Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Типичната реакция на една банка, ако не си плащам потребителския кредит

Автор:
Типичната реакция на една банка, ако не си плащам потребителския кредит

Какво ми се случва?

След като съм сключил договора за потребителски кредит, получил съм договорената сума от банката и известно време съвестно съм плащал дължимите вноски всеки месец  се оказвам в ситуация, в която трайно не разполагам със средства да плащам задълженията си по този кредит.

Какви варианти има пред мен?

1) Мога да потърся помощ от роднини или приятели и с пари назаем от тях да продължа да плащам кредита си, за да си нямам неприятности с банката;

2) Мога да обсъдя с банката възможност за рефинансиране на кредита като изтегля друг заем, при по-изгодни условия и с парите от него платя по-стария си кредит, мога да поискам и промяна на условията за погасяване на кредита или други действия, които със знанието и съгласието на банката, да ми помогнат да избегна принудителното изпълнение.

3) Мога да не предприема никакви действия и да изчакам банката да започне действия по събиране на парите, които и дължа.

Независимо кой подход ще избера, то винаги е полезно да се консултирам със специалист. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Какви ще бъдат последствията при неплащане на дължимите вноски?

В случай, че спра да плащам кредита си в даден момент, банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем, поради неплащане в срок на една или повече вноски. Това означава, че банката има правото да поиска да изплатя цялата сума по кредита преди изтичането на уговорения срок и то наведнъж, а не на вноски. Следва да получа покана за доброволно плащане на дължимата сума в рамките на описан в поканата кратък срок. В поканата също така са описани и последствията от евентуално неизпълнение на задължението от моя страна.

Какво следва, след като не платя в посочения в поканата срок?

Банката-кредитор има правото да потърси съдействието на съда за да събере сумите по моя кредит. За целта банката може:

Вариант 1: да подаде Заявление за издаване на заповед за изпълнение. В този случай мога да:

 • платя дължимата сума, ако намеря парите чрез заем от приятел или друг кредит;
 • да подам възражение срещу издадената Заповед, което ще принуди банката да докаже вземането си по кредита в съдебен процес (вариант 2);
 • да не реагирам по никакъв начин на получената Заповед за изпълнение, което ще означава че тя влиза в сила и ще се наложи да се срещна със съдебен изпълнител. 

Вариант 2: да подаде иск в съда и да докаже вземането си по кредита в съдебен процес. Това най-вероятно ще означава оскъпяване на моя кредит, защото сумите, които ще бъда осъден да заплатя могат да се увеличат с разходите на банката в съдебния процес (разходи за адвокат, за съдебни експертизи), както и разходите за принудителното изпълнение (за описи, възбрани и други действия на ЧСИ).

Банковият кредит може да бъде и с поръчител.

При потребителския кредит с поръчител, поръчителят най-често отговаря солидарно с длъжника.Това означава, че когато изтегля кредит и някой ми е станал поръчител, банката има правото да иска плащането на кредита не само от мен, но и от поръчителя, а ако поръчителите са повече – от всеки от тях..

Какво следва, когато поръчител плати вместо мен?

В случай че поръчителят плати кредита вместо мен, на свой ред той става мой кредитор, на когото ще дължа сумата, която е заплатил вместо мен. Това означава, че дори поръчителят да плати задължението ми към банката, аз ще трябва да му върна парите.

* От рубриката ни “Предложи право“.

Актуализирал Стела Парушева.

 • Източници

  § Търговски закон (ТЗ):

  чл. 430, ТЗ- относно изискуемата форма на договора за банков кредит

  § Закон за кредитните институции (ЗКИ):

  чл. 60, ал. 2, ЗКИ- относно хипотезата за предсрочна изискуемост на вземането

  § Закон за задълженията и договорите:

  чл. 71, ЗЗД- относно предсрочната изискуемост на вземането при неплатежоспособност на длъжника

  чл. 146, ЗЗД- относно погасяването на задължението от поръчителя

  § Граждански процесуален кодекс:

  Чл. 410, ГПК – относно Заявлението за заповед за изпълнение

  Чл. 426, 1 ГПК – относно издаването на изпълнителен лист

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии