Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Приемни семейства – оценка, обучение и настаняване на дете

Автор:
Приемни семейства – оценка, обучение и настаняване на дете

Оценяване

След като съм кандидатствал, трябва да се направи оценка дали съм подходящ да бъда приемен родител.  Това става чрез:

 • провеждане на не по-малко от 4 срещи с мен, в които освен с мен като кандидат, ще се разговаря и с останалите членове на домакинството ми;
 • посещения в дома ми, където ще се отглежда детето;
 • интервю с двамата поръчители, които са ми дали писмена препоръка и съм посочил предварително в заявлението си за кандидатстване.

При оценяването ми се вземат предвид:

 • възможността ми да осигуря материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в моето жилище;
 • притежаването на лични качества за полагане на “приемна грижа” по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество с дирекция “Социално подпомагане” и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето;
 • дали разбирам същността и ролята на приемната грижа и мотивацията ми за предоставяне на услугата.

Обучение

Впоследствие трябва да премина и обучение, което е с продължителност 36 часа за  доброволно приемно семейство и е по специална програма. На това обучение ще ме информират за различните аспекти на приемната грижа – потребностите на децата, как да помогна на дете да развие целия си потенциал и др.

След завършване на обучението, директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане издава заповед за вписване или за отказ за вписването ми в регистъра на утвърдените приемни семейства, за която трябва да бъда уведомен и мога да обжалвам в 14-дневен срок.

Избор на дете и настаняването му при мен

Изборът на дете, което ще бъде настанено при мен, се прави от дирекция “Социално подпомагане”,  която работи с детето. Предвижда се период от 4 до 6 седмици, в който аз и детето да се опознаем като се срещаме на различни места в града, посещение на детето в бъдещия му дом и др.  Социалният работник, който работи с детето, е длъжен да ми представи информация относно нуждите, навиците, здравословното състояние и други обстоятелства, които са съществени за правилното отглеждане на детето.

Сключване на договор

След настаняване на детето се сключва договор между мен и съответния доставчик на социална услуга “приемна грижа”. В него се описват подробно задълженията ми като приемен родител – колко лично жилищно пространство да осигуря на детето, каква храна да му давам и т.н.

А ако искам семейството ми да е професионално приемно семейство?

Кандидатстването става по същия начин както при доброволното приемно семейство, като в този случай, освен базовото обучение, трябва да премина и допълнителен квалификационен курс за отглеждане и възпитание на деца. Този допълнителен курс включва обучение от най-малко 24 часа по специална програма. 

Трудовият договор се сключва между мен и доставчик на социалната услуга “приемна грижа” преди настаняването на дете в семейството. В договора се уреждат съществени въпроси като правата и задълженията ми като приемен родител, размера на възнаграждението ми, отговорността ми и т.н. Важно е да знам, че този договор по същността си е трудов, тоест спрямо него се прилагат разпоредби на трудовото законодателство.

Освен трудовия договор между мен, като професионален приемен родител, и доставчика на услугата се сключва и договор като този за доброволната приемна грижа.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

 • Източници

  § Закон за закрила на детето

  чл. 27, ал. 5 ЗЗДет. – относно сключване на договор с доставчик на социална услуга “приемна грижа”

  чл. 34,ал.4 – относно допълнителния курс за професионалните примени семейства и сключването на трудов договор с тях

  § Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето

  чл. 57a, ППЗЗДет – относно съдържанието на договора с доставчика на социална услуга “приемна грижа”

  чл. 57б, ППЗЗДет – относно сключването и на обикновен договор с професионално приемно семейство

  § Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

  чл. 9 и чл. 10, НУРКПУПСНДТ – относно оценяването

  чл. 13, НУРКПУПСНДТ – относно обучението за приемен родител

  чл. 16, НУРКПУПСНДТ – относно избора на дете и настаняването му в семейството

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велизар Величков

Велизар Величков

автор

Велизар е завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажувал е в различни правни кантори, където успява да придобие знания за практическата част на правото. Професионалните му интереси са свързани с гражданското и търговското право – области, в които с времето успява да натрупа немалък опит.

Свързани статии