Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Каква информация имам право да получа като потребител?

Автор:
Каква информация имам право да получа като потребител?

Всеки ден ми се налага да пазарувам – хранителни продукти или дрехи, в магазина срещу нас или в мола, онлайн през интернет или пък да поръчвам да изработят нещо специално за мен. Винаги това води до определена доза риск – да купя дефектна стока или пък такава с изтекъл срок на годност, а понякога, когато пазарувам през интернет това, което получавам, се различава от видяното на снимката.

Във всички тези ситуации обаче аз съм защитен и имам права, включително правото на информация преди да направя покупката на дадена стока или услуга.

В момента съм на път за магазина, каква информация трябва да е отбелязана на входа на търговския обект или в близост до него?

1. фирмата и адреса на управление на търговеца;

2. името и фамилията на лицето, отговорно за обекта;

3. работното време на търговския обект;

Когато съм в магазина или в сайта, на каква информация е важно да обърна внимание преди да купувам?

 • Цената: цената, която виждам трябва да бъде крайната цена, която да се очаква да заплатя. Търговецът не може да ме изненада със скрити такси, данъци или други допълнителни суми. Изключение прави евентуална сума за доставка, но тя трябва да бъде обозначена заедно с цената на продукта и аз да бъда уведомен, че такъв допълнителен разход може да бъде начислен.
 • Ясни условия за плащане и доставка: когато пазарувам онлайн или нещо поръчано за изработване трябва да ми бъде доставено, аз трябва да бъда информиран за: условия и начин на плащане (дата на плащане, метод, крайна цена); начин и срок на доставка и съответно последиците от неизпълнение от страна на търговеца, а именно начините за разглеждане на моите жалби от страна на търговеца.

NB! Максималният срок за доставка на стоки (приложим за всички видове договори, а не само за договорите от разстояние) е 30 дни, считано от сключване на договора, освен ако не сме договорили друг срок. Когато търговецът не достави стоката в рамките на срока, аз имам право да разваля договора, като преди това определя допълнителен срок за изпълнение съобразно обстоятелствата. Това означава, че  трябва да съм наясно с причините за закъснението и на базата на тях да предложа нов срок за доставка, който трябва да е възможно най-скоро. В случай че търговецът не достави стоката в допълнително определения срок, ще мога да разваля договора. Развалянето на договора може да се случи и без определяне на допълнителен срок при следните обстоятелства:

 1. когато срокът е от съществено значение – доставка на сватбена рокля преди деня на сватбата;
 2. изрично съм уведомил търговеца при поръчването, че за мен е от съществено значение стоката да бъде доставена на определена дата;
 • Състав, материал и допълнителни характеристики на стоката: например ако става въпрос за дреха, аз имам право да получа информация за вида на плата – дали е памук, лен или някакъв друг. Същото се отнася и за други стоки или услуги.Трябва да бъдат предоставени инструкции за използване на стоката, ако е приложимо.
 • Опасности, свързани със стоката: когато има някаква опасност, която може да възникне при обичайното използване на стоката, аз трябва да бъда внимателно информиран. Това може да бъде опасност, която да засяга живота и здравето ми или състоянието на самия продукт. Например, ако съм си купил машинка за подстригване и има специфични белези (може да работи дори под душа или пък да е забранено мокренето и да не работи на батерии) то това трябва да ми бъде казано. Това се отнася също и за козметика, която може да причини алергични реакции или странични ефекти.
 • Гаранция: важно е да знам, че имам право на гаранция от минимум 2 години.

NB! Трябва да сигнализирам за дефекта или несъответствието с договореното най-късно 2 месеца след откриването му. Когато става въпрос за услуги – интернет, мобилен оператор, телевизия и други – трябва да предявя рекламацията най-късно 14 дни от откриването на несъответствието. При услугите за несъответствие може да се приеме например, когато съм сключил договор за определена скорост на интернета, а реално ми доставят по-ниска.

 • Срок на годност
 • Условията за употреба на стоката или услугата, както и определени функционални характеристики, включително съвместимостта със софтуер и хардуер;
 • Информация за търговеца, който предлага стоката или услугата – наименование, адрес на управление ,телефон и електронен адрес;

Употребявани, намалени или стоки с дефекти трябва да бъдат поставени на специално обозначени места и да има ясна информация за тяхното състояние

Когато говорим за информация, най-лесния начин да получа такава за определена стока е да погледна етикета, но какво задължително трябва да съдържат етикетите?

 • задължително да са написани на български език;
 • информацията да е достъпна, ясна, разбираема, лесна за отличаване и да не е подвеждаща;
 • информация за производителя и вносителя;
 • вид на стоката и срок на годност;
 • условия за съхраняване и употреба;

Когато стоката е пакетирана, задължително на опаковката трябва да има информация за количеството, което се съдържа вътре и броя на различните компоненти и части.

В случаите, когато стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави допълнително в писмена форма данните, които принципно трябва да се съдържат на етикета.

 • Източници

  Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  чл. 4, т. 1  – относно състава и характеристиката на стоката;

  чл. 4, т. 3  – относно цената на стоката;

  чл. 4, т. 4  – относно условия на плащане и доставка;

  чл. 4, ал. 1 т. 11  – относно срока на годност;

  чл. 4, ал 1. т. 12  – относно условия на ползване;

  чл. 6  – относно дефектни, употребявани и намалени стоки;

  чл. 8  – относно информация за контакт с търговеца;

  чл. 9  – относно етикетите;

  чл. 10  – относно количество и компоненти;

  чл. 11  – относно невъзможност за поставяне на етикет;

  чл. 103 б – относно 30 дневния срок за доставка;

  чл. 126, ал. 1  – относно 2-годишния срок на гаранцията.

  Директива 2011/83/ЕС – относо максимален срок за доставка

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии