Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за Европейската централна банка?

Автор:
Какво трябва да знам за Европейската централна банка?

Често по подразбиране свързвам Европейския съюз с работата на институциите в Брюксел. Но не само белгийската столица е дом за европейските институции. Франкфурт на Майн приютява една от тях – Европейската централна банка.  Какви са нейните задачи, каква е вътрешната ѝ организация и защо е важно да познавамe основните ѝ линии на действие, без да сме част от Еврозоната, ще разбера по-надолу.

С какво се занимава Европейската централна банка?

Европейската централна банка (ЕЦБ) е отговорна за провеждането на паричната политика на ЕС за страните, които са приели еврото. По аналогия на националните централни банки (у нас БНБ), нейната основна задача е да поддържа ценова стабилност в еврозоната (т.е. потребителските цени да не нарастват с повече от 2% на година), като по този начин подкрепя икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза.

Само Европейската централна банка има право да разрешава печатането на евробанкноти. Държавите от еврозоната пък имат право да секат евромонети, само след одобрение от страна на ЕЦБ.

Сред останалите важни функции на ЕЦБ се открояват:

 • ЕЦБ определя лихвените равнища, на които отпуска заеми на търговските банки в еврозоната. По този начин ЕЦБ контролира парите, които са в обращение.
 • ЕЦБ управлява резервите от чужда валута на еврозоната, които при необходимост могат лесно да бъдат търгувани на международните финансови пазари.
 • ЕЦБ следи за това националните власти в държавите членки да упражняват подходящ надзор над финансовите си системи.
 • ЕЦБ представлява европейските интереси на регионални и международни форуми – ЕЦБ има особено важна роля в глобален план, тъй като е централната банка на втората най-голяма икономика в света и част от Евросистемата, а също и емитент на втората най-използвана международна валута. Има статут на постоянен наблюдател в Международния валутен фонд, участва в срещите на Г-7 и Г-20 и в други международни форуми.

Важно! От ноември 2014 г. ЕЦБ поема нови задачи в областта на банковия надзор в рамките на единния надзорен механизъм. Сред главните му цели са:

 • гарантиране сигурността и стабилността на европейската банкова система и
 • засилване на финансовата интеграция и стабилност в Европа.

Самият надзор представлява извършването на редовни проверки, за да се гарантира оперативната способност на банките. Той включва преглед на начина, по който те дават и вземат заеми, инвестират и доколко спазват единната нормативна уредба. Провеждат се и т.нар. “стрес тестове”, които проверяват до каква степен големите европейски банки са в състояние да устоят на кризи във финансовия сектор.

Как работи Европейската централна банка?

Европейската централна банка функционира ефикасно, спазвайки два основни принципа на работа – политическа и финансова независимост. Институциите както на национално, така и на общностно ниво не могат да се намесват в работата на ЕЦБ и да оказват влияние върху членовете ѝ при взимането на решения. Тя, от своя страна, е задължена да публикува доклади за дейността си, за да гарантира прозрачността на действията си. Независимостта се гарантира и по линия на финансите – ЕЦБ има свой собствен бюджет, който сама разпределя и разходва. Той се формира от вноски на националните централни банки, които се изчисляват чрез алгоритъм. От това какъв дял има съответната държава в общото население и брутния вътрешен продукт на ЕС зависи каква сума отделя за бюджета на ЕЦБ.

Как е структурирана ЕЦБ?

Управителните органи на ЕЦБ са:

 • Управителният съвет е основен орган за вземане на решения в ЕЦБ. Той се състои от шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на 19-те държави от еврозоната (България все още не е част от нея, но ако и след като се присъединим, това би бил управителят на БНБ). Той оценява икономическите и паричните тенденции, определя паричната политика на еврозоната и лихвените равнища, на които търговските банки могат да получават заеми от банката, и др. 
 • Изпълнителният съвет се състои от председател, заместник-председател и четирима други членове. Неговите основни задачи са да прилага на паричната политика, ръководи ежедневните операции, да подготвя заседанията на Управителния съвет и да упражнява правомощията, делегирани му от Генералния съвет (в следващата точка)
 • Генералният съвет е съставен от председателя и заместник-председателя на ЕЦБ, както и управителите на националните централни банки на 28-те държави-членки на ЕС (тук вече се включва и управителят на БНБ).Той подпомага консултативната и координационна работа на ЕЦБ. Помага също така и при подготовката на нови държави за въвеждане на еврото чрез предоставяне на експертна административна помощ.

Важно! Генералният съвет към ЕЦБ ще продължи да функционира до присъединяването на всички държави членки към еврозоната.

Важно! Председателят на ЕЦБ се избира с единодушие от 19-те държави от еврозоната (т. е. България не гласува на този етап). Мандатът му е  8 години. Към настоящия момент тази водеща позиция заема Марио Драги, чийто мандат изтича през 2019г.

 • Източници

  Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС):

  чл. 128 – относно правото за емитиране на евробанкноти и евромонети;

  чл. 130 – относно принципа за политическа независимост;

  чл. 282, т.1 – относно провеждането на паричната политика в Еврозоната;

  чл. 283, т. 3 – относно условието за прозрачност на дейността на ЕЦБ

  и чл. 284 – относно организационната структура на ЕЦБ.

  Протокол (№4) за Устава на Европейската система на централните банки и за Европейската централна банка:

  чл. 2 – относно функциите на Европейската централна банка;

  чл. 16 във вр. с чл. 128 ДФЕС – относно правото на емитиране на евробанкноти и евромонети;

  чл. 44 във вр. с чл.46 – относно правомощията на Генералния съвет към ЕЦБ.

  Регламент №468/ 2014 – относно задачите на ЕЦБ в рамките на Единния надзорен механизъм.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Лазарова

Кристина Лазарова

автор

Кристина учи Европеистика в СУ “Св. Климент Охридски” с профил: Право. Работата ѝ също я въвлича в тази сфера, но на практика – от началото на 2017г. е част от екипа на престижна адвокатска кантора в столицата. Вярва, че досегът с правото на различни равнища разширява мирогледа и ни прави по-бдителни и социално ангажирани. Споделя латинската максима, че „правото е изкуство на доброто и справедливостта“ . Като част от екипа на pravatami.bg, Кристина очаква да отвори сетивата на всеки заинтересован от правото и да му покаже по лесен и достъпен начин защо е важно да познаваме и владеем това „изкуство“.

Свързани статии