Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кой носи отговорност за вреди, причинени от дете?

Автор:
Кой носи отговорност за вреди, причинени от дете?

„Който чупи – купи!” – често сме чували това неприятно предупреждение като деца, а сега може би сме в ситуация да го повтаряме на своите деца. В действителност, родителите са тези, които носят отговорност за поведението на своите деца и съответно за причинените от тях вреди. Но какъв е обхватът на тази отговорност и може ли да бъде ограничен?

Отговорност на родителите за вреди, причинени от децата им

Законът изрично е определил, че родителите и осиновителите отговарят за вредите, причинени от техните деца, при следните условия:

  • ако упражняват родителските права, и
  • децата не са навършили пълнолетие и живеят при тях.

Има две основни причини, които налагат отговорността да се понесе от родителите:

  • Не е оправдано децата да носят отговорност, тъй като те често действат без вина. Поради своята възраст моето дете не може да разбере напълно, че това, което е направило, е неправилно.
  • Все някой трябва да обезщети пострадалия. След като моето дете не може да носи отговорност, логично е аз, като родител, да се нагърбя с поправянето на вредите.

Каква е моята отговорност за извършените от детето ми вреди?

Като родител (респ. осиновител) отговарям лично за недобре изпълнен родителски дълг във връзка с възпитанието и контрола на детето си. Явно лошо съм възпитал детето си и/ или съм допуснал съществени пропуски по надзора му и следва да понеса лично последствията от това, като възстановя щетите на пострадалото лице.  След като направя това, не мога да искам от детето си да ми възстанови платеното обезщетение.

Пример: 10-годишният Петър е ударил съученика си Калоян с едно стъкло в окото, вследствие на който удар окото на Калоян е било завинаги повредено и той остава с намалено зрение. Родителите на Петър дължат паричното обезщетение, което съдът е определил, на Калоян и следва лично да го заплатят. Те не могат да искат Петър да им върне тази сума, дори след като навърши пълнолетие.

Друг е въпросът какви възпитателни мерки ще бъдат предприети спрямо Петър с оглед превъзпитанието му (предупреждение; задължение да се извини на пострадалия; задължаване да извърши определена работа в полза на обществото и т.н.).

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии