Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми да бъда забравен от търсачките в интернет

Автор:
Правото ми да бъда забравен от търсачките в интернет

Когато напиша името си в Google или някоя друга online търсачка, на първо място излиза статия за това, че преди десет години, още като ученик, имах проблем с наркотиците. Това време отдавна отмина, но не ми е приятно, че някой ще научи точно този аспект от живота ми, ако потърси нещо за мен в интернет. Мога ли да поискам от Google да “забрави” за тази подробност, премахвайки точно този линк от резултатите, когато за търсенето се използва моето име?

Какво представлява правото ми “да бъда забравен” в интернет?

Правото ми да бъда забравен е свързано със защитата на моите лични данни и конкретно с отношенията ми с администраторите на лични данни. Администраторите на лични данни са такива лица, които обработват лични данни, а понятието за обработване е много широко. В него се включват събирането, записването, употреба, разкриване, модифициране и изобщо всички други действия, които се извършват с данните ми. В този смисъл, когато при определено търсене Google индексира страници, които съдържат мои лични данни, компанията (Google) се счита за администратор на такива данни.

Виж как да се регистрираш като администратор на лични данни.

Фактът, че някоя компания, която управлява търсачка в интернет (Google, Yahoo, Microsoft), е администратор на лични данни, означава, че при определени условия аз имам право да искам от нея да премахне от резултатите с търсенията линкове, които съдържат мои лични данни.

Важно! Премахването на конкретен линк от резултатите с търсенията не води до премахване на съответното съдържание от интернет. Информацията ще продължи да съществува на страницата, на която е публикувана, но тя няма да бъде достъпна при търсения с моето име.

Ако желая информацията за мен да бъде премахната от самия уебсайт, на който е публикувана, мога да опитам да се свържа с лицето, което управлява съответния уебсайт. Справка за това мога да направя в световната база данни на домейнитеWhoIs.

Какви линкове мога да искам да бъдат премахнати?

Моите лични данни са си мои, но това не винаги означава, че аз мога да се разпореждам с тях както намеря за добре. Имам право да поискам от Google, както и от всяка друга търсачка, която действа на територията на Европейския съюз, да премахне от резултатите, които излизат при търсения, линкове, които съдържат само определена информация за мен. Тя трябва да бъде невярна, неактуална, ирелевантна или обработването й вече да е станало ненужно. Също така, когато основанието за обработване на информацията е моето съгласие и аз съм оттеглил същото, отново бих могъл да поискам премахване на линкове. Това мое право е особено засилено, когато съм дал съгласието си като непълнолетен. Ако, например, в резултатите от търсенията с моето име излиза страница с моя снимка като тийнейджър, която аз намирам за унизителна, мога да поискам премахването на този линк.

Важно! Google няма да премахне посочения линк изобщо като резултат от търсенията, а ще предотврати показването му, когато търсенето е направено чрез използване на моето име като ключова дума. Ако търсенето е направено с други ключови думи и съответният линк е релевантен към него, той ще бъде показан в резултатите.

Да кажем, например, че моето име фигурира в публикуано в интернет съдебно решение, с което съм осъден заедно с друг човек за дребна кражба преди 10 години. Аз мога да поискам от Google да не индексира линка с това решение, когато някой прави търсене с моето име. Ако обаче, при изписване на името на моя съизвършител, то излиза в търсенията, аз нямам право да искам този линк да се премахне и за търсенията с другото име.

Кога не мога да искам премахването на линкове?

Правото ми да бъда забравен не е абсолютно. То се балансира със свободата на словото, правото на публиката да бъде информирана и дори с корпоративния интерес на търсачката. Има редица случаи, в които общественият интерес надделява над моя собствен. Това ще бъде така със сигурност, когато аз съм известна в обществото фигура, която изпълнява ръководна функция. Така например, ако аз съм депутат, който е уличен във вземане на подкуп, аз няма да мога да искам от Google да премахне линковете към съответните страници, където тази информация е публикувана, защото е важно обществото да знае тази информация за мен.

От друга страна трябва да знам, че правото ми да искам заличаване на линкове от търсенията се отнася само до мен. Ако аз съм управител на фирма, не мога от нейно име да отправя искане до Google да деиндексира определени страници от резултатите при търсене.

Каква е процедурата за премахване на линкове от търсенията?

За да бъда забравен поне частично от търсачките в интернет, е необходимо да подам искане, в което да уточня своето име, кои са конкретните линкове, които искам да бъдат премахнати и защо смятам, че те съдържат неактуална, невярна или ирелевантна информация. Някои търсачки са разработили електронни формуляри, които да използвам. Такива имат по-големите компании – Google, Yahoo и Microsoft (Bing). Задължително при попълване на някои от формулярите трябва да посоча действителното си име, както и да установя самоличността си със сканирано копие на някой свой документ, например лична карта.

Google не уважи искането ми. Ами сега?

Важно е да разбера, че, ако моето искане е неоснователно, компанията, която управлява търсачката, може да ми откаже премахване на линкове. Това може да се случи включително и поради факта, че общественият интерес изисква запазване на съответните линкове.

Ако аз все пак смятам, че това не е така и моят интерес трябва да надделее, имам правото да подам жалба до Комисия за защита на личните данни като това мога да направя дори и по електронен път. Тъй като компанията най-вероятно няма седалище в България, Комисията ще препрати жалбата към съответния орган, който защитава личните данни в съответната държава в ЕС, където, да речем Google, има регистриран клон или дъщерно дружество.

 • Източници

  Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)

  чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД – относно личните данни, които подлежат на обработване;

  чл. 28а, ал. 1 от ЗЗЛД – относно възможността да се иска заличаване на личните данни;

  чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД – относно задължението за идентификация при подаване на искане за заличаване на данни;

  чл. 38 и чл. 39 от ЗЗЛД – относно процедурата по подаване на жалба пред КЗЛД;

  1, т.1 от ДР на ЗЗЛД – относно действията, които представляват обработване на лични данни.

  Решение по дело C-131/12 на съда на ЕС

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

адв. Никола Пенчев

адв. Никола Пенчев

адвокат

Ники е част от екипа от 2014 г. За него pravatami.bg е мисия - да направи правото достъпно за всички. Ники харесва както правото, така и технологиите и съчетаването им в едно е сбъдната мечта за него.

Свързани статии