се обяви както за територията на цялата страна, така и само за определена община или област. В зависимост какъв е обхватът на бедствието, може да бъде обявено от:

 • кмета на общината със заповед за територията на общината;
 • областния управител със заповед за територията на областта или част от нея; 
 • Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи за територията на цялата страна или само някои области.

Какви са последствията за мен?

Важно е да знам, че в условията на обявено бедствено положение някои мои права могат да бъдат ограничени с цел защита на обществения интерес. Това не означава всички мои права, а само някои изрично посочени в закона, а именно:

 • правото ми на лична неприкосновеност и неприкосновеността на моето жилище при временно извеждане от места, в които животът или здравето ми са непосредствено застрашени;
 • правото ми на ползване върху моето собствено имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на другите или на околната среда;
 • свободата ми на движение и пребиваване в определена част на територията, застрашена или засегната от бедствието;
 • правото ми да извършвам дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи. 

Възможно е също да бъда принуден да претърпя някои извънредни мерки, които ще бъдат приложени от органите на реда, като да:

 • бъда изведен аз и всички други хора и животни от определената територия;
 • ми бъде забранено да влизам, пребивавам или да  се движа в определени места или територии;
 • се извършат строежи, строителни работи, теренни преустройства или да се премахнат строежи за намаляване или предотвратяване на заплахи, които са последствие от бедствието;
 • се положат грижи за децата и хората в неравностойно положение;
 • се снабдят детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи с храна, медикаменти и други необходими средства за оцеляване;
 • бъда евакуиран от засегнатите места;
 • ме настанят временно в помещения, които са с друго предназначение – като на пример училища, общински сгради.

Въпреки това обаче моите основни права са неотменими! Някои от тях не могат да бъдат ограничавани при никакви условия. Такива са:

 • правото ми на живот;
 • правото ми да не бъда подлаган на мъчения и нечовешко отношение;
 • насилствена асимилация, както и медицински изследвания без моето изрично съгласие; 
 • правото ми на справедлив съдебен процес;
 • правото ми на неприкосновеност на личния живот;
 • правото ми на свободна съвест, мисъл и вероизповедание

Ами работата – какво става, ако няма как да стигна?

Мога да спя спокойно (сравнително поне, имайки предвид, че бедстваме). Работодателят ми нищо не може да ми направи – нещо повече – даже обезщетение ще изплаща! Какъв е размерът му, как се определя и как мога да го получа мога да науча тук.

Искам да помогна! Как?

Не мога да стоя безучастен, искам да се включа активно и да помогна на бедстващите. Изискванията, на които следва да отговарям, за да стана доброволец са:

 • да съм навършил/а 18 години;
 • да съм дееспособен/на – т.е. освен че съм пълнолетен/на, не бива да страдам от психично заболяване, което е довело до поставянето ми под запрещение;
 • да съм клинично и психично здрав/а;
 • не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер.

Повече за това как да стана доброволец мога да науча тук.

 • Източници

  Закон за защита при бедствия (ЗЗБ):

  чл. 40, ал. 1 – относно доброволчество;

  чл. 48, ал. 3 – относно условия, предразполагащи обявяване на бедствено положение;

  чл. 49, ал. 1 – относно обявяване на бедствено положение от кмета на общината;

  чл. 50, ал. 1 – относно обявяване на бедствено положение от областния управител;

  чл. 50а – относно обявяване на бедствено положение от МС;

  чл. 52, ал. 1 – относно възможност за ограничване на упражняването на някои права;

  чл. 52, ал. 2 – относно възможност за предприемане на извънредни мерки.

  пар. 1, т. 1 – относно специфични бедствени положения.

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 28 – относно правото на живот;

  чл. 29 – относно правото на всеки да не бъде подлаган на мъчения и да не участва в медицински експерименти без неговото изрично съгласие;

  чл. 31 – относно правото на справедлив процес;

  чл. 32 – относно неприкосновеност на личния живот;

  чл. 37 – относно свобода на съвест, мисъл, вероизповедание;

  чл. 57, ал. 3 – относно невъзможност за ограничаване на някои права.

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 218, ал. 1 и 3 – относно задължение за изплащане на обезщетение от страна на работодателя.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Диляна Георгиева

Диляна Георгиева

автор

Диляна е студент по право в СУ „Св. Климент Охридски”. Има разностранни интереси – обича да спортува, да чете, да научава всеки ден по нещо ново. Интересува се и от доброволчески дейности – към момента членува в сдружение “ПраВодач”, чиято цел е да разясни неясните текстове на закона пред учениците. Харесва й винаги да е заета с ползотворни дейности – да намира смисъл в това, с което се занимава.

Свързани статии