Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога и как да подам жалба до СЕМ?

Автор:
Кога и как да подам жалба до СЕМ?

След като си купих нов телевизор от черния петък и вече знам какви са ми правата при пазаруване е време да се отдам на заслужена почивка пред екрана. Дъщеря ми си пуска музикална програма и за мое учудване песента e с вулгарен език. Чудя се как може да пускат такива неща по телевизията и подходящо ли е съдържанието за децата? Чувал съм за жалба до СЕМ, но мога ли да подам такава и как точно да направя това ще науча в следващите редове.

Какво е Съвет за електронни медии (СЕМ)?

Съветът за електронни медии (СЕМ) е независим специализиран орган, който регулира  радио- и телевизионната дейност, регистрира и издава лицензии и упражнява надзор върху излъчващите се програми. Не трябва да бъркам СЕМ с СЕО, като последното е процесът на подобряване видимостта на уеб сайт в търсачките.

Какви са по-важните функции на СЕМ?

 • на първо място, СЕМ осъществява надзор върху дейността на радиото и телевизията и за спазването на закона;
 • избира и освобождава генералните директори на БНР и БНТ;
 • утвърждава, по предложение на генералните директори, членовете на управителните съвети на БНР и БНТ;
 • може да издава задължителни указания на доставчиците на медийни услуги апример може да даде указание да се спазва безусловно принципа, който гарантира авторските права – ако се използва защитен музикален репертоар);
 • извършва регистрация на радио- и телевизионни програми, изменя и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация.

Какво не може да се излъчва по телевизията?

Доставчиците на медийни услуги трябва да се ръководят от следните принципи:

 • Да мога да изразя свободно мнението си в радио- и телевизионни предавания.
 • Радиото и телевизията да имат право да получават необходимата им информация от държавни и общински органи, ако тя не съдържа предвидена в закона държавна тайна.
 • Журналистите не са длъжни да разкриват източниците си на информация. Могат да включват в предавания информация дори от неизвестен източник, но само ако изрично посочват това.
 • Забранено е да се създава и предоставя информация, свързана с личния ми живот без мое съгласие. Може да се включи в предавания информация в публичен интерес относно личния ми живот, ако съм държавен служител и моите решения имат влияние върху обществото.
 • Не трябва да допускат предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите.
 • Да не допускат предавания, които противоречат на добрите нрави, особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак.
 • Да речем, че някой ме е наклеветил по телевизията – имам право на отговор. Мога да го упражня, като в 7-дневен срок от деня на излъчването му поискам право на отговор. Времетраенето на отговора ми не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването.
 • Радио- и телевизионните предавания могат да разпространяват предавания само с предварително уредени авторски права.
 • Съхраняване на чистотата на българския език. 

Предаванията също така не трябва да подбуждат към ненавист, основана на раса, пол, религия или националност.

Всеки доставчик носи отговорност за съдържанието на предаването си. Особено голямо внимание се отделя на въздействието на програмите върху децата. Програмите, които създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и социалното развитие на децата, могат да се предават само в кодиран вид или между 23,00 и 6,00 ч. и трябва да поставят допълнително обозначение, че съдържанието е неподходящо за деца. Например такъв предупредителен текст за родителски контрол би могло да има, ако гледам научнопопулярен филм за диви животни.

Какво да направя, ако съдържанито по радиото или телевизията е неподходящо?

Ако стана свидетел на непозволено съдържание, мога да сигнализирам на СЕМ. Например, ако чуя предаване по радиото, в което се говори само на чужд език, то това е нарушение на закона. 

Важно! Изключение е възможно, когато предаванията се разпространяват с образователна цел, предназначени са за български граждани, за които българския език не е майчин, предназначени са за слушатели от чужбина или се предава чуждестранна радио програма.

Мога да подам жалба до СЕМ по следния начин:

 • по пощата на адрес гр. София, жк. Слатина, бул. Шипченски проход 69;
 • лично   или чрез  пълномощник  в деловодството  на СЕМ на същия адрес;
 • по факс – 02/ 9733769;
 • по електронната поща на адрес office@cem.bg;
 • чрез интернет страницата  на СЕМ тук;
 • по телефон 02/ 9708810;

Важно! Ако подам жалба, задължително трябва да си напиша имената и адрес за връзка. В противен случай може да не я разгледат.

Ако реша да подам жалбата от страницата на СЕМ, освен имената и адрес за връзка трябва да си напиша имейл адрес, телефон за връзка и дата на излъчване на въпросното предаване.

Ако СЕМ сметне, че жалбата ми се отнася  до друг орган, ще я препрати, за което трябва да ме уведоми. В противен случай, ще определи  служител, който да работи по сигнала. Той ще извърши проверката и след като провери и изясни всички факти и обстоятелства ще изготви доклад. След това ще бъда уведомен за резултатите по сигнала незабавно.

При нарушение на правилата, инспекторите от дирекция Специализирана администрация  на СЕМ съставят акт за установяване на административно нарушение, а председателя на СЕМ – наказателно постановление. Освен правото си да наложи глоба, СЕМ може да отнеме лиценз и да издаде задължителни указания  на доставчиците на медийни услуги. 

Важно! Ако ми издадат наказателно постановление, мога да го обжалвам в 7-дневен срок от получването му пред съответния районен съд чрез председателя на СЕМ. 

Може ли СЕМ да регулира интернет?

За радиото и телевизията вече разбрах, но все повече хора консумират новини онлайн. Наред с това мрежата е пълна с фалшиви и объркани публикации. За момента, интернет все още е свободно пространство, а Съветът за електронни медии може да контролира само радиостанции и телевизии.

 • Източници

  Закон за радиото и телевизията (ЗРТ):

  чл. 4 – относно определение за доставчик на медийни услуги;

  чл. 8 –  относно принцип на медийна услуга;

  чл. 10 – относно принципи, от които се ръководят доставчиците на медийни услуги;

  чл.12 – относно забрана за предаване на чужд език;

  чл. 16. ал. 2 – относно за кои лица може да се разпространи лична информация;

  чл. 17 – относно отговорност за съдъжанието на медийна услуга;

  чл. 17а – относно отговорност към деца;

  чл. 18, ал.5  относно право на отговор;

  чл. 20  – относно регламентиране на СЕМ;

  чл. 32 – относно правомощията на СЕМ;

  чл. 127 – относно издаване на АУАН и НП.

  Вътрешни правила за организация на работата с предложения, сигнали и жалби в Съвета за електронни медии:

  чл. 5 – относно подаването на жалби в СЕМ;

  чл. 11 ал. 2 – относно получаване на орговор на сигнал.

  Закон за административните нарушения и наказания(ЗАНН):

  чл. 2 и сл. – относно  обжалване на НП.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Михаил Георгиев

Михаил Георгиев

автор

Михаил е завършил Счетоводство и контрол във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Завършил е и второ висше образование специалност право. В момента работи като юрист .През свободното си време обича да се занимава с програмиране, да играе народни танци и тенис. Убеден е, че всичко, което трябва да знае човек, е какво да направи по-нататък. Всичко е просто: знаете – правите.

Свързани статии