Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Съставиха ми акт. Какви са правата ми?

Автор:
Съставиха ми акт. Какви са правата ми?

По време на и след съставянето на акта има още няколко условия, които трябва да се изпълнят:

1. Актът се съставя в присъствието на наруштеля и свидетелите, които са присъствали при извършване на нарушението. Но законът разрешава съставянето на акта да стане и в мое отсъствие.

2. Задължително е актът да бъде предявен на нарушителя. Това означава, че аз като нарушител имам правото да бъда запознат с това, което ми вменяват като извършено от мен нарушение. Защото точно това е ролята на административния акт – той установява нарушението и е основа за налагане на наказанието. Ако все пак по някакви причини актът не ми е предявен, това трябва да се случи най-късно преди съставяне на наказателното постановление. Това означава, че не може да ми се състави наказателно постановление (съответно наказание), ако не ми бъде предявен предварително административен акт за нарушение.

3. Актът се подписва от актосъставителя, свидетеля и нарушителя. Отказът ми да подпиша акта обаче няма да ме освободи от отговорност – в такъв случай актът се подписва от поне още един свидетел, като в акта се записват имената и адресът му (така се удостоверява отказът ми да подпиша акта).

Това е установената от закона основа, на която трябва да стъпи наказателното постановление. Пълнотата му и законността му са основания, които ще направят законно и наказателното постановление.

ОБЖАЛВАНЕ:
(Възражение)

Тук нещата си имат определена специфика. Първо – всеки може да защити сам – лично, своите права и интереси пред съда. Когато става дума за несправедливости от страна на администрацията и държавните органи, нищо не ми пречи сам да си водя делото – нищо няма да загубя. Основен принцип в правото при обжалването е, че положението на оспорващия не може да се влоши (това важи с пълна сила и при обжалване пред по-горна инстанция). Естествено, в зависимост от сложността на проблема, мога да се ползвам и от услугите на процесуален представител – адвокат. Но това е въпрос както на лична преценка, така и на правна култура. Второ – могат да се обжалват и наказателното постановление, и административният акт за нарушение – но по различни начини и пред различни органи.

Оспорване на акта – само по административен ред, т.е. пред по-горестоящия административен орган –  чрез възражение.

Това оспорване се осъществява извън рамките на съда – изцяло по административен ред! Следователно не се дължат и съдебни такси, които ще трябва да заплатя при оспорване по съдебен ред .

Как да възразя?

– пред непосредствено по-горестоящия административен орган;

– възражението се подава чрез органа, издал акта (задължително трябва да искам входящ номер – на момента);

– срокът за възразяване е 3 дни от издаването на акта.

NB! Не съм длъжен да правя възражения по акта. Това е просто една допълнителна възможност, която ми предоставя законът. Има и още – не съм длъжен да оспорвам по административен ред, за да мога да стигна до съдебно оспорване.

Административното обжалване на акта чрез възражение не е задължително да бъде изчерпано, за да мога да оспорвам по съдебен ред наказателното си постановление. Големият плюс на възражението се крие във възможността актът да бъде отменен от горестоящия орган, което би ми спестило издаването на наказателно постановление, съответно и “борбата” пред съда.

В случай че пропусна срока за възражение или евентуално не доведе до желания от мен ефект и актът не бъде отменен и все пак ми съставят наказателно постановление, за мен се поражда нова гама от права – за повече информация –  “Връчват ми наказателно постановление. Искам да обжалвам. Какво да правя?”

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Закон за административните нарушения и наказания

  чл. 24, ал. 1, ЗАНН – относно личния характер на административнонаказателната отговорност;

  чл. 36, ал. 1, ЗАНН – относно съставянето на административнонаказателното производство;

  чл. 40, ал. 1, ЗАНН – относно присъствящите по време на съставяне на акта за установяване на административно нарушение;

  чл. 42, ЗАНН – относно съдържанието на акта за установяване на административно нарушение;

  чл. 43, ал. 1, ЗАНН – относно подписването и предявяването на акта за установяване на административно нарушение;

  чл. 43, ал. 2, ЗАНН – относно отказа на нарушителя за подпише акта за установяване на административно нарушение;

  чл. 44, ал. 1, ЗАНН – относно тридневния срок за писмени възражения по акта за установяване на административно нарушение;

  чл. 52, ал. 2, ЗАНН – относно непредявен на нарушителя акт;

  чл. 53, ал. 1, ЗАНН – относно издаването на наказателно постановление.

  § Адинистративнопроцесуален кодекс

  § Наказателно-процесуален кодекс

  § Граждански процесуален кодекс

  § “Административен процес”- проф. Хрусанов, проф. Костов

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии