Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми като пациент

Автор:
Правата ми като пациент

Като български гражданин имам конституционно право да се ползвам от медицинско обслужване, което може да е и безплатно при определени от закона случаи. То не би следвало да ми бъде отказано заради моята възраст, пол, произход и други отличителни за мен характеристики:

 • език;
 • национална, расова или политическа принадлежност;
 • образование;
 • религиозни убеждения;
 • културно равнище;
 • сексуална ориентация;
 • лично, обществено или материално положение;
 • увреждане или заболяване.

Държавата гарантира равнопоставеност при ползване на здравните услуги и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ.

До къде се простира кръгът на моите права, след като прекрача входа на лечебното заведение?

Като пациент се ползвам от широк кръг права, които лекарите следва да зачитат и уважат. Голяма част от тях са изброени в Закона за здравето и се изразяват в посочените долу особености:

 • имам право да получа информация за правата и задълженията ми като пациент на достъпен за мен език;
 • имам право да бъда запознат с информацията за здравословното ми състояние и методите за евентуалното ми лечение;
 • имам право да се ползвам от повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването ми, когато боледувам;
 • имам право на качествена здравна помощ,
 • имам право на сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението ми;
 • имам право, доколкото е възможно да се предотвратят болки и страдания по време на лечението ми;
 • имам право на достъп до модерни методи на лечение;
 • лекарите следва да зачитат моите граждански, политически, икономически, социални, културни и религиозни права;
 • имам право на достъп до медицинската документация, свързана със здравословното ми състояние;
 • имам право на защита на личните ми данни, вкл. тези, които се отнасят до здравословното ми състояние.

Какви права имам, когато ми се наложи да постъпя в здравно заведение?

При настаняването ми в здравно заведение мога да бъда посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализацията ми. Като пациент на болницата следва:

 • да ми бъдат  осигурени необходимите за лечението лекарства;
 • да приемам или откажа посетители;
 • да се ползвам от услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
 • да се ползвам от образование и достъп до занимания, отговарящи на социалните ми, религиозни и културни потребностти;
 • да получа информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ.

Важно! Лекарите следва да ме прегледат и да започнат лечението ми след като получат моето съгласие за това и след като предварително ме информират за здравословното ми състояние.

Как и кога мога да подам жалба, ако някое от моите права като пациент бъде нарушено?

Мога да подавам жалба или сигнал до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата ми или при възникване на спорове, свързани с медицинското ми обслужване. Мога и да се обадя на националния телефон 0800 14 800. и да подам сигнал, в случай че правата ми като пациент са нарушени.

Нека не забравям и задълженията, които имам като пациент:

 • да се грижа за собственото си здраве;
 • да не увреждам здравето на другите;
 • да съдействам на лекарите при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето ми;
 • да спазвам установения ред в лечебните и здравните заведения.

Важно! Мое задължение е да ходя на профилактичен преглед при личния ми лекар всяка година и да му съдействам при осъществяването на задължителните изследвания и имунизации, които ми се полагат. Ако не се явя на тях, ми се налага глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване от 100 до 200 лв.

 • Източници

  § Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 52 от КРБ – относно правото на здравна помощ.

  § Закон за здравето (ЗЗ):

  чл. 2 от ЗЗ – относно гаранцията на равнопоставеност от държавата при предоставяне на здравна услуги;

  чл. 81, ал. 1 от ЗЗ – относно кръгът права, които се полагат на пациента;

  чл. 85 от ЗЗ – относно правото на здравна помощ;

  чл. 86, ал. 1 от ЗЗ – относно кръгът права, които се полагат на пациента;

  чл. 87, ал. 1  от ЗЗ – относно даването на съгласие за указване на здравна помощ;

  чл. 93, ал. 1 от ЗЗ – относно подаването на жалба;

  чл. 94 от ЗЗ – относно задълженията ми като пациент;

  чл. 209, ал. 1 от ЗЗ – относно задължение за ходене на годишни прегледи, изследвания и имунизации.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии