Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Обезщетение, ако не мога да стигна до работа заради бедствие

Автор:
Обезщетение, ако не мога да стигна до работа заради бедствие

Подавам молба в свободен текст в Общината за издаване на документ, който да удостовери обявеното бедствено положение за периода, в който съм бил възпрепятстван да се явя на работа. Ако бедственото положение е обявено от областен управител или министър на вътрешните работи, то те установяват причините за неявяването ми.

За какъв период ми се дължи обезщетение?

За времето, през което съм възпрепятстван да работя, докато трае бедственото положение.

В какъв размер е обезщетението?

Размерът на обезщетението е 50 на сто от брутното ми трудово възнаграждение (заплатата ми преди да са удържани съответните данъци, задължителни и доброволни лични осигуровки и други вземания и удръжки)Сумата обаче не може да бъде по – малка от 75 на сто от минималната работна заплата. Към януари 2017 г. минималната месечна работна заплата е 460 лв., а минималната часова е 2, 77 лв. При работен ден от 8 ч. минималната дневна работна заплата е 22, 16 лв. Например: Не ходя на работа 10 дни заради обилния снеговалеж, а дневната ми надница е 40 лв. За тези 10 дни получавам по 20 лв. на ден.

При определяне на обезщетението се използва брутното трудово възнаграждение, което съм получил за месеца, предшестващ месеца, в който е бедствието, или последното получено от мен брутно трудово възнаграждение.

Важно! Възможно е в трудовия ми договор или в колективен трудов договор да са предвидени обезщетения в по-голям размер (например размерът на обезщетението да е 60 на сто от брутната ми заплата или долната граница да е минималната работна заплата, а не процент от нея.) В този случай получавам обезщетението в предвидения в договора размер. (Колективният трудов договор се подписва между работодатели и техните организации, от една страна, и синдикална организация, от друга. Чрез тях се уреждат условията на трудовите и осигурителните отношения. Имат сила за мен като работник или служител, само ако съм член на синдикалната организация, страна по договора.)

В случай че взема участие в спасителните работи при овладяването на бедствието, получавам пълния размер на брутното си трудово възнаграждение. Участието ми се удостоверява отново от кмета.

Какво да правя, ако правата ми са нарушени?

Ако работодателят ми не ми изплати дължимото обезщетение, мога да потърся съдействие от адвокат и да потърся правата си по съдебен ред.

 • Източници

  § Кодекс на труда (KT):

  чл. 57, ал. 1 – относно действието на колективния трудов договор;

  чл. 218, ал. 1 – относно основанието за изплащане на обезщетение при бедствие, неговия размер и периода на изплащане;

  чл. 218, ал. 2 – относно размера на обезщетението при участие в спасителните работи при бедствие;

  чл. 218, ал. 3 – относно задължението на работодателя да изплати обезщетение при неявяване на работа заради бедствие;

  чл. 218, ал. 4 – относно начина за установяване на причините за неявяване на работа.

  § Закон за защита при бедствия (ЗЗБ):

  чл. 2, ал. 1 – относно определението за бедствие (легално определение);

  чл. 48, ал. 1 и ал. 3 – относно определението за бедствено положение (легално определение);

  чл. 49, ал. 1 – относно обявяването на бедствено положение от кмета;

  чл. 50, ал. 1 – относно обявяването на бедствено положение от областния управител;

  чл. 50а – относно обявяването на бедствено положение от министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи;

  § 1, т. 1, 2, 3 и 4 – относно случаите, при които се обявява бедствено положение.

  Постановление № 372  22 декември 2016 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната:

  чл. единствен, ал. 1 – относно размера на минималната работна заплата за страната за 2017 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове