Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Пълна имуществена отговорност към работодателя ми

Автор:
Пълна имуществена отговорност към работодателя ми

Вече съм запознат с ограничената имуществена отговорност към работодателя ми от “Работодателят ми ме глобява. Какви са правата ми?” и “Работодателят ми ме глобява – колко дължа?”. В определени случаи обаче не мога да се възползвам от нея, тоест от намаления размер на обезщетението, което ще дължа на работодателя си като причинител на вредата. Тези случаи са следните:

  • Когато съм причинил вредата на работодателя си умишлено, а това означава че съм искал да увредя имуществото му. В такъв случай ще отговарям за пълния размер на вредата. Важно е да зная, че това ми умишлено поведение в определени случаи може да се представлява престъпление (ако унищожа имущество на работодателя си, което е на значителна стойност). В такъв случай освен задължението ми да обезщетя своя работодател, мога да си имам работа и с прокурор.

Важно! Ако работодателят ми не ми плаща заплатата или има други задължения към мен, това не ми дава право да открадна или унищожа негова вещ като материална, съответно морална “утеха”.

  • Когато това, което съм извършил, съставлява престъпление – в този случай отговарям по правилата на пълната имуществена отговорност, независимо, че може да съм го направил “без да искам”. Например, ако причиня пожар в предприятието на работодателя ми и от това са последвали значителни вреди, може, освен пълната имуществена отговорност, да ми се наложи да изтърпя и наказание “лишаване от свобода” за период до пет години.
  • Когато вредата не е причинена във връзка с трудовите ми задължения – в този случай може да се каже, че съм действал като всеки друг гражданин и съответно поведението ми трябва да се третира като при всеки друг. Тук отговорността ми към работодателя не стои във връзка с работата и съответно не може да се ползвам от облекчения режим на ограничената имуществена отговорност. Такъв пример е когато отивам в свободния си ден да видя колега от работата, но без да искам “влизам” с колата в предприятието на работодателя ми, нанасяйки по този начин щети. 

А ако неколцина са причинили вредата?

И при пълната имуществена отговорност, както при ограничената, е възможно няколко работници да са причинили вредата, но в този случай режимът, на който са подчинени няма да е толкова благоприятен – повече за това в “Работодателят ми ме глобява – колко дължа?”.

Когато неколцина причиним вреда на работодателя си, за която отговаряме по правилата на пълната имуществена отговорност, отговорността ни е солидарна. С други думи казано, всеки отговаря за целия дълг, тоест ако вредата е в размер на 1000 лева и е причинена от мен и още един работник, то работодателят може да иска цялата сума от всеки от всеки от нас и ние не можем да възразяваме срещу това. След като например аз съм платил 1000 лв., мога вече да искам от колегата ми 500 лв., какъвто е неговият дял.

Колко дължа и как ще се реализира отговорността ми

Дължа обезщетения за всички преки и непосредствени вреди, които работодателят ми е претърпял вследствие на поведението ми, защото в горните хипотези отговорността ми не е ограничена по размер, както е при ограничената имуществена отговорност.

Осъществяването на тази отговорност не може да стане по реда за реализиране на ограничената имуществена отговорност – със заповед на работодателят ми. Това може да стане само по съдебен ред, като работодателят ми заведе иск срещу мен.

  • Източници

    § Кодекс на труда (КТ)

    чл. 203, ал. 2, КТ – относно обсега на отговорността

    чл. 208, т. 2, КТ – относно случая, когато вредата е причинена от неколцина

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велизар Величков

Велизар Величков

автор

Велизар е завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажувал е в различни правни кантори, където успява да придобие знания за практическата част на правото. Професионалните му интереси са свързани с гражданското и търговското право – области, в които с времето успява да натрупа немалък опит.

Свързани статии