Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Посещение при диетолог. Знам правата си!

Автор:
Посещение при диетолог. Знам правата си!

Решил/а съм да водя по-здравословен начин на живот, но от многото различни методи и системи, предлагани на пазара, не знам кое е най-правилното за мен. Избирам да се доверя на професионалните умения на специалист в областта – диетолог.

Лекар ли е диетологът?

Науката диететика (или диетика) изучава диетата и правилното й провеждане. А диетата “е лечебен метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.” 

Диетиката и лечебното гладуване са неконвенционални методи за добро въздействие върху здравето. Неконвенционалните методи не са част от традиционната медицина – тази, която е позната и се е развивала от векове. Това показва, че диетолозите, от една страна, са новатори, те прилагат нещо ново и нетрадиционно. Разликата между диетата и лечебното гладуване е в това, че при диетата диетологът ми преписва режим на хранене, който включва плодове, зеленчуци или други продукти от органичен произход, докато при лечебното гладуване – само вода, сокове или други течности. Продължителността и на двете не може да е повече от 7 дни. 

От друга страна, практикуващите неконвенциални методи лица са длъжни да притежават:

 • степен “магистър” по “Медицина” или “Фармация” или
 • степен “специалист” или “бакалавър” по “Здравни грижи”,или
 • диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище. 

Това означава, че преди да преминат към изучаване и прилагане на нетрадиционното, диетолозите са изучавали и познават и традиционната медицина.

Искам да практикувам като диетолог. Как мога да направя това?

Ако съм диетолог, трябва да се регистрирам в Регионалната здравна инспекция, като подам заявление. Към него трябва да приложа:

 • дипломата ми за средно образование, както и
 • дипломите ми за “магистър” по “Медицина” или “Фармация” или
 • дипломата ми за “бакалавър” или “специалист” по “Здравни грижи”.

В самото заявление трябва да посоча точните неконвенциални методи, които смятам да практикувам. Освен това следва да приложа документ за заплатена държавна такса в размер на 100 лв. В 15-дневен срок от подаване на заявлението Директорът на Регионалната здравна инспекция ще ми издаде удостоверение за регистрация.

Ако получа отказ за издаване на удостоверение, мога да обжалвам пред административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за отказ.

Как мога да разбера дали диетологът, когото съм избрал, наистина е такъв, или съм попаднал на някой измамник?

Диетолозите трябва да имат регистрация в регистъра на лицата, практикуващи неконвенциални методи, към съответната регионална здравна инспекция. Този регистър е публичен, т.е. винаги, когато поискам, мога да направя справка.

Диетолозите трябва да притежават и удостоверение за регистрация, което съдържа пореден номер, дата на издаване, данните на диетолога, както и е посочен неконвенциален метод “диететика”

За да практикува метода на диететиката върху мен, диетологът първо трябва да изиска моето изрично писмено съгласие.

Освен това диетологът следва да има книга на посещенията, която също има регистрационен номер. Във въпросната книга диетологът трябва да впише името ми, ЕГН-то ми и постоянния ми адрес, както и да сложи пореден дневен номер на посещението ми. Всяко мое посещение при диетолога се вписва в книгата на посещенията. Той е длъжен да пази книгите си за посещения в продължение на 10 години.

Ако липсват тези признаци, то най-вероятно съм попаднал на човек, който въобще не може да практикува като диетолог.

Как мога да защитя правата си?

NB! Ако Регионалната здравна инспекция установи:

 • че някое лице се представя за диетолог, без да е регистриран като такъв в Регистъра на лицата, практикуващи неконвенциални методи на лечение; 
 • или че диетологът не води книга на посещенията или не я попълва редовно; 
 • или че диетологът не е получил моето изрично писмено съгласие, но въпреки това ме е лекувал,

налага наказание глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.

Важно! Затова, ако разбера за такъв случай, е добре да сигнализирам регионалната здравна инспекция в моя регион. Списък с регионалните здравни инспекции и линкове към техните сайтове, където мога да намеря информация как и къде да подам сигнал, ето тук.

 • Източници

  Закон за здравето (ЗЗдр.):

  чл.166, ал.1 – относно видовете неконвенциални методи на лечение;

  чл.167, ал.1 – относно медицинския ценз за лицата, практикуващи диететика и други неконвенциални методи;
  чл.168, т.4 – относно изискването за изрично писмено съгласие на пациента;

  чл.170 – относно регистрацията на лицата, практуващи неконвенциални методи;

  чл.171 – относно съдържанието на публичния регистър;
  чл.173 – относно книгата за посещения;

  чл.227 – относно наказанието за лица, практикуващи неправилно неконвенциални методи;

  т.22 от Допълнителните разпоредби (ДР) – относно определението на диететика/диетика.

  Наредба № 7 от 1 март 2005 г. на Министерството на здравеопазването за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

  чл.24 – относно диетиката;

  чл.25 – относно лечебното гладуване;

  чл.26 – относно продължителността на диетата и лечебното гладуване.

  Постановление №7 от 17 януари 2005 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

  чл.1 – относно размера на таксата.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии