Какво ми се случва?

В живота се случва поради някакво сериозно заболяване да получа увреждане, което пречи на нормалния ми начин на живот и намалява моята работоспособност. В този случай аз имам право на помощ от държавата под форма на инвалидна пенсия поради общо заболяване.

Кога имам право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

1. ако напълно или частино съм загубил своята работоспособност завинаги или за дълъг период от време като намалената ми работоспособност трябва да бъде 50% или над това.

2. да имам осигурителен стаж.

В зависимост от моята възраст към момента на подаване на документите за отпускане на тази пенсия се определя и колко осигурителен стаж трябва да имам. Ако съм на възраст:

  • до 20 години, сляп по рождение или ослепял преди постъпване на работа – няма ограничение за продължителност на осигурителния стаж;

  • до 25 години – една година осигурителен стаж;

  • до 30 години – три години осигурителен стаж;

  • над 30 години – пет години осигурителен стаж.

Този стаж трябва да е придобит до датата на инвалидизирането, а ако съм сляп по рождение или ослепял преди постъпване на работата стажът трябва да е придобит до датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия.

Ако съм инвалид по рождение или инвалид с придобита инвалидност до постъпване на работа, аз придобивам право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж без значение от възрастта ми.

Кога се поражда моето право на инвалидна пенсия?