Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Онлайн хазарт чрез интернет залагания

Автор:
Онлайн хазарт чрез интернет залагания

Както се казваше в един стар, но много хубав филм: “Основното правило е да залагат и да се връщат отново и отново. Колкото повече играят, толкова повече губят, и накрая, ние получаваме всичко.” Днес, в ХХІ-ви век обаче, за да залагам на рулетка или да играя покер не е необходимо задължително да отида в казино. Все по-разпространен става онлайн хазартът. Какво трябва да знам за него?

Какво е онлайн хазарт?

Коя игра е хазартна? – Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог, т.е. въпрос на шанс е дали ще изгубя направения от мен залог (най-често сума пари) или ще реализирам печалба. Онлайн хазартни игри се организират не само чрез интернет, но и чрез други електронни съобщителни средства като радио и телевизия, мобилни и стационарни телефони и комуникацията между мен, като играч, и организатора се извършва директно по електронен път.

При какви условия мога да участвам в такава игра?

     1. Възраст

Мога да участвам в онлайн хазартна игра само ако съм пълнолетен, не съм поставен под запрещение, и, разбира се, направя необходимия залог. Ако съм недееспособен, т.е. непълнолетен или поставен под запрещение, не могат да си закупя билет или талони за участие в традиционна лотария, тото игри и томболи, а мога да получа такъв само по дарение, т.е. като подарък. В този случай единствените игри на шанса, в които мога да участвам са лотария, тото и томбола. Иначе казано, за онлайн залагания, докато навърша 18 години, мога само да си мечтая.

      2. Регистрация

Предвид начина на организиране на играта е необходимо да се регистрирам. Без да направя това, няма как да играя. Ако се намирам на територията на Република България организаторът на играта при регистрацията ме идентифицира на базата на ІР адреса на моя компютър, ако залагането е през интернет. При регистрация попълвам следните лични данни:

 • гражданство;
 • име, както е изписано в документа ми за самоличност;
 • ЕГН, ако съм български гражданин или ЛЧН, ако съм чужденец;
 • адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, ако нямам ЕГН или ЛЧН;

Ако организаторът на хазартната игра има съмнения относно самоличността ми и не намира предоставените от мен данни за достоверни, той може да поиска допълнителни доказателства. Редът и начинът за това се определят конкретно от всеки организатор на хазартни игри в специални правила за техническите и функционалните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите, които правила подлежат на задължително утвърждаване от Държавната комисия по хазарта.

Ако не предоставя тези данни, организаторът на играта ще ми откаже регистрация.

Важно! Организаторът на играта е администратор на лични данни и като такъв следва да е вписан в специалния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни.

     3. Залог

Достатъчно “стар и зрял” съм, за да правя онлайн залози, преминах през процедурата за регистрация успешно, сега единственото, което се иска от мен е да направя съответния залог. Парите за онлайн залагания заплащам чрез безкасов превод по банкова сметка на организатора на играта.

Задължителна информация

Преди да започна да залагам, за да минимализирам риска да ме измамят, е добре да съм запознат с това кой е организаторът на онлайн залагането. Затова няма да е никак зле да се поровя и да открия на сайта му следната задължителна информация на български език относно:

 • данните му по търговска регистрация, т.е. под какво име е вписан като търговец в Търговския регистър, в т.ч. данъчен и/или друг идентификационен номер;
 • номер на издадения от Комисията по хазарта лиценз;
 • правилата на хазартната игра;
 • ясно и недвусмислено изброяване на начините за приемане на залози, за формиране и изплащане на печалби, размерите на залозите и размерите на съответните печалби;
 • данни за кореспонденция, включително телефон и електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с организатора и с Комисията по хазарта;
 • начините, по които мога да подам жалби и сигнали до организатора и до Комисията по хазарта, в случай, че смятам, че правата ми в играта са нарушени. Тук мога да намеря как да подам жалба до Държавната комисия по хазарта.

Актуализира: Николай Николов

 • Източници

  § Закон за хазарта

  чл. 2, ал. 1 – относно това коя игра е хазартна;

  чл. 2, ал. 2 и 3 – относно това кой може да участва в онлайн залагания;

  чл. 41, ал.2 – относно това какво еонлайн залагане;

  чл. 47а – относно регистрацията на участниците;

  чл. 47б – относно плащанията по онлайн залагания;

  чл. 47в – относно информацията, предоставяна от организаторите на онлайн залагания;

  §1, т. 25 ДР – относно това какво  еонлайн залагане.

  §НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите

  чл. 2 – относно идентификацията на участниците в онлайн залагания;

  чл. 3 – относно данните,попълвани от участниците при онлайн залагания.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии