Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Пътуване със самолет на хора с увреждания

Автор:
Пътуване със самолет на хора с увреждания

* Ситуациите, описани в Правото се отнасят за пътуване от и за държава-членка на Европейския съюз (ЕС)

Заради специфичните ми здравословни проблеми попадам в категорията на лицата с увреждания. Това, разбира се, не ме прави половин човек и като всички останали обичам да пътувам често, включително и извън България. За мен е важно да познавам правата си при пътуване със самолет, за да мога да бъда максимално улеснена при подготовката на пътуването и самия полет. Удобствата, които авиокомпаниите следва да ми подсигурят, са част от правата и облекченията, които законът ми гарантира поради влошеното ми здравословно състояние. Независимо какви са причините и формите на затрудненията ми имам право на свободно придвижване и недискриминация.  

В рамките на Европейския съюз (ЕС) съществува единна регламентация на правата ми при пътуване със самолет, както и при пътуване от трета страна към държава-членка, когато превозвачът е от ЕС.

Кой има право на помощ при пътуване със самолет?

Право на специализирана помощ имам, ако съм лице с увреждане или с ограничена подвижност. Под това се разбира, че имам физическо, умствено или някакво друго увреждане, било то трайно или временно, или се намирам в каквото и да е друго състояние, което изисква внимание или по-специфично отношение в сравнение с нуждите на останалите лица.

Помощ мога да получа при заминаване, пристигане или транзитно преминаване през летището. NB! Тази помощ трябва да ми бъде предоставена напълно безплатно.

За да си гарантирам, че ще получа необходимата помощ на летището, трябва да уведомя авиокомпанията, неин представител или туроператор  за състоянието си най-малко 48 часа преди полета ми. Ако не подам такова уведомление, управителният орган на летището все пак трябва да се постарае да ми осигури необходимата помощ. Във всеки случай аз трябва да се появя най-малко един час по-рано на летището за регистрация, на обозначеното за тази цел място. (Това са специално, ясно обозначени точки на летището, вътре и извън сградите на терминала, в които хората с увреждания или с ограничена подвижност могат лесно да обявят своето пристигане и да искат помощ. Тези точки трябва да съдържат основната информация за летището и да я предоставят по достъпен за хората с увреждания начин.)

В какво се състои помощта?

По-специфичното внимание трябва да ми осигури възможност:

 • да получа всяка необходима за мен информация;
 • да съобщя за своето пристигане и нуждата от помощ на споменатите вече точки във всяко летище и да се придвижа от тях до гишето за регистрация, където да регистрирам себе си и багажа си;
 • да се придвижа от гишето до самолета след приключване с емиграционните, митническите и другите процедури;
 • да се кача и да сляза от самолета с помощта на инвалидна количка или друго устройство;
 • да нося багаж вътре в самолета и при необходимост да ми бъде оказана помощ за заемане на мястото ми и ползване на тоалетните;
 • след кацане на самолета да се придвижа до багажната зала, за да получа багажа си;
 • при прекачване на полети да получа помощ между терминалите;
 • да ползвам куче-водач на борда на самолета, както и да получа съдействие за наземното му обслужване при необходимост. Разбира се, трябва да спазвам правилата за безопасност т.е. да му нося каишка, намордник и документите му;
 • ако ползвам придружаващо лице, то също трябва да получи разрешение за предоставяне на необходимата помощ и по възможност да му се предостави място до моето. Неговият билет също е за собствена сметка.
 • да транспортирам медицинско оборудване и до два броя оборудване, свързано с подвижността ми, като например електрическа инвалидна количка, патерици, бастуни, лекарства, пособия за диабетици и др. Те, разбира се, трябва да отговарят на изискванията за безопасност на багажите. За тази цел отново трябва да съм предупредила превозвача най-малко 48 часа предварително. Полезно е да знам, че ако количката ми или другите ми пособия бъдат загубени или повредени по време на обслужването ми на летището или на полета, имам право на обезщетение.

Ами ако ми откажат?

Авиокомпанията по правило не може да ми откаже нито резервацията, нито придвижването на летището и качването на полета под предлог, че имам увреждане или съм с ограничена подвижност. Изключение може да се направи само ако моето състояние би попречило на безопасността или е просто невъзможно да се кача на самолета, заради малкия му размер. В тези случаи обаче авиокомпанията или нейните представители трябва да положат усилия да ми предложат алтернативен вариант – например друг полет с по-голям самолет или по-обучен персонал. Може да ми бъде предложено и възстановяване на стойността на билета или част от нея и обратно връщане, например ако полетът е бил с прекачване и вторият не може да се осъществи.

Важно! В случай, че някое от тези мои права бъде нарушено, имам право на обезщетение за причинените ми вреди. Мога да потърся правата си първо пред управителния орган на съответното летище или въздушния превозвач. Но  имам право и да предявя иск пред съда срещу компанията, предлагаща летищните услуги.

 • Източници

  Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт

  чл. 3 – относно предотвратяване на отказа от превоз

  чл. 4 – относно условията, при които може да бъде отказан превоз

  чл. 5 – относно обозначаването на точките за пристигане и заминаване на летищата

  чл. 6 – относно нуждата от уведомление за състоянието на увреждането

  чл. 8 – относно безплатния характер на помощта

  чл. 12 – относно правото ми на обезщетение при повреда или загуба на оборудването ми

  чл. 15 – относно правото ми на жалба ако считам правата си за нарушени

  Приложение 1 – относно помощта, за която са отговорни управителните органи на летищата

  Приложение 2 – относно помощта от въздушните превозвачи

  Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

  чл. 8 – относно правото на възстановяване стойността на билетите или премаршрутиране

  Закон за гражданското въздухоплаване (доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.)

  чл. 48к – относно правото на обезщетение за причинени вреди при несъобразяване с Регламент № 1107/2006

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Стела Парушева

Стела Парушева

автор

Стела е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". В момента дообогатява образованието си с магистърска програма за преводачи по бизнес английски в ПУ "Паисий Хилендарски".

Свързани статии