Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Платен и неплатен отпуск

Автор:
Платен и неплатен отпуск

Когато планирам почивка или пък просто искам да помързелувам вкъщи, винаги изниква един не особено приятен въпрос: „Как да се измъкна от работа?”. За целта мога да се възползвам от правото си на платен или неплатен отпуск.

Платен отпуск

Каква е неговата продължителност?

Всеки работник/служител с поне 8 месеца трудов стаж, независимо дали съм го натрупал при един, или при различни работодатели, аз имам право на платен годишен отпуск в размер от минимум 20 работни дни за една календарна година. Платеният ми годишен отпуск може да е с по-голяма продължителност, ако:

  • Имам право на допълнителен платен годишен отпуск. Такъв мога да ползвам ако извършвам работа, която създава рискове за здравето ми, които не могат да бъдат отстранени. Например ако съм водолаз, миньор, член на екипаж на кораб и т.н.
  • Имам право на удължен платен годишен отпуск, който мога да ползвам в изчерпателно посочени в закона случаи, като например: ако съм директор на детска градина, училище, ако съм педагогически съветник или психолог, ако съм професор, доцент, асистент и др.
  • Ако съм непълнолетен или с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – в този случай той е 26 работни дни.
  • Ако попадам в някоя от категориите работещи като напр. учителите, преподавателите във ВУЗ и др., за които с наредба на Министерски съвет е определен по-голям размер на този вид отпуск.
  • Ако попадам в обхвата на Наредбата за видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.
  • Ако по отношение на мен се разпростира действието на колективен трудов договор, който предвижда по-продължителен платен годишен отпуск.
  • Подобни уговорки могат да бъдат включени в индивидуалния ми трудов договор.

NB! Ако работя при непълно работно време, размерът на отпуска ми се изчислява пропорционално на времето, което ми се признава за трудов стаж и следователно в този случай може да бъде по-малко от 20 работни дни.

Ако се интересуваш от правото си на отпуск, може би ще ти е интересно да научиш повече и за другите си права на работа. Екипът ни е разработил специален курс по темата – Правата ми като служител. Запиши се за него!

Как мога да го ползвам?

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии