Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви са правата ми при дребно хулиганство?

Автор:
Какви са правата ми при дребно хулиганство?

Нарушавам обществения ред и съм хулиган , но не съм престъпник, тъй като деянието ми не е с такава обществена опасност, каквато Наказателният кодекс изисква.

Въпреки това мога да бъда санкциониран за „дребно хулиганство“ по УБДХ (Указ № 904 за борба с дребното хулиганство) и да ми се търси отговорност по административен ред.

 „Дребното хулиганство“ е непристойна проява, изразена в:

 • Употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора (напр. по време на протест).
 • Оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или незачитане на ценностите на обществеността.
 • Скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие.

За да бъда счетен за пълноправен „дребен“ хулиган е достатъчно да съм

навършил 16 г. Мога да бъда санкциониран със следните административни наказания:

 • Задържане в поделението на МВР за период до 15 денонощия.
 • Глоба в размер 100 до 500 лв.

Разминавам се с наказание, ако  съм непълнолетен (от 14 до 18 г.) и с оглед извършеното и неговата обществена опасност, мога да бъда поправен с мерките на комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Веднъж констатира ли се нарушение, ми пишат акт, който съдържа данни за мен, извършеното деяние и свидетелите. Арестуват ме и ме задържат в местното поделение на МВР и в срок от 24 часа може да се случи следното:

 • Да изпратят преписката ми до районния съдия. 
 • Да изпратят преписката ми до съответната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – ако съм непълнолетен и  комисията може да ме превъзпита и „поправи“.
 • Да ми се прекрати преписката, когато няма да бъда наказван.

При първия вариант ще бъда временно задържан до 24 часа, ако преписката не може да бъде изпратена веднага на съдията. Процесът срещу мен не е наказателен, тъй като “дребното хулиганство” е административно нарушение, а не престъпление. Пред съдията присъствам и имам право на адвокат. Ако ми наложат наказание, мога да обжалвам пред окръжния съд в срок до 24 часа. Решението му е окончателно. Ако съдията нареди да бъда “задържан”, ще остана в съответното поделение на МВР за необходимото време и ще трябва да полагам общественополезен труд, колкото и да ми е неприятно.

Докато съм задържан, добре е да следя дали се спазват правата ми. Трябва да внимавам:

 • Да ми разяснят правата, задълженията, да ми укажат мястото за пребиваване и режима на неотклонениевсички мерки, които са предприети срещу мен, с цел да се ограничат някои мои права, за да се подсигури задвиженето срещу мен производство – напр. в моя случай – задържане под стража.
 • Да не нарушават човешките  ми права, гарантирани от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
 • Да не им позволявам да ми изземват религиозни четива, медицински документи, фотографии на членове от семейството ми или близки, лични телефонни бележници, текстове на нормативни актове. Съставя се задължително протокол. (скоро: “Претърсват ме – каква е процедурата и какви са правата ми?”).
 • Дали са спазени правата ми на свиждане, медицинска помощ, хранителни пратки, пратки с дрехи и разрешени вещи, суми за лично ползване, писма, материали за масово осведомяване, престой на открито не по-малко от час дневно и др.
 • Дали след задържането са ми предоставили незабавен медицински преглед, както и веднага след освобождаването.
 • Дали е спазено правото ми да ползвам преводач или тълковник, ако имам нужда от такъв.
 • Дали са ме поставили в помещение с лица от същия пол и съобразно възрастта ми (напр. ако съм непълнолетен)
 • Дали получавам храна в общоприетото време, три пъти дневно и в съответствие с изискванията на здравето ми и религиозните ми предпочитания.

Международни и неправителствени организации, както и международни експерти, имат право на достъп и осъществяване на контрол дали се спазват човешките права, реда и режима в помещението, където съм настанен.

Всички тези права съответстват и на общите ми права на задържан под стража, описани в редица нормативни актове (Закон за МВР, Закон за изпълнението на наказанията и задържане под стража и др.) За тях мога да прочета повече в “Задържаха ме от полицията за 24 часа”.

Актуализирал: Юрия Марковска

 • Източници

  § Указ № 904 за борба с дребното хулиганство
  чл. 1
   относно изискванията, размер на административното наказание и изключение;
  чл. 2  относно констатиране на нарушението;
  чл. 3  относно производството;
  чл. 5 относно разглеждането на преписката и адвокатска защита;
  чл. 7 относно правото на обжалване и последиците от съдебното решение;
  чл. 8 относно изпълнението на административното наказание.

  § Правилник за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство
  чл. 13
   относно кои права трябва да се спазват;
  чл. 19  относно какво се разяснява;
  чл. 20  относно какво не може да се изземва;
  чл. 21  относно какви други права съществуват за изтърпяването;
  чл. 22  относно правото на преводач или тълковник;
  чл. 23  относно правото на задължителен медицински преглед;

  чл. 25  относно помещенията, в които се изтърпява наказанието;

  чл. 29  относно храненето;

  чл. 31  относно освобождаването;

  чл. 32  относно правата на МО и НПО.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии