Примерен водач съм, нямам нарушения (“E, може би просто не са ме хванали в такива!”) и нямам наложени наказания за извършени нарушения на пътя през изминалите 6 години. Или не съм карал, откакто съм взел книжка, а оттогава са минали поне 6 години, и затова нямам издадени наказателни постановления от КАТ. И в двата случая попадам в групата на водачите на МПС, които имат привилегията да “се подвизават” на пътя със златен талон. И тук съвсем логичният въпрос е какви права ми дава този талон? Значи ли, че като имам златен талон съм недосегаем на пътя?

Обжалване на Наказателни постановления и актове на КАТ: Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

Полезни документи за МПС:

Как да си получа златния талон, т.нар. талон “Водач на МПС без наказания”?

Абсолютно необходимо условие е да не съм наказан (не се броя за наказан и ако полицаят ми е написал акт, но не ми е издадено наказателно постановление или пък съм обжалвал полицейския акт пред съда и съм спечелил делото) за нарушения на пътя през последните 6 години. Това ще рече, че ако съм “млад” водач трябва да съм взел книжка преди най-малко 6 години. Ако отговарям на тези условия процедурата е следната:

  • отивам в КАТ, като нося със себе си документ за самоличност (лична карта, международен паспорт), шофьорската книжка и синия талон;
  • заплащам държавна такса в размер на 2 лв., като получавам документ за това. Няма нужда да се притеснявам, в случай че не разполагам с налични пари в джоба си, защото вече имам възможност да платя и чрез ПОС терминал. Списък с районните управления, в който има инсталирани терминални устройства мога да открия тук;
  • попълвам заявление по образец (заявлението е в Приложение №5 към НАРЕДБА № I-157);
  • подавам заявлението и представям с него документа за платена такса;
  • синият талон остава на “отговорно пазене” в КАТ.

Имам си златен талон! Какви са правата ми?