Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Превозни документи – какво още трябва да знам?

Автор:
Превозни документи – какво още трябва да знам?

Вече знам малко повече за товарителницата и товарителния запис, които се издават при автомобилния, железопътния и въздушния транспорт на стоки.

Какъв документ се издава при превоза на товари по вода?

Когато сключа договор за морски превоз, превозвачът трябва да ми издаде т. нар. коносамент. Това той прави след като приеме товара на кораба си. Някои наричат коносамента “морска товарителница”. Също като товарителницата, и коносаментът съдържа пълно описание на стоката, на мястото (пристанището) за товарене и разтоварване и други условия на договора (следователно служи като доказателство за сключването и съдържанието му).

Той е и доказателство, че товарът, който е означен в него, е приет за превоз и се намира вече на кораба. Освен това обаче коносаментът дава право на получателя, посочен в него, да се разпорежда с товара, както и да иска да му бъде предаден този товар. 

Ако като изпращач натоваря на кораба:

 • товари за няколко получатели или
 • различни товари или
 • различни партиди за един и същ получател,

превозвачът е длъжен да ми издаде отделни коносаменти за всяка пратка или партида.

Документи, издавани при превоз на пътници

Когато се наложи да използвам услугите на превозна компания, за да се придвижа от точка А до точка Б, на практика с въпросната компания сключваме договор за превоз на пътници. В този случай, независимо дали използвам автомобилен, железопътен, въздушен транспорт или пък пътувам по вода, превозвачът е длъжен да ми издаде билет. Но дори и да не ми бъде издаден такъв, или пък издаденият се окаже нередовен, договорът за превоз си остава действителен. Същото важи и ако в суматохата около предстоящото ми пътуване взема, че си изгубя или забравя билета. Ако билетът ми не е поименен, мога да го преотстъпя на другиго преди превозът да е започнал. Ако обаче името ми е изрично вписано, няма как друг да заеме моето място в превозното средство.

Какво се случва с багажа?

При пътуване с автобус, влак или самолет за багажа ми трябва да бъде издадена багажна разписка (или квитанция при въздушния транспорт). Тя доказва предаването на багажа ми на превозвача. При автомобилния превоз превозвачът трябва да ми издаде багажна разписка за всеки отделен багаж, който му предам.

Важно! Често се случва, когато пътувам с автобус, мои познати да искат да изпратят по мен някакъв багаж на свои роднини например. Законът обаче изрично забранява това. Багажът, който предавам на превозвача, трябва да е мой. Превозвачът не приема и не превозва багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса.

 • Източници

  Кодекс на търговското корабоплаване (КТК):
  чл 103 – относно доказателствената сила на коносамента;

  чл. 108, ал. 1 и 2 – относно задължението за издаване на коносамент;
  чл. 110 – относно съдържанието на коносамента;
  чл. 117, ал. 1 – относно доказателсвеното значение на коносамента за приемането и натоварването на товара;
  чл. 118, ал. 1 – относно правото на получателя, посочен в коносамента да иска предаването на товара и да се разпорежда с него;
  чл. 201, ал. 1 – относно задължението за издаване на билет .

  Закон за автомобилните превози (ЗАвП):
  чл. 36, ал. 1 и 2 – относно задължението за издаване на билет и действителността на договора въпреки неиздаването/нередовното му издавне/изгубването му;
  чл. 37, ал, 1 – относно задължението за издаване на багажна разписка за всеки отделен предаден багаж;
  чл. 37, ал. 4 – относно забраната дасе приема и превозва багаж на лице, което не пътува в автобуса;

  чл. 40 – относно възможността за преотстъпване на билета, ако не е поименен.

  § Закон за железопътния транспот (ЗЖТ):
  чл. 67, ал. 1 и 2 – относно задължението за издаване на билет и действителността на договора въпреки неиздаването/нередовното му издавне/изгубването му;

  чл. 68, ал. 1 – относно задължението за издаване на багажна разписка.

  § Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ):
  чл. 66, ал. 1 и 2 – относно задължението за издаване на билет и действителността на договора въпреки неиздаването/нередовното му издавне/изгубването му;

  чл. 66, ал. 1 – относно задължението за издаване на багажна квитанция.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии