Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Пациентски организации – как защитават правата ми?

Автор:
Пациентски организации – как защитават правата ми?

Сблъсквам се лице в лице със системата на здравеопазване в България. Чудя се как по най – ефективен начин начин мога да получа защита на правата си. Искам моята история да получи гласност, за да не се случва повече това, което се случи с мен на друг човек. Нуждая се от реална подкрепа и съдействие. Къде и как мога да я получа? Пациентски организации? Защо не?

Кога съм пациент и какви права имам като такъв?

За съжаление претърпях неприятен инцидент на улицата, докато отивах на работа. Случаят ми се оказа по-сериозен и се налага  да постъпя в болница за лечение. Във всички тези случаи по неволя придобивам качеството пациент. Пациент съм всеки път, когато потърся или вече ми се оказва медицинска помощ. Като пациент аз имам права като например право на достъпна и качествена медицинска помощ, информация за здравословното ми състояние, достъп до модерни методи на лечение и др. Повече за правата ми като пациент мога да науча тук.

Ако се лекувам в болница, също имам определени права – да ми бъдат осигурени необходимите медикаменти за лечението, да получавам информация за всяка една манипулация, която ми се извършва, да имам посетители и др.

Важно! Обхватът на правата, които имам като пациент, се определя и от това дали съм здравно осигурен. Знам, че здравното осигуряване е два вида – задължително и доброволно. Знам още, че  ако работя по трудов договор, работодателят ми е длъжен всеки месец да внася здравните ми вноски, за да мога да се ползвам от правата, които имам като здравноосигурен пациент. Ако упражнявам т.нар. свободна професия – адвокат, занаятчия и др, т.е. нямам пряк работодател, мое задължение е да внасям здравно осигурителните си вноски.

Мога да се осигурявам и доброволно наред със задължителното здравно осигуряване. Това ми дава допълнителен обем права, които ще имам като пациент. А това става срещу заплащане от моя страна.

Какво представляват т.нар. пациентски организации?

Пациентските организации са обединения на граждани (като мен самия). Те са юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Целта им е да защитават правата на пациентите.  Ако смятам, че правата ми като пациент са нарушени, мога да се обърна към такава организация за съдействие. Дори нещо повече, пациентските организации се стремят и към това да предотвратяват евентуални нарушения на правата на пациентите. А как се случва това?
Има много пациентски организации, като една част от тях защитават правата на хора с различни по вид заболявания. Други пък защитават правата ми като пациент въобще, без значение от какво заболяване страдам. Една от пациентските организации, към които мога да се обърна е, Българската асоциация за закрила на пациентите.

Мога да поискам консултация, когато смятам, че правата ми са нарушени или направо да подам жалба чрез нея. Мога да се свържа с тази организация по имейл, като изпратя писмо до адреса й, на място като посетя офиса й или по телефон. С представител на Българската асоциация за закрила на пациентите мога да се свържа и чрез някоя от регионалните й структури в страната.

Другата голяма организация за защита на пациентите е Националната пациентска организация. Тя е най- голямото  съществуващо пациентско обединение – от над 20 пациентски организации. Мога да се свържа с организацията на гореща телефонна линия за връзка с пациенти. Организацията провежда множество инициативи за защита на пациентските права, в които мога да се включа и аз самият. Такива инициативи са например:

 • изграждане на Национален здравен информационен център – там мога да получавам безплатни консултации за правата ми като пациент;
 • изграждане на Специализирана здравна библиотека – там мога да открия всякаква литература на здравна тематика, включително във връзка с правата ми като пациент;
 • изграждане на Национален център за развитие на здравния туризъм – чрез него ще мога да осъществявам връзка с медицински специалисти от цялата страна, ще мога да се консултирам във връзка с предстоящо лечение, да получа съдействие при подготовка на документи.

Мога да се свържа с представител на тази организация по имейл, телефон или направо като се обадя на горещата телефонна линия за пациенти – на номер 0700 10 515 /обаждането е на цената на един градски разговор/. Националната пациентска организация има свои регионални структури във всички областни градове на страната.

Как пациентските организации се грижат за правата ми, преди те да са нарушени?

На първо място пациентските организации защитават правата ми като пациент, като участват в процесите по приемане и обсъждане на различните актове, които засягат пациентските права.

Ежегодно се провеждат и форуми, в които участват членове на пациентски организации, представители на международни организации, държавни органи. Такова  събитие е например Националният конгрес на пациентските организации, който се провежда всяка година. На него се обсъждат актуални теми като бъдещето на здравното осигуряване в страната, електронното здравеопазване, профилактичните прегледи и др. Правят се предложения за приемането на меморандум на пациентските организации, целта на който е да се улесни и изравни достъпа до здравни услуги в рамките на Европейския съюз.

Има и специален орган, който се занимава с всичко това – Обществен съвет по правата на пациента. В него участват представители на пациентските организации.

Представители на пациентските организации участват в работата на различни държавни органи, имащи пряко отношение към пациентите и техните права. Представител на пациентските организации участва в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Надзорният съвет изготвя и приема Националният рамков договор. Това е документът, който се подписва, за да могат да се извършват всички предвидени медицински дейности. Ако този документ не бъде подписан, аз като пациент няма да получавам медицинско обслужване.  

А ако правата ми като пациент са нарушени? Как могат да ми помогнат пациентските организации?

Като здравноосигурен пациент имам право да подам жалба, ако смятам, че правата ми са нарушени. Жалбата си мога да подам до регионалното подразделение на Националната здравноосигурителна каса в моя областен град. Имам право да подам такава във всички случаи, когато не съм удовлетворен от оказаната ми медицинска помощ. Правата ми са нарушени, ако:

 • е отчетена, но не е извършена медицинска дейност – например: издали са ми талон, че съм минал на преглед, но такъв не ми е бил извършен на практика;
 • качеството на медицинската помощ не съответства на необходимото например: наложило се е да ми извършат някаква манипулация – например да ме гипсират, но не е извършена според определените за това стандарти (гипсът пада на втория ден);
 • ми е отказан достъп до медицинска документация – например: лежал съм в болница и след като съм изписан съм искал да ми предоставят оперативния протокол от извършената интервенция, но са ми отказали;
 • са получени суми без правно основание от лице, извършващо медицинска услуга – например: отишъл съм на преглед при специалист, като преди това съм си взел направление от личния лекар, но след като са ме прегледали се оказва, че трябва да си заплатя прегледа, а аз съм здравно осигурен и не дължа тези пари.

За да ми бъде доста по – лесно, мога да се обърна и към пациентска организация, като подам жалбата си чрез нея. Това е възможно, тъй като  те могат да информират компетентните органи за случаи на нарушени пациентски права, както и да следят извършената по сигнал/жалба проверка. Могат също да изискват информация за резултатите, с които е приключила и относно това, което е предприето по – нататък.

 • Източници

  Закон за здравето (ЗЗ):

  чл.84, ал.1 – относно понятието пациент;

  чл.86,ал.1- относно правата на пациента;

  чл.86,ал.2 – относно правата на пациента при престой в болница;

  чл.86б,ал.1,т.2 – относно правната форма на пациентските организации;

  чл.86б,ал.3, т.1 – относно правото на пациентските организации да участват в обсъждането на проектите за нормативни актове в областта на пациентските права;

  чл.86а,ал.1 – относно  Обществения съвет за правата на пациентите;

  чл.86а,ал.2 – относно участието на пациентските организации в Обществения съвет за правата на пациентите;

  чл.86а, ал.4 – относно участието на представители на пациентските организации в работата на държавни органи;

  чл.86б, ал.3, т.2 – относно правото на пациентските организации да информират компетентните органи за нарушение на правата на пациентите.

  Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл.1,ал.3 – относно видовете здравно осигуряване;

  чл.82,ал.1 – относно доброволното здравно осигуряване;

  чл.13, ал.1  – относно участието на представители на пациентските организации в НЗОК;

  чл.15,ал.1,т.1 – относно правомощията на Надзорния съвет на НЗОК във връзка с НРД;

  чл.53,ал.1 – относно същността на Националния рамков договор;

  чл.35, ал.2 – относно правото на жалба на здравноосигурените пациенти;

  чл.35,ал.2,т.1 – относно основанията за подаване на жалба;

  чл.35,ал.2, т.2 – относно основанията за подаване на жалба;

  чл.35,ал.2,т.3 – относно основанията за подаване на жалба;

  чл.35,ал.2,т.4 – относно основанията за подаване на жалба.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Илина Гачева

Илина Гачева

автор

Илина завършва ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски” през 2017г. Има професионални интереси както в гражданското, така и в наказателното право. В свободното си време обича да чете класическа художествена литература, както и специализирана най-вече психологическа и медицинска. Особен интерес за нея представлява Медицинското право, което има желание да изучава по – задълбочено. В свободното си време обича да слуша музика, да готви, да се среща с приятели. Вярва, че мисията на всеки уважаващ себе си юрист е да използва знанията, които притежава, за да допринася за развитието на будно и справедливо гражданско общество.

Свързани статии