Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Паркиране в Пловдив – “Синя зона” и “Зелена зона”

Автор:
Паркиране в Пловдив – “Синя зона” и “Зелена зона”

Търся си място за паркиране в града под тепетата – Пловдив. Чух, че намирането на паркомясто тук не е лесно. Да паркирам в “Синя зона” или “Зелена зона” тогава?

Къде мога да паркирам в Пловдив?

 • В зони за платено и безплатно паркиране – това са т.нар. “Синя зона” и “Зелена зона”.
 • На специално отредени и сигнализирани за това места извън платното за движение – паркинги.

А къде не мога да паркирам в Пловдив?

Изглежда по-лесно е да видя къде не мога да паркирам, за да не се налага да плащам глоби, да чакам да ми премахнат скобата или да взимам автомобила си от паркинг за принудително отвеждане на неправилно паркирали коли.

Не мога нито временно да спра, нито да паркирам:

 • на място, където превозното ми средство създава опасност или е пречка за движението; 
 • на място, където превозното ми средство закрива пътен знак или сигнал; 
 • до друго превозно средство, което престоява или е паркирано, като забраната важи ако паркирам от страната на движението; 
 • в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост; 
 • на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди или след тях;
 • на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 
 • на платното, където разстоянието между автомобила ми и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването; 
 • върху пътна лента, предназначена за движение на бавно движещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак (такива например са бус лентите); 
 • на таксиметровите местостоянки, определени с решение на Общинския съвет, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили; 
 • на служебни паркинги, разположени на общинска територия, освен в случаите на писмено съгласие на ползвателя.   

Мога да престоя известно време, но не мога да паркирам:

 • пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат превозни средства; 
 • на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
 • на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници; 
 • на места, определени за хора с трайни увреждания; 
 • на пътя – за регистрирани превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“; 
 • пред входовете на детските заведения и училищата и на прилежащите към тях тротоари; 
 • в паркове, градини и зелени площи, освен в случите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места; 
 • пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и исторически места, спортни съоръжения и др., които са пешеходни зони, когато се затруднява движението на пешеходците;
 • около контейнерите за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането; 
 • около противопожарните кранове по начин, възпрепятстващ използването им;
 • на пътни участъци в ремонт. 

Какво трябва да знам за “Синя зона” и “Зелена зона” в Пловдив и колко ще ми струва паркирането там?

В “Синя зона” и “Зелена зона” мога да паркирам срещу заплащане, ако това се случва в периода от 8:30 ч. сутринта до 17:30 ч. вечерта, от понеделник до събота включително, с изключения на официалните празници. Цената е 2,00 лв. с ДДС на час. В останалото време паркирането там е безплатно. 

“Зелената зона” се отличава от “Синята зона” по това, че там (отново от 8:30 ч. сутринта до 17:30 ч. вечерта, от понеделник до събота включително, с изключения на официалните празници) могат да паркират само собственици или ползватели на МПС с адресна регистрация в обхвата на зоната, както и наематели на имот в обхвата на зоната. 

Ако паркирам електрическата си кола в “Синя зона” или “Зелена зона” до електрическа зарядна колонка, за да я заредя, не заплащам такса. 

Кои части от града са “Синя зона” и кои – “Зелена зона”, мога да видя ето тук. Те са обозначени с линии и табели, на които мога да намеря инструкции как да заплатя престоя на автомобила ми там. 

Мога да заплатя паркирането в синя или зелена зона:

 • Като изпратя SMS, който съдържа регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1332. Стойността на SMS-а досега беше 1,50 лв., а от 1.04.2018 г. е 2,00 лв. с ДДС + цената за едно съобщение според тарифния план на мобилния  ми оператор. С него заплащам престоя си за 1ч. напред. Няколко минути преди да изтече времето, което съм заплатил/а, ще получа подсещащ SMS, че трябва да заплатя отново или да напусна зоната. За да ми се удължи времето с още 1 час, трябва да изпратя нов SMS. 
 • С талон, който съм закупил/а предварително от търговски обект в града. Важно! Трябва да отбележа върху него, по ясен и точен начин, данните за паркирането (регистрационния номер на автомобила, начален и краен час на паркиране и др.) и да го поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, така че да се вижда отвън. 
 • С билет, който съм закупил/а директно от инкасатора. 

А ако сградата, в която живея, се намира до “Синя/Зелена зона”, и се налага да паркирам там редовно?

Мога да подам заявление за преференциално паркиране до Директора на ОП “Паркиране и репартриране”. Към заявлението трябва да прикрепя:

 • копие от удостоверение за настоящ адрес;
 • копие от регистрационния номер на МПС-то и
 • платежно, с което удостоверявам, че съм заплатил/а таксата за преференциалното паркиране. Месечната такса е 50 лв., а едногодишната е 600 лв. 

Общинското предприятие ще ми издаде пропуск съответно за 1 месец или 1 година.  Този пропуск трябва да поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, така че да се вижда отвън. Полага се не повече от 1 пропуск за 1 жилище. Освен това, ако имам гараж или собствено място за паркиране, нямам право на такъв пропуск. 

Ако съм водач-инвалид, какви права имам при паркиране?

В “Синя зона” и “Зелена зона” има места, предназначени за шофьори-инвалиди. Ако съм от тях, мога да си извадя карта за безплатно паркиране на тези места, като:

 • подам заявление до заместник-кмета на адрес площад “Стефан Стамболов” №1;
 • към заявлението прикрепя копие от експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК и копие от личната ми карта.
 • Дирекция “Социална политика” при Община Пловдив ще ми издаде въпросната карта.
 • Тя се поставя в десния ъгъл на предното стъкло на автомобила, така че да се вижда отвън.
 • Мога да оставя автомобила си на обозначеното за това място до 3ч

Ако фирмата ми има нужда от паркоместа?

Като управител на фирмата мога да направя следното:

 • да подам заявление до кмета на общината.
 • Ако сградата, където се помещава фирмата ми, се намира до “Синя зона”, към заявлението прикрепям заверено копие от утвърдената схема на “Синя зона”. Ако сградата се намира извън обхвата на “Синя зона”, то трябва да прикрепя проект за схема за разполагане на паркоместата, изготвена от правоспособен архитект.
 • Трябва да прикрепя още удостоверение за актуално състояние или ЕИК, както и нотариален акт/договор за наем за сградата.
 • Специално формирана за това комисия от общината разглежда искането ми и го одобрява или отхвърля.
 • На база на решението на тази комисия се издава разрешение за използване на имот общинска собственост. От този момент трябва да заплащам ежемесечно до 20-то число такса от 200 лв. 
 • Паркоместата трябва да са очертани и до тях да се постави табела.
 • Ако не заплатя до края на месеца, разрешителното ми се отнема. 

Как следва да паркирам?

Важно е да знам, че съм длъжен/жна да спра автомобила си възможно най-вдясно на платното по посока на движението и то успоредно на оста на пътя. Ако пътят е с еднопосочно движение, мога да спра временно от лявата страна по посока на движението, ако това, разбира се, не пречи на движението. 

Върху тротоара мога да паркирам само ако превозното ми средство е с максимална маса 2,5 тона и то успоредно на пътя и с разстояние най-малко 2м от сградите. 

Ако спирам, защото колата ми се е повредила, трябва да я изместя на разрешено за паркиране място. Ако това е невъзможно, то следва да поставя предупредителен светлоотразителен триъгълник, така че да се вижда от приближаващите автомобили.

 • ”Източници”

  Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив (НРСППППТП):

  чл.4 – относно това къде паркирането е забранено;
  чл.4б – относно начин на паркиране;
  чл.6, ал.1 и 2 – относно паркиране върху тротоарите;
  чл.7, ал.1 и 2 – относно паркиране при повреждане на автомобил;
  чл.10 – относно това кои части са Синя зона;
  чл.11 относно начините за заплащане за паркиране в Синя зона;
  чл.12 относно отбелязването върху талон за паркиране в Синя зона;
  чл. 15, ал.1 и 2 – относно паркоместата за хора с увреждания;
  чл. 17 – относно преференциално паркиране с адресна регистрация до или в близост на Синя зона;
  чл.18 – относно режим на платено паркиране – „Служебен абонамент”;
  чл. 20 – относно паркингите;
  чл. 26-29 – относно поставянето на скоба;

  чл. 30-34 – относно принудителното отвеждане на неправилно паркирали автомобили.

  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив (НРСППППТП) – Приложение 8 и Приложение 2.

  Заповед № 12 ОА 484 от 28.02.2014 г.

  Решение № 289, взето с протокол № 15 от 11.09.2014 г.:

  чл.14а, ал.2 – относно създаването на т.нар. “Зелена зона” в рамките на “Синя зона”.

  § Решение № 8, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г. относно промяната на таксата за паркиране в “Синя зона” от 1,50 лв. на 2,00 лв. с ДДС за час, в сила от 1.04.2018 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии